Oktatási adatok, 2022/2023 (előzetes adatok)

1,9 millióan vesznek részt iskolarendszerű nevelés-oktatásban

Magyarországon a 2022/2023-as tanév előzetes adatai alapján 1 millió 852 ezren vesznek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. Közülük 323 ezren óvodába járnak, 719 ezren általános iskolában, 517 ezren középfokú oktatási intézményekben tanulnak. 2,6 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatásban részesül. Felsőoktatási tanulmányokat 290 ezren folytatnak.

Az előző tanévhez képest csökkent az általános iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók létszáma, míg az óvodás gyermekeké és a középfokú iskolákban tanulmányokat folytatóké nőtt.

Az alapfokú és a középfokú nem nappali oktatásban többen, a felsőoktatás részidős képzéseiben, valamint távoktatásban kevesebben vesznek részt, mint egy évvel korábban.

Nincs érdemi változás a gyermekek, a tanulók és a pedagógusok számában

Jelenleg az előző nevelési évhez képest mintegy 4 ezer fővel több, 323 ezer gyermek jár óvodába. Az óvodákban a főállású pedagógusok száma évek óta változatlanul 31 ezer fő.

Nappali rendszerű általános iskolai oktatásban 715 ezren – közel 5 ezer fővel kevesebben – tanulnak. A fő munkaviszony keretében foglalkoztatott általános iskolai pedagógusok száma közel 74 ezer fő. Országosan az egy pedagógusra jutó tanulók száma a korábbi évekhez hasonlóan 9,7 fő.

A középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű oktatásában összesen 428 ezren vesznek részt, 4 ezer fővel kevesebben, mint az előző tanévben. Gimnáziumokban 195 ezren (az összes tanuló 45,6%-a), technikumokban és szakgimnáziumokban 166 ezren (38,8%), szakképző iskolákban 60 ezren (14,0%), szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban 6,8 ezren (1,6%) végzik tanulmányaikat. A középfokú intézményekben főállású pedagógusként több mint 42 ezren dolgoznak.

Az idei tanévben 453 pedagógus biztosítja a 2,6 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében megvalósuló oktatását.

A felsőoktatás nappali képzésein az előző évivel megegyező létszámban, 207 ezren tanulnak. A hallgatók közel 92%-a (190 ezer fő) felsőfokú alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben folyat tanulmányokat. Doktori fokozat megszerzéséért 9,6 ezren, felsőoktatási szakképzésben 7,3 ezren tanulnak. A szakirányú továbbképzésben tanulmányokat folytatók száma idén is csekély, 175 fő.

A korábbi évek tendenciáját követve 2022-ben is tovább nőtt a külföldi hallgatók száma. Az összes munkarendet tekintve az idei tanévben közel 42 ezer külföldi hallgató tanul magyar felsőoktatási intézményekben.

Az alapfokú és a középfokú oktatásban emelkedett, a felsőoktatásban csökkent a nem nappali képzésben részt vevők száma

A 2022/2023-as tanévben a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás nem nappali oktatásában közel 176 ezren vesznek részt, 6,6 ezer fővel többen, mint egy évvel korábban.

Általános iskolában közel 4 ezer, középfokú iskolákban 89 ezer – az előző évinél 10 ezer fővel több – tanuló folytat tanulmányokat a felnőttoktatás, illetve a nem nappali oktatás különböző munkarendjei szerint.

A felsőoktatás részidős formáiban és távoktatásban közel 83 ezren – az egy évvel korábbihoz képest 3,7 ezer fővel kevesebben – vesznek részt. Közülük a legnagyobb számban és arányban (76 ezer fő, 92%) levelező képzésben részesülnek, esti képzésben és távoktatásban egyaránt több mint 3–3 ezer fő (a hallgatók 3,8%) tanul.  

1. tábla

A 2022/2023-as tanév előzetes köznevelési és iskolarendszerű szakképzési statisztikai adatai

(fő)
Feladatellátási hely Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak száma
a nappali oktatásban a felnőtt-
oktatásban, nem nappali oktatásban
összesen ebből
leány integráltan és külön csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűek összesen ebből nő
Óvoda 322 868 322 868 154 686 11 578 30 649 30 501
Általános iskola 715 155 3 963 719 118 348 260 59 698 73 675 63 205
Szakiskola és készségfejlesztő iskola 6 780 2 6 782 2 544 6 682 1 521 1 122
Szakképző iskola 59 766 25 871 85 637 29 384 8 500 5 302 2 626
Gimnázium 194 972 32 238 227 210 125 818 4 189 18 754 13 195
Technikum, szakgimnázium 166 107 31 269 197 376 97 475 8 950 16 845 10 579
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 618 2 618 1 072 2 618 453 433
Összesen 1 468 266 93 343 1 561 609 759 239 102 215 147 199 121 661

Forrás: Belügyminisztérium, Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIR-STAT, SZIR-KRÉTA).


2. tábla

A 2022/2023-as tanév előzetes felsőoktatás-statisztikai adatai

(fő)
Képzési szint Hallgató az összes képzésben Ebből Hallgató a nappali képzésben Ebből
külföldi külföldi
Felsőoktatási szakképzés 11 980 126 6 729 7 302 99 4 002
Felsőfokú alapképzésa) 170 520 19 900 89 218 130 686 18 737 65 560
Felsőfokú mesterképzés 35 959 6 866 19 641 20 689 6 334 10 840
Osztatlan képzés 44 715 11 229 26 265 38 906 11 104 22 743
Szakirányú továbbképzés 16 236 485 10 944 175 67 103
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 10 581 3 124 5 246 9 604 3 045 4 822
Összesen 289 991 41 730 158 043 207 362 39 386 108 070

a) A részismereti képzésben, nemzetközi program képzésében, vendéghallgatói és előkészítő tanulmányok képzéseiben részt vevő hallgatók adataival együtt.
Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium (FIR-OSAP).

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu