Munkaerőpiaci folyamatok, 2023. I. negyedév

2023 I. negyedévében az előző évihez képest tovább bővült a foglalkoztatás, elsősorban az elsődleges munkaerőpiac élénkülése és a külföldi munkavállalás növekedése miatt. A foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 éves népességen belül 4 millió 696 ezer fő volt, 21 ezerrel több, mint 2022 I. negyedévében. A munkanélküliek száma 18 ezer fővel, 199 ezer főre nőtt. A potenciálisan rendelkezésre álló munkaerő nagysága nem, de az összetétele változott. Csökkent a pótlólagos munkaerő iránti kereslet. A keresetek vásárlóereje a magas infláció miatt visszaesett.

1. ábra

A fontosabb munkaerőpiaci jelzőszámok

A fontosabb munkaerőpiaci jelzőszámok

Kismértékben nőtt a foglalkoztatottak száma

2023 I. negyedévében a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 éves népességen belül 4 millió 696 ezer fő volt, 21 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában.

A foglalkoztatotti létszám növekedését elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak körének 18 ezer fős bővülése eredményezte, de a külföldön dolgozók létszáma is 14 ezer fővel nőtt. A támogatott foglalkoztatásban közfoglalkoztatottként részt vevők száma viszont egy év alatt 10 ezer fővel, 68 ezerre csökkent.

2. ábra
A 15–74 éves foglalkoztatottak számának negyedévenkénti alakulása

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 2023 I. negyedévében átlagosan 74,3% volt, 0,4 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

2023 I. negyedévében a nők rátája nagyobb mértékben nőtt a férfiakénál, az előbbieké 70,0, az utóbbiaké 78,7%-ra emelkedett.

A foglalkoztatási ráta az 55–64 évesek körében javult a legnagyobb mértékben, egy év alatt 2,9 százalékponttal, 67,5%-ra nőtt. Az évek óta tartó növekedés elsősorban az öregségi nyugdíj korhatárának folyamatos emelkedésével áll összefüggésben. A 25–54 évesek körében a foglalkoztatottak aránya az I. negyedévet jellemző kismértékű csökkenés mellett továbbra is magas, 87,5% volt. A fiatal korcsoportot a vizsgált időszakban mért 0,6 százalékpontos növekedés ellenére továbbra is alacsony, 28,0%-os foglalkoztatottság jellemezte.

3. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának negyedévenkénti alakulása nemek és korcsoportok szerint

Atipikus foglalkoztatási formák

Egyes atipikus foglalkoztatási formák a foglalkoztatás, munkavégzés rugalmasságáról, míg mások a munkavállalók kiszolgáltatott helyzetéről vagy kedvezőtlen munkakörülményeiről adnak számot. 2023 I. negyedévében a foglalkoztatottak közel 9%-a dolgozott rendszeresen vagy esetenként otthonról. A részmunkaidős foglalkoztatás aránya Magyarországon – uniós összehasonlításban – igen alacsony. A nők esetében gyakoribb, közel 7%-uk dolgozott ilyen formában, míg a férfiaknak csak 3%-a. A szokásostól eltérő – esti/éjszakai vagy hétvégi – munkaidőben való munkavégzés ezzel szemben a férfiaknál volt jellemzőbb, ahogyan a többműszakos vagy váltakozó munkarend is őket érintette nagyobb mértékben.

4. ábra
Az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók aránya, 2023. I. negyedév

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében emelkedett a legnagyobb mértékben a foglalkoztatottak aránya

2023 I. negyedévében a tavalyi évhez hasonlóan Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nőtt a legnagyobb mértékben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája, több, mint 4 százalékponttal. 2 százalékpont körüli volt a bővülés a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyében is. A foglalkoztatottság csökkenése több vármegyét érintett, Vas és Tolna vármegyét a legnagyobb mértékben. A foglalkoztatottság szintje, Budapestet is megelőzve, Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 79,9%, a legalacsonyabb pedig Somogy vármegyében, 68,0%.

A piaci szolgáltatásokban nőtt legjobban az alkalmazásban állók létszáma

A közigazgatásban, a mezőgazdaságban, a bányászatban, valamint a víz- és hulladékgazdálkodás területén stagnált vagy csökkent az alkalmazásbanAlkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezett/kötelezhető. Az alkalmazásban állók átlagos állományi létszámába tartoznak az alkalmazásban állók, kivéve a munkából meghatározott okok miatt tartósan távol lévő személyek (pl. a szülési szabadságon lévők, a különböző gyermekgondozási ellátás címén nem dolgozók, 1999-től pedig az egy naptári hónapot meghaladóan betegek, fizetés nélküli szabadságon lévők stb.).[1] állók létszáma, a többi ágat létszámnövekedés jellemezte. Egyes ágakban a létszámnövekedéshez a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) feltételeinek szigorítása is hozzájárult, mivel tavaly szeptembertől a katás egyéni vállalkozók egy része alkalmazottként dolgozott tovább.

A tudományos és műszaki tevékenység, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az információ, kommunikáció ágban a létszámbővülés meghaladta az 5%-ot a tavalyi év azonos időszakához képest, ami 13 700, 7400, illetve 7300 fős létszámnövekedést jelentett. A tudományos és műszaki tevékenységen belül a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, az információ, kommunikáció ágban a számítógépes programozás területén történt a legnagyobb létszámnövekedés, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban pedig a Covid19-járvány utáni élénkülés hatására már a járvány előtti szintet is meghaladta a létszám.

3% feletti volt a létszám bővülése a piaci szolgáltatások közül az adminisztratív szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatás és az ingatlanügyletek területén, illetve a közszolgáltatások közül az oktatásban és az egészségügyben.

Bár a feldolgozóiparban is jelentős volt a létszámbővülés (6300 fő), jóval alatta maradt az előző évi növekedésnek. A legtöbb ágazatban nőtt a munkavállalók száma, de az élelmiszeripar, a textil- és bőripar, valamint a fa-, papír- és nyomdaipar területén kisebb (összesen mintegy 1300 fős), a járműgyártásban pedig jelentősebb (1600 fős) csökkenés történt.

6. ábra
Az alkalmazásban állók létszáma és változása nemzetgazdasági ágak szerint, közfoglalkoztatottak nélkül*

Nőtt a munkanélküliség

A munkanélküliek száma 2023 I. negyedévében átlagosan 199 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,1% volt a 15–74 évesek körében. A munkanélküliek létszáma 18 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal emelkedett 2022 azonos időszakához képest.

7. ábra
A 15–74 éves munkanélküliek létszámának negyedévenkénti alakulása

A munkanélküliségi ráta emelkedése a nőket valamelyest nagyobb mértékben érintette, a ráta értéke mindkét nem esetében 4,1% volt.

A munkanélküliségi ráta a 15–24 évesek körében lényegében nem változott, 10,3% volt. Az idősebb korcsoportok közül a 25–54 évesek rátája 0,4 százalékponttal, 3,7%-ra, míg az 55–74 éveseké 0,2 százalékponttal, 3,2%-ra emelkedett.

8. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának negyedévenkénti alakulása nemek és korcsoportok szerint

2023 I. negyedévében a tartósan (legalább egy éve) munkát keresők aránya kismértékben, 33%-ra csökkent, és a munkanélküliek közel 40%-a – csaknem 80 ezer fő – pedig 3 hónapon belül kezdett el munkát keresni.

A vármegyék többségében nőtt a munkanélküliség

2023 I. negyedévében a vármegyék nagyobb részében emelkedett vagy alig változott a munkanélküliség az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb növekedés Bács-Kiskun vármegyét érintette, ahol 2,0 százalékponttal emelkedett a ráta. 1,5 százalékpontos csökkenés mutatkozott ugyanakkor a hagyományosan magas munkanélküliséggel jellemezhető Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ami javuló foglalkoztatottsággal párosult. A legmagasabb munkanélküliség továbbra is Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 8%-os vagy afeletti értékkel.

A potenciális munkaerő-tartalék nem változott

A munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, a dolgozni szándékozó, de munkát aktívan nem kereső vagy a rendelkezésre állás kritériumát nem teljesítő inaktívak együtt jelentik az ún. potenciális munkaerő-tartalékot. 2023 I. negyedévében átlagosan 299 ezer fő tartozott közéjük, csakúgy, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek, akik aktívan jelen vannak a munkaerőpiacon, egyre nagyobb részt képviselnek a tartalékban, míg az inaktívak aránya egyre kisebb. A potenciális munkaerő-tartalékba tartozók kétötöde az Észak-Alföld és az Észak-Magyarország régióban él, egyharmaduk legfeljebb alapfokú végzettségű, és további egyharmaduk érettségi nélküli szakmai végzettséggel rendelkezik. Azok nagy része, akiknek már volt munkatapasztalata, fizikai munkát végzett jellemzően a feldolgozó- és az építőiparban vagy közfoglalkoztatottként.

10. ábra
A potenciális munkaerő-tartalék negyedévenkénti alakulása a 15–74 évesek körében


11. ábra
A munkaerőpiaci kereslet és kínálat alakulása*

Annak ellenére, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt negyedévekben kevesebb üres álláshelyre több munkaerő-tartalék jutott, jelenleg a keresleti oldal munkaerővel szembeni igényeit a strukturális (végzettségbeli, szakmai, területi) eltérések miatt a kínálati oldal nem tudja kielégíteni.

12. ábra

Áramlások a gazdasági aktivitási csoportok között a 15–74 éves népességen belül 2022. IV. és 2023. I. negyedéve között

(az adott aktivitási csoport 2022. IV. negyedévi létszámának százalékában)

2023 I. negyedévében sem volt túl nagy mozgás az egyes aktivitási csoportok között, a létszámot tekintve összességében kicsit nagyobb mértékű volt a kiáramlás a foglalkoztatottak felől a munkanélküliek és az inaktívak irányába, mint ezekből a csoportokból a foglalkoztatottak felé.

83 ezer üres álláshely vár betöltésre

Az üres vagy a közeljövőben megüresedő álláshelyek száma 2023 I. negyedévének végén 83 ezerA legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai alapján.[2], az előző év azonos időszakához képest 4,3%-kal kevesebb volt. 2020 óta először csökkent az üres álláshelyek száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A legtöbb betöltésre váró munkahely a felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások között volt, az összes üres álláshely csaknem negyede tartozott ide. A vezetői, a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások, valamint a mezőgazdasági foglalkozások körében nőtt az üres álláshelyek száma, míg a többi foglalkozási főcsoportban csökkent.

13. ábra
Az üres álláshelyek zárónapi száma szektoronként


2022 I. negyedévéhez mérten a nemzetgazdasági ágak több, mint felében csökkent a pótlólagos munkaerő iránti kereslet, a legnagyobb abszolút csökkenés a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, a tudományos és műszaki tevékenység területén, valamint a közigazgatásban jelentkezett. A pótlólagos munkaerő iránti kereslet mérséklődésének egyik oka a harmadik országbeli állampolgárok növekvő foglalkoztatása: tavaly nyáron több, unión kívüli ország tekintetében is enyhültek az onnan érkezők munkavállalásának feltételei, aminek következtében folyamatosan nőtt a külföldi munkavállalók száma, 2023 I. negyedévében 2022 I. negyedévéhez képest 14%-kal, 87 ezer főre.

Az összes álláshelyhez viszonyítva az adminisztratív szolgáltatások területén – idetartoznak a munkaerő-kölcsönzők is – volt a legmagasabb a betöltésre váró álláshelyek aránya (5,1%), de jelentős volt a munkaerőhiány az egészségügy, szociális ellátás területén is (3,7%). Országosan az összes álláshely 2,5%-a várt betöltésre, ami 0,2 százalékponttal alacsonyabb érték, mint 2022 I. negyedévében.

14. ábra
Az üres álláshelyek nemzetgazdasági áganként, 2023. március 31.

Az átlagkereset növekedését a vállalkozói szektor béremelkedése húzta

A teljes munkaidőben alkalmazásban állókAz alkalmazottal rendelkező vállalkozások, nonprofit szervezetek és a költségvetési intézmények körében.[3] havi bruttó átlagkeresete 2023 I. negyedévében 545 700 forintot ért el, ez nominálisan 10,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A bérnövekedés látszólagos megtorpanása annak tulajdonítható, hogy 2022. februárjában a honvédelemben és rendvédelemben kiosztott fegyverpénz jelentősen megemelte a bázis értékét. A fegyverpénz figyelembevétele nélkül a növekedés 16,1%-ra becsülhető.

2023-ban az előre ütemezett béremelések mértéke is elmaradt a tavalyitól, illetve a személyi jellegű kifizetésekre is ható költségvetési szigorítások a szektor rendszeres és nem rendszeres keresetátlagának növekedését is visszafogta.

15. ábra

A 2023. I. negyedévi átlagkeresetek és a munkajövedelem nagyságára ható tényezők

A 2023. I. negyedévi átlagkeresetek és a munkajövedelem nagyságára ható tényezők

A visszafogottabb nemzetgazdasági szintű bérnövekedés és a kimagasló infláció hatására a reálkeresetek jelentősen csökkentek, az I. negyedévben összességében 11,6%-kal. A fegyverpénz hatását figyelmen kívül hagyva a reálkereset csökkenése 7,4%-ra becsülhető.

16. ábra
A teljes és a rendszeres bruttó átlag-, valamint a reálkeresetek alakulása*

A kereset meghatározó eleme, a prémiumtól, a jutalomtól és a 13. havi fizetéstől megtisztított rendszeres bruttó átlagkereset emelkedése számottevően meghaladta a teljes kereset növekedését, és 2,4 százalékponttal gyorsabb ütemű volt, mint egy éve.

A keresetek másik fontos összetevője, a nem rendszeres keresetek (prémium, jutalom, 13. havi fizetés) nemzetgazdasági szinten csökkentek, mivel a költségvetési szektorban a tavalyi magas nominális érték és az idei szigorú költségvetési gazdálkodás miatt egytizedére esett a jutalom átlaga. A versenyszférában bár nőtt a nem rendszeres kereset, a rendszeres keresetnél némileg kisebb mértékben.

1. tábla

A teljes, a rendszeres és a nem rendszeres* bruttó átlagkereset, 2023. I. negyedév**

Megnevezés Teljes bruttó átlagkereset Ebből:
rendszeres nem rendszeres
Forint/fő/hó
Nemzetgazdaság összesen 545 743 509 610 36 133
Ebből állománycsoportok:        
fizikai foglalkozásúak 403 586 403 586 17 686
szellemi foglalkozásúak 676 378 623 275 53 103
Ebből szektorok:      
versenyszféra 560 020 514 670 45 350
költségvetés 502 814 489 572 13 242
nonprofit szektor 526 577 517 225 9 352
Az előző év = 100,0%
Nemzetgazdaság összesen 110,8 116,8 64,5
Ebből állománycsoportok:      
fizikai foglalkozásúak 110,4 119,0 42,7
szellemi foglalkozásúak 110,2 114,7 75,9
Ebből szektorok:      
versenyszféra 117,8 118,2 113,4
költségvetés 90,4 113,4 10,7
nonprofit szektor 111,8 112,1 97,0

* A rendszeres és nem rendszeres kereset értéke becslésen alapul.
** Alkalmazottal rendelkező vállalkozások, nonprofit szervezetek és valamennyi költségvetési intézmény.

Összességében – a részmunkaidős munkavállalókat is számba véve – a teljes munkaidőre számított egyenértékes bruttó átlagkereset 11,6%-kal, 535 269 forintra nőtt.

Az iparban volt a legmagasabb a bérek növekedése

2023 I. negyedévében is a pénzügyi szolgáltatás volt a legjobban fizető nemzetgazdasági ág, azonban az információ, kommunikáció alig valamivel maradt el mögötte.

Az év I. negyedévében az iparban nőtt a legnagyobb mértékben a kereset: a feldolgozóipar – azon belül a járműgyártás, a villamos berendezés gyártása és a gépgyártás –, illetve a bányászat területén 20% felett nőttek a keresetek. A piaci szolgáltatásokban az adminisztratív szolgáltatások – köztük a létszám majdnem egyharmadát kitevő munkaerő-kölcsönzés – területén kiemelkedő, míg a szállítás, raktározás és a művészet, szabadidő ágakban a tavalyi jelentős béremelések után visszafogottabb volt a bérek növekedése. A közszolgáltatásokon belül a közigazgatás területén jelentősen csökkentek a keresetek, elsősorban a bázisidőszakra ható fegyverpénz miatt. A fegyverpénz hatását figyelmen kívül hagyva 10,2%-ra lenne becsülhető a növekedés. Átlag alatti volt a növekedés szintje az egészségügyben is, mivel a tavaly előreütemezett béremelések és a jutalmak szintén jelentősen megemelték a bázist.

17. ábra
A bruttó átlagkereset és változása nemzetgazdasági áganként,* 2023. I. negyedév

A mediánkereset az átlag 79%-a volt

2023 I. negyedévében a mediánkereset 429 000 forintra nőtt, és a bruttó átlagkeresetnél jobban, 16,4%-kal emelkedett. A mediánkereset alakulására az átlagkereset növekedését jelentősen befolyásoló, tavaly februári fegyverpénz nem hatott jelentősen, emelkedését többek között a minimális bértételek növekedése és a fizikai munkavállalók átlagon felüli béremelkedése határozta meg. A medián az átlag 79%-át tette ki.

18. ábra
A bruttó átlag- és mediánkereset alakulása*

A nettó kereset kissé jobban nőtt, mint a bruttó

2023 I. negyedévében a kedvezmények, illetve az adó- és járulékmentességek figyelembevételével számított, teljes munkaidősökre vonatkozó nettó átlagkereset 376 100 forint volt, amely egy év alatt 10,9%-kal emelkedett, 0,1 százalékponttal jobban, mint a bruttó átlagkeresetek. A kedvezmények figyelembevételével számolt nettó kereset mediánja 299 300 forintot ért el, 16,8%-kal haladta meg a 2022. I. negyedévi értéket.

19. ábra
A kedvezményekkel korrigált nettó átlag- és mediánkereset szektoronként, 2023 I. negyedév*

A keresetek differenciáltsága továbbra is magas

A keresetek differenciáltsága 2023 I. negyedévében is jelentős maradt: a bérhierarchia tetején lévők átlagfizetése majdnem ötszörösét tette ki a legalján elhelyezkedőkének. A keresetek közötti különbséget számos tényező befolyásolja: leginkább az alkalmazásban állók foglalkozása, az elvárt képzettség, illetve képesség szintje, valamint a foglalkoztatás ágazata, a munkáltató mérete és bérfizetési képessége meghatározó.

A két szélső ötödbeA kereseti kvintiliseket úgy kapjuk meg, ha a munkavállalókat sorba rendezzük keresetük nagysága szerint, majd öt egyenlő számosságú csoportba soroljuk őket. [5] tartozók átlagfizetésének aránya az előző évhez képest némileg csökkent, mivel a felső ötödbe esők fizetése 2023 I. negyedévében kisebb ütemben nőtt, mint az alsóbb ötödökbe tartozóké.

20. ábra
Bruttó átlagkereset és annak az előző év azonos időszakához viszonyított változása kvintilisenként, 2023. I. negyedév*


A keresetek területi differenciáltsága továbbra is jelentős volt, a fővárosiak átlagfizetése több, mint 70%-kal haladta meg a legrosszabbul kereső Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, 11%-kal a második helyezett Győr-Moson-Sopron vármegyei és 22%-kal az országos átlagot. A területi különbségekre jelentős hatással van az eltérő foglalkoztatási struktúra, az alkalmazásban állók ágazatok, foglalkozások szerinti összetétele, valamint a közfoglalkoztatás eltérő súlya, illetve ezek változásai.

A keresetek minden vármegyében jelentősen nőttek, ezen belül a Győr-Moson-Sopron vármegyei növekedés kiemelkedő volt, a 20%-ot is meghaladta. Magas bérnövekedés jellemezte Komárom-Esztergom és Pest vármegyéket is, ahol szintén jelentős az iparban alkalmazásban állók aránya. Alacsonyabb – 10% alatti – növekedés történt a kisebb ipari bázissal és/vagy a költségvetésben dolgozók magasabb arányával jellemezhető Csongrád-Csanád, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyékben, illetve a magas nominális átlagkeresetű Budapesten is.

Magyarország foglalkoztatási rátája továbbra is uniós átlag feletti

22. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása az EU-tagországokban,* 2023. I. negyedév

Az Európai Unión belül Hollandiát jellemezte a legmagasabb (82,1%), Görögországot a legalacsonyabb (60,3%) foglalkoztatási ráta 2023 I. negyedévében. Magyarország – az Európai Unió átlagát 4,4 százalékponttal meghaladó – 74,3%-os értékével a tagországok rangsorának felső harmadába tartozott. A V4-országok közül Csehországban volt a legmagasabb a foglalkoztatási ráta (75,6%), a legalacsonyabb Szlovákiában (71,3%), de mind a négy ország értéke meghaladta az Európai Unió átlagát (69,9%).

A férfiak foglalkoztatási rátája Hollandiában volt a legmagasabb (85,7%), Horvátországban pedig a legalacsonyabb (67,7%). A magyar férfiakat jellemző 78,7%-os érték 4,1 százalékponttal meghaladta az Európai Unió átlagát, és így a hatodik legjobb ráta a tagországok rangsorában.

23. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása nemek szerint az EU-tagországokban,* 2023. I. negyedév


A férfiakéhoz hasonlóan a nők foglalkoztatási rátája is Hollandiában volt a legmagasabb (78,5%), és Görögországban a legalacsonyabb (50,8%). A magyar nők 70,0%-os értéke az unióban az első harmadba tartozott, az uniós átlagot 4,8 százalékponttal haladta meg.

Az Európai Unión belül 2023 I. negyedévében Csehországban volt a legalacsonyabb (2,6%) a munkanélküliség, Spanyolországban pedig a legmagasabb (13,3%). Magyarország a 4,1%-os munkanélküliségi rátájával az Európai Unió tagállamainak rangsorában Írországgal együtt a hetedik-nyolcadik helyen állt, a ráta értéke 2,2 százalékponttal volt alacsonyabb az uniós átlagnál (6,3%). Mindkét nem esetében az Európai Unió átlagánál alacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta értéke Magyarországon.

24. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az EU-tagországokban,* 2023. I. negyedév


25. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása nemek szerint az EU-tagországokban,* 2023. I. negyedév


Hazánk pótlólagos munkaerő-kereslete kevéssel elmaradt az uniós átlagtól

2023 I. negyedévében az Európai Unióban száz álláshelyre 2,8 betöltésre váró jutott.Vonatkozási kör: ipar, építőipar, szolgáltatások (kivéve a háztartások és a területen kívüli szervezetek tevékenységét).[6] A legmagasabb pótlólagos munkaerő-kereslet Ausztriát, Belgiumot és Hollandiát jellemezte, míg a legalacsonyabb Bulgáriát, Spanyolországot, Lengyelországot és Romániát. Hazánkban az üres álláshelyek 2,6%-os aránya meghaladta az uniós tagállamok felének, ezen belül a szomszédos tagországok közül Románia, Szlovákia és Horvátország értékét.

26. ábra
Az üres álláshelyek aránya az EU-tagországokban,* 2023. I. negyedév


[1]: Alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezett/kötelezhető. Az alkalmazásban állók átlagos állományi létszámába tartoznak az alkalmazásban állók, kivéve a munkából meghatározott okok miatt tartósan távol lévő személyek (pl. a szülési szabadságon lévők, a különböző gyermekgondozási ellátás címén nem dolgozók, 1999-től pedig az egy naptári hónapot meghaladóan betegek, fizetés nélküli szabadságon lévők stb.).

[2]: A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai alapján.

[3]: Az alkalmazottal rendelkező vállalkozások, nonprofit szervezetek és a költségvetési intézmények körében.

[4]: A teljes és nem teljes munkaidőben alkalmazásban állókra, valamint a havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottakra számítva. A részmunkaidősök keresetének teljes munkaidős egyenértékre történő átszámítása a munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzített heti munkaóra alapján történik.

[5]: A kereseti kvintiliseket úgy kapjuk meg, ha a munkavállalókat sorba rendezzük keresetük nagysága szerint, majd öt egyenlő számosságú csoportba soroljuk őket.

[6]: Vonatkozási kör: ipar, építőipar, szolgáltatások (kivéve a háztartások és a területen kívüli szervezetek tevékenységét).

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu