2.7.2. Könyvtárak, levéltárak (1990–)(1/4)

< >
Év Nemzeti és országos szakkönyvtáraka
intézmények számae könyvállomány, ezer egység beiratkozott olvasó, ezer személyes (helybeni) használata,ezer db távhasználata (telefon, fax, e-mail és OPAC, honlap), ezer db kölcsönzött könyvtári egység, ezer
1990 121 31 155 203 .. .. 8 505
1991 .. .. .. .. .. ..
1992 .. .. .. .. .. ..
1993 .. .. .. .. .. ..
1994 .. .. .. .. .. ..
1995 .. .. .. .. .. ..
1996 .. .. .. .. .. ..
1997 .. .. .. .. .. ..
1998 .. .. .. .. .. ..
1999 11f 14 079 85 .. .. 409
2000 27 13 709 84 .. .. 302
2001 19 12 904 68 .. .. 190
2002 19 13 070 66 .. .. 219
2003 25 13 596 65 .. .. 242
2004 24 13 665 88 .. .. 231
2005 17 13 766 88 .. .. 203
2006 15 14 236 79 .. .. 787h
2007 15 14 398 84 .. .. 535
2008 12 14 547 88 .. .. 648
2009 13 14 700 48 .. .. 1 051
2010 13 14 855 56 .. .. 833
2011 13 15 019 51 .. .. 784
2012 13 17 442 66 .. .. 1 098
2013 12 17 679 67 .. .. 911
2014 13 17 708 63 .. .. 847
2015 13 17 786 62 396 27 627 784
2016 12 17 333 60 411 23 111 611
2017 12 16 644 59 396 23 929 564
2018 13 16 852 58 415 26 871 667
2019 12 16 863 52 310 26 458 784
a1990-ben a művelődési miniszter utasítása értelmében csak az általános gyűjtőkörű, országos jellegű tudományos könyvtárak, országos jellegű szakkönyvtárak, tudományági jellegű szakkönyvtárak adatai gyűjtötték.  eSzolgáltató helyek száma.  fÖnálló könyvtárak száma.  hHelyben kölcsönzéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011