Nemzetközi utazások, 2023. IV. negyedév

A külföldiek hazánkba tett utazásainak száma 11,1 millió, a magyarok külföldre irányuló utazásainak száma 4,9 millió volt 2023 IV. negyedévében. Az előbbi esetében ez 2,4, míg az utóbbinál 13%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hozzánk érkező külföldiek 35%-kal többet, folyó áron 732 milliárd forintot költöttek utazásaik során, míg a külföldre utazó magyarok költései 47%-kal emelkedtek, és összesen 385 milliárd forintot tettek ki az adott időszakban.

A külföldiek kiadásai egyharmadával növekedtek az előző év azonos időszakához képest

2023 IV. negyedévében a külföldiek 11,1 millió utazást tettek hazánkba, 2,4%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül:

  • Az egynapos utazások száma (8,3 millió) az előző évhez képest 5,1%-kal emelkedett. A látogatások mintegy kilenctizede magánjellegű, 7,2%-a munkavégzési, 3,0%-a üzleti és üzletelési célú volt.

  • A külföldiek 2,9 millió többnapos utazást tettek Magyarországra, 4,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A szabadidős, szórakozási, egészségmegőrzési célú utazások száma 22%-kal nőtt. A többnapos utazások közül tízből nyolc magánjellegű volt, a külföldiek 12%-a üzleti és üzletelési céllal, 6,4%-a munkavégzés miatt érkezett hazánkba.

A külföldi beutazók Magyarországon eltöltött ideje alig változott az előző évhez mérten, összesen 24,1 millió nap volt (0,5%-os csökkenéssel). A magánjellegű utakon a legtöbb időt a szabadidős céllal (9,1 millió nap), valamint a rokon, barát vagy ismerős meglátogatására érkezők (2,9 millió nap) töltötték hazánkban. A tartózkodási idő hossza a szabadidős utak esetében 7,5%-kal nőtt, míg a rokonlátogatásoknál 23%-kal csökkent.

A több napra érkezők egy utazás alkalmával átlagosan 5,6 napot töltöttek Magyarországon, 0,1 nappal többet, mint az előző év azonos időszakában.

A hazánkba látogató külföldiek 2023 IV. negyedévében folyó áron 732 milliárd forintot költöttek, 35%-kal többet, mint egy évvel korábban. A látogatók kiadásainak 48%-a szabadidős, szórakozási, egészségmegőrzési célhoz kötődött. Az egy napra érkezők kiadásainak összege (200 milliárd forint) 43%-kal, a több napra érkezőké (532 milliárd forint) 32%-kal nőtt. A legtöbbet (124 milliárd forintot) az Ausztriából idelátogatók költötték: kiadásaik összege mintegy másfélszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, amely szinte teljes egészében a magánjellegű céllal tett utakhoz kapcsolódott. A Németországból érkezők az előző év azonos időszakához képest közel háromnegyedével többet, 96 milliárd forintot költöttek főként szabadidős, szórakozási, egészségmegőrzési célú utak során.

2023-ban a külföldi beutazók kiadásai tovább növekedtek

2023-ban a hazánkba tett külföldi utazások száma 6,6%-kal, 49,4 millió utazásra bővült az előző évhez viszonyítva. A többnapos látogatások száma (12,9 millió út) 2,2, az egynapos látogatásoké (36,5 millió út) 8,2%-kal növekedett. A látogatók tartózkodási ideje (114,2 millió nap) 6,7%-kal nőtt az előző évhez képest. A látogatásokhoz kapcsolódó kiadások összege 2023-ban folyó áron 3137 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez mérten 36%-kal emelkedett. A külföldiek 2023-ban naponta átlagosan 27 500 forintot költöttek, 28%-kal többet, mint 2022-ben.

A magyarok jelentősen többet költöttek külföldön a IV. negyedévben

2023 IV. negyedévében a magyar állampolgárok 4,9 millió alkalommal utaztak külföldre, 13%-kal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban. Az egynapos utazások száma 19%-kal, a többnaposoké 3,6%-kal bővült. A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és Romániába látogattak, az utazások mintegy kétharmada ebbe a három országba irányult. A magyarok átlagosan 3,0 napot töltöttek utazásaik során külföldön, 0,3 nappal többet, mint egy évvel korábban.

A külföldre utazó magyarok az előző év azonos időszakához képest folyó áron 47%-kal többet, 385 milliárd forintot költöttek utazásaik során. A növekedés legfőbb húzóerejét a szabadidős célú utazások jelentették. Egy utazó napi átlagos költése 27 ezer forintot tett ki, ez 21%-kal több volt a 2022. IV. negyedévinél. A megnövekedett utazásszám mellett a tartózkodási idő is több mint ötödével (14 millió napra) nőtt, mindez az általános árszínvonal-emelkedéssel együtt eredményezte az elköltött összeg jelentős emelkedését. 2023. október–decemberben a legtöbbet Ausztriában költötték el az utazók (82 milliárd forintot), de számottevők voltak a Németországba és a Spanyolországba látogatók költései is (50 milliárd és 27 milliárd forint).

Jelentősen nőttek a magyarok 2023. évi külföldi turisztikai kiadásai

2023-ban a magyar állampolgárok 21,1 millió alkalommal utaztak külföldre, 17%-kal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban. A tartózkodási idő negyedével nőtt az előző évhez képest. A növekedés motorjai elsősorban a többnapos, szabadidős célú és a vásárlási célú utazások voltak. A külföldre utazó magyarok 1585 milliárd forintot költöttek, amely 47%-kal volt több, mint 2022-ben.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba!
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu