Oktatási adatok, 2023/2024 (előzetes adatok)

1,9 millióan vesznek részt iskolarendszerű nevelés-oktatásban

A 2023/2024-es tanévben Magyarországon 1,9 millióan vesznek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintjein.

Közülük körülbelül 324 ezren óvodai nevelésben, 716 ezren általános iskolai, 546 ezren középfokú oktatásban részesülnek. 2,6 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. Felsőoktatási intézményekben több mint 310 ezren folytatnak tanulmányokat.

Az előző tanévhez képest nőtt az óvodás gyermekek, a középfokú intézményekben tanulók és a felsőoktatási hallgatók száma, míg az általános iskolai tanulóké csökkent.

A nappali oktatásban – az általános iskolai oktatás kivételével – nőtt a tanulók száma

A 2023/2024-es nevelési évben– az előző évihez képest csaknem 700 fővel többen – közel 324 ezren járnak óvodába. Az óvodákban dolgozó főállású pedagógusok száma idén is meghaladja a 30 ezer főt.

A nappali rendszerű általános iskolai oktatásban a tavalyival összevetve mintegy 3 ezer fővel kevesebben, 712 ezren tanulnak. A fő munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusok száma közel 73 ezer fő. Idén az egy pedagógusra jutó tanulók száma országos átlagban 9,8 fő.

A középfokú intézmények nappali rendszerű oktatásában – az előző évivel azonos számban – közel 428 ezren vesznek részt. Közülük 194 ezren gimnáziumokban (a tanulók 45,4%-a), 171 ezren (39,9%) technikumokban és szakgimnáziumokban, 56 ezren (13,1%) szakképző iskolákban, 6,7 ezren (1,6%) pedig szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban tanulnak. A középfokú iskolákban több mint 42 ezer főállású pedagógus és oktató dolgozik.

A felsőoktatási intézmények nappali képzésein – az előző évihez képest 7,4 ezer fővel többen – 215 ezren folytatnak tanulmányokat. A hallgatók több mint 92%-a (198 ezer fő) felsőfokú alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vesz részt. Doktori fokozat megszerzéséért 9,7 ezren, felsőoktatási szakképzésben közel 6,6 ezren tanulnak. Szakirányú továbbképzésekben mindössze 200 fő vesz részt. A felsőoktatási intézményekben dolgozó tanárok és oktatók száma jelenleg 27 ezer fő.

A korábbi évek tendenciáját folytatva idén is tovább nőtt a külföldi hallgatók száma. Az összes munkarendet és képzési szintet vizsgálva az idei tanévben létszámuk meghaladja a 43 ezer főt.

Az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú oktatás nem nappali képzésein egyaránt emelkedett a résztvevők száma

A 2023/2024-es tanévben a köznevelés, az iskolarendszerű szakképzés és a felsőoktatás nem nappali oktatásában – az előző évinél mintegy 42 ezer fővel többen – 218 ezren vesznek részt.

Az általános iskolákban az előző évhez hasonlóan 4 ezren, a középfokú intézményekben 118 ezren, az egy évvel korábbinál közel 29 ezer fővel többen folytatják tanulmányaikat nem nappali oktatásban. A nagymértékű növekedés a szakképző iskolákban és a technikumokban következett be.

A felsőoktatási intézmények részidős képzéseiben, illetve távoktatásban közel 96 ezren, az egy évvel korábbinál 13 ezer fővel többen vesznek részt. Legtöbben közülük (89 ezren) levelező képzésben tanulnak. Távoktatásban 3,8 ezren, esti képzésben 3,1 ezren részesülnek.  

1. tábla

A 2023/2024-es tanév előzetes köznevelési és iskolarendszerű szakképzési statisztikai adatai

(fő)
Feladatellátási hely Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak száma
a nappali oktatásban a felnőtt-
oktatásban, nem nappali oktatásban
összesen ebből
leány integráltan és külön csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűek összesen ebből nő
Óvoda 323 524 323 524 155 040 12 330 30 475 30 325
Általános iskola 712 394 4 042 716 436 346 698 62 878 72 514 62 181
Szakiskola és készségfejlesztő iskola 6 660 1 6 661 2 462 6 614 1 485 1 115
Szakképző iskola 56 210 41 017 97 227 34 140 8 333 5 102 2 517
Gimnázium 194 104 32 484 226 588 125 441 4 545 18 622 13 094
Technikum, szakgimnázium 170 670 44 614 215 284 107 008 10 130 16 950 10 585
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 591 2 591 1 050 2 591 441 421
Összesen 1 466 153 122 158 1 588 311 771 839 107 421 145 589 120 238

Forrás: Belügyminisztérium, Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIR-STAT, SZIR-STAT).


2. tábla

A 2023/2024-es tanév előzetes felsőoktatás-statisztikai adatai

(fő)
Képzési szint Hallgató
az összes képzésben
Ebből Hallgató
a nappali képzésben
Ebből
külföldi külföldi
Felsőoktatási szakképzés 11 045 133 6 221 6 551 109 3 546
Felsőfokú alapképzésa) 189 354 20 967 99 875 137 858 19 750 68 932
Felsőfokú mesterképzés 37 394 6 798 20 516 20 856 6 256 10 948
Osztatlan képzés 45 368 11 605 26 848 39 562 11 476 23 280
Szakirányú továbbképzés 16 523 524 11 078 200 84 96
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 10 730 3 110 5 300 9 741 3 017 4 859
Összesen 310 414 43 137 169 838 214 768 40 692 111 661

a) A részismereti képzésben, nemzetközi program képzésében, vendéghallgatói és előkészítő tanulmányok képzéseiben részt vevő hallgatók adataival együtt.
Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium (FIR-OSAP).

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu