Lakossági lakáshitelezés, 2023. I. félév

A lakáshitel-állomány értéke 4,9 ezer milliárd forint volt 2023. I. félév végén, ami 0,3%-kal alacsonyabb a 2022. év véginél, a GDP-hez viszonyított aránya az előző év végihez hasonlóan 7,4%-ot ért el. Az engedélyezett és folyósított lakáshitelek összege egyaránt jelentősen csökkent, ami minden felhasználási cél esetében megmutatkozott. Legnagyobb értékben továbbra is használt lakás vásárlására nyújtottak hiteleket a pénzintézetek.

2016 óta először mérséklődött a lakáshitelek állománya

2023. június 30-án a magyarországi lakáshitel-állomány mintegy 4914 milliárd forint volt, 0,3%-kal alacsonyabb a 2022. év végi állomány értékénél. A lakáshitel-állomány aránya a háztartási hiteleken belül a babaváró támogatás bevezetése óta számottevően csökkent, 2023 I. félévének végére 49,3%-ot ért el.

A lakáscélú hitelállomány GDP-hez viszonyított aránya az előző év végihez hasonlóan 7,4% volt.

2023 I. félévében az államilag támogatott lakáshitelek állománya 1,5%-kal csökkent, a támogatás nélküli hiteleké pedig stagnált az előző év végihez képest, miközben a teljes lakáshitel-állományon belül arányuk lényegében változatlan maradt (18, illetve 82%).

1. ábra
A lakáscélú hitelállomány alakulása az időszak végén

2023 I. félévében a bankok részesedése a teljes lakáscélú hitelállományból a 2022. végihez hasonlóan 59% volt. A jelzáloghitel-intézetek (30%) és a lakás-takarékpénztárak (11%) esetében sem történt érdemi elmozdulás.

1. tábla

A lakáscélú hitelek állománya hitelfolyósító szerint, 2023. június 30.

Hitelintézet Lakáscélú hitelek száma, darab Lakáscélú hitelek összege, milliárd forint
Bank 327 318 2 889,9
Jelzáloghitel-intézet 213 365 1 494,4
Lakás-takarékpénztár 120 257 530,3
Összesen 660 940 4 913,6

A problémamentes hitelek aránya 2015 és 2021 között 86%-ról 97%-ra emelkedett, majd ez az arány 2023 II. félévében tovább nőtt. A nem teljesítő kitettség aránya a 2022. év végi 3,2%-ról 2023. I. félév végére 2,5%-ra, a nem teljesítő hitelek száma pedig 21 ezerről 17 ezerre csökkent.

Az átstrukturált lakáshitelek a teljesítő hitelek 1,6%-át tették ki 2023 I. félévének végén, ez az arány 2021. I. félév vége (9,4%) óta folyamatos csökkenést mutat. A nem teljesítő hitelek 50%-ában történt átstrukturálás, ez mintegy 10 százalékpontos csökkenés az előző év végihez képest .

Jelentősen csökkent az engedélyezett hitelek összege

2023 I. félévében 25 ezer lakáshitelt engedélyeztek 263 milliárd forint értékben. 2022 azonos időszakához képest az engedélyezett hitelek száma 55, összege 65%-kal csökkent.

Az egy engedélyezésre jutó átlaghitel összege 2022. június végére elérte a 10,6 millió forintot, ami 3,2 millió forinttal kevesebb, mint 2022 I. félévében volt.

Az engedélyezett lakáshitelek közül az államilag támogatottak száma és összege egyaránt 69%-kal visszaesett, az átlagos hitelösszeg pedig 9,9 millióról 10,0 millió forintra nőtt egy év alatt.

Az engedélyezett állami támogatás nélküli hitelek száma 48, összesített értéke 64%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az átlagos hitelnagyság pedig 15,5 millióról 10,7 millió forintra csökkent.

A támogatott hitelek aránya az engedélyezett hitelek számát illetően 32%-ról 21%-ra, értéküket tekintve pedig 23%-ról 20%-ra mérséklődött .

2. ábra
Az engedélyezett lakáscélú hitelek összegének alakulása, I. félév
2. tábla

Engedélyezett lakáscélú hitelek, 2023. I. félév

Lakáshitel típusa Lakáshitelek száma, darab Lakáshitelek összege, milliárd forint
Államilag támogatott 5 350 54
Állami támogatás nélkül 19 564 209
Összesen 24 914 263

Egy év alatt minden felhasználási cél esetében visszaesett a folyósított hitelek száma és összege

2023 I. félévében 27 ezer lakáshitelt folyósítottak, összesen 294 milliárd forint értékben. A folyósított hitelek száma 45, összege 50%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

  • A lakáshitelezésben továbbra is a használt lakás vásárlására fordított hitelek domináltak, a folyósított hitelek számának 49, összegének 62%-a ezt a célt szolgálta. 2023 I. félévében a használt lakások vásárlásához folyósított hitelek száma 50, összege 52%-kal lett kevesebb a 2022. I. félévinél. Az átlagos hitelösszeg ezalatt 14,0 millióról 13,6 millió forintra mérséklődött.

  • Az építéshez nyújtott hitelek száma 26, összege 41%-kal csökkent a 2022 I. félévihez mérten. Az átlagos hitelösszeg is jelentősen visszaesett, 7,2 millió forintról 5,7 millió forintra.

  • Az új lakás vásárlásához nyújtott hitelek száma 39, összege 40%-kal csökkent. Erre a célra átlagosan 18,1 millió forint összegű hitelt folyósítottak, amely alig változott az egy évvel korábbi, 18,2 millió forintos átlaghoz képest. Az új lakások építésére és vásárlására együttesen fordított összeg a teljes lakáshitelezésen belül az előző év azonos időszaki 25%-ról 29%-ra emelkedett.

  • 2023 I. félévében tovább csökkent a korszerűsítésre, bővítésre felvett hitelek száma és összege. Az előbbi 53, az utóbbi 66%-kal lett kevesebb az előző év azonos időszakinál. Az átlagos hitelösszeg korszerűsítésre 4,4 millió, bővítésre 3,3 millió forint volt, mindkettő elmaradt az egy évvel korábbitól (6,0, illetve 4,2 millió forint). A korszerűsítésre, bővítésre folyósított hitelek összege a teljes lakáshitelezésen belül 5,3%-ra mérséklődött a 2022. I. félévi 7,8%-ról.

  • A hitelkiváltások száma 58, összege 69%-kal visszaesett az előző év azonos időszakihoz mérten, eközben az átlagos hitelösszeg 12,3 millió forintról 9,1 millió forintra csökkent.

3. ábra
A folyósított lakáscélú hitelek összege célok szerint, I. félév
3. tábla

A folyósított lakáshitelek célok és hitelintézetek szerint, 2023. I. félév

Megnevezés Bankok Jelzáloghitel-intézetek Lakás-takarékpénztárak Összesen
Szám, darab
Építés 2 049 4 401 199 6 649
Új lakás vásárlása 1 315 1 105 267 2 687
Használt lakás vásárlása 7 512 4 315 1 514 13 341
Korszerűsítés 439 563 2 239 3 241
Bővítés 397 67 20 484
Hitelkiváltás 299 358 657
Egyéb célok 221 36 100 357
Összesen 12 232 10 487 4 697 27 416
Összeg, millió forint
Építés 15 474 21 630 1 046 38 150
Új lakás vásárlása 25 263 22 431 822 48 516
Használt lakás vásárlása 124 946 49 427 7 576 181 949
Korszerűsítés 5 056 2 091 6 968 14 115
Bővítés 867 674 44 1 585
Hitelkiváltás 5 031 974 6 005
Egyéb célok 3 121 625 246 3 992
Összesen 179 758 96 878 17 676 294 312

Csökkent a csoktámogatások folyósítása 2023 I. félévében

A 2016. januártól 2023. júniusig tartó időszakban a hitelintézetek által folyósított családi otthonteremtési támogatások száma 240 ezer, összege 581 milliárd forint volt. Egy folyósításra átlagosan 2,4 millió forint jutott. Ugyanebben az időszakban új lakás építésére és vásárlására együtt 75 ezer csoktámogatást folyósítottak, ami az esetek 31%-át jelentette. Ugyanakkor a kiutalt támogatások teljes összegének 49%-át fordították új lakások megszerzésére.

4. tábla

A családi otthonteremtési támogatások célok szerint, 2016–2023. I. félév

Cél A folyósítások
száma, darab összege, milliárd forint
Új lakás építése 47 429 141,3
Új lakás vásárlása 27 477 140,3
Használt lakás vásárlása 144 935 268,9
Lakásbővítés 20 413 30,6
Összesen 240 254 581,1

2023 I. félévében a folyósított támogatások száma 46, összege 47%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest.

5. tábla

A családi otthonteremtési támogatások alakulása

Év A folyósítások
száma, darab összege, milliárd forint
2016 20 755 47,4
2017 29 104 70,1
2018 31 202 71,3
2019 33 064 83,4
2020 38 172 103,8
2021 39 555 91,4
2022 38 143 92,4
2023. I. félév 10 259 21,3
Összesen 240 254 581,1

2023 I. félévében az esetek 67%-ában használt, 10-10%-ában pedig új lakások építésére és vásárlására folyósították a támogatásokat. A támogatások összegét tekintve ugyanakkor magasabb volt az új lakások részesedése (14%).

A csok egy folyósításra jutó átlagos összege 2023 I. félévében :

  • új lakás építése esetén 2,7 millió,

  • új lakás vásárlásakor 3,9 millió,

  • használt lakás vásárlásakor 1,8 millió forint volt.

2023 I. félévében a csok összegének szinte teljes egészét bankok folyósították, jelzáloghitel-intézeteken keresztül csak elenyésző arányban jutott el az igénylőkhöz a támogatás.

4. ábra
A családi otthonteremtési támogatások számának alakulása

A lakáshitelezés bővülését közvetve fékezte a 2019 II. félévétől elérhető babaváró kölcsön, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2023 I. félévében 95 milliárd forint összértékben vettek igénybe.

További adatok, információk

Módszertan

Táblák (STADAT):
18.2.1.10. Lakáscélú hitelek félévenként

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu