Megnevezés Elkövetők Elkövetések
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. I. félév 2018. II. félév 2019 2020 2021 2022 2023
Gyermekkorú elkövető (14 év alatt) 2 588 2 779 2 715 2 604 2 197 1 488 1 375 1 662 1 409 873 300 1 826 1 734 1 763 2 352 2 523
Fiatalkorú elkövető (14–17 éves) 10 179 11 498 11 378 10 418 10 471 8 806 7 872 7 675 6 492 3 405 3 697 7 863 8 064 7 666 7 942 8 836
Fiatal felnőtt elkövető (18–24 éves) 23 455 26 247 24 315 21 878 22 861 22 386 20 399 20 333 17 815 10 426 10 612 24 497 23 989 26 078 27 098 26 603
Felnőttkorú elkövető (25 éves és idősebb) 81 116 89 421 82 121 73 405 74 268 75 287 71 778 71 213 67 143 38 731 43 520 102 475 105 151 111 168 106 572 115 181
Összesena 117 338 129 945 120 529 108 305 109 797 108 474 101 492 100 933 92 896 53 460 58 130 136 669 138 950 146 688 143 979 153 143
Ebből: bűnelkövetők 111 714 122 528 112 894 100 238 103 615 105 584 99 018 98 136 90 369 51 896 .. .. .. .. ..
Elkövető / elkövetés százezer 14 éves és annál idősebb lakosrab 1 327 1 472 1 366 1 231 1 257 1 247 1 175 1 169 1 081 .. .. 1 596 1 627 1 726 1 691 1 815
Bűnelkövető százezer 14 éves és annál idősebb lakosrac 1 291 1 418 1 309 1 168 1 210 1 237 1 163 1 156 1 068 .. .. .. .. .. ..
Elkövetők / elkövetések a visszaesés típusa szerinta
Büntetlen előéletűd 74 689 95 259 88 294 79 745 81 187 84 757 76 418 77 318 70 377 40 979 43 114 99 644 98 708 105 599 97 669 105 006
Nem visszaeső 28 977 21 187 19 847 19 118 19 764 17 118 18 080 17 138 16 553 9 111 10 765 25 702 28 108 28 420 33 816 36 422
Visszaeső 5 967 4 834 4 374 3 356 2 905 2 203 2 298 2 016 1 878 1 089 1 354 3 486 2 946 3 235 2 976 2 515
Különös visszaeső 3 234 4 192 4 067 2 936 2 885 2 014 2 077 2 005 1 817 1 026 1 531 3 770 3 952 4 381 3 996 4 596
Többszörös visszaeső 4 466 4 417 3 893 3 111 2 994 2 319 2 559 2 388 2 225 1 223 1 323 4 000 5 111 4 895 5 377 4 508
Erőszakos többszörös visszaeső 5 56 54 39 62 63 60 68 46 32 43 67 125 158 145 96
Az alkohol és a kábítószer szerepe az elkövetőknél / elkövetéseknéla
Alkohol hatása alatt álló 22 049 20 764 18 388 17 159 19 250 22 808 22 913 24 690 25 200 13 181 11 825 24 276 24 563 22 132 22 986 21 989
Kábítószer hatása alatt állóe 3 150 3 853 4 120 3 597 3 831 4 611 4 690 5 045 5 723 4 429 3 510 7 125 7 830 8 599 9 410 8 662
Alkohol és kábítószer hatása alatt állóe 178 108 133 96 59 76 111 80 122 63 92 196 234 277 401 378
Elkövetők / elkövetések állampolgárság szerintf
Magyar állampolgárg 112 738 125 163 115 076 103 075 105 564 103 033 96 256 93 836 88 719 51 213 55 028 132 140 130 795 141 319 137 047 145 078
Külföldi állampolgár 4 600 4 782 5 453 5 230 4 233 5 441 5 236 7 097 4 177 2 247 3 099 4 507 8 081 5 346 6 830 8 014
Magyar állampolgár elkövetők / általi elkövetések iskolai végzettség szerinta
Legfeljebb alapfokú 55 665 59 866 55 113 49 723 49 267 41 501 37 306 35 559 32 773 18 089 14 057 33 211 36 032 36 729 39 848 39 843
Középfokú 45 185 48 675 37 845 25 396 26 156 33 097 33 130 32 268 30 859 17 335 15 270 30 749 37 248 35 339 35 143 36 015
Felsőfokú 5 492 5 622 5 299 4 628 4 630 5 316 4 649 4 649 4 424 2 709 2 474 4 834 6 045 11 984 7 839 11 433
Ismeretlenh 6 396 11 000 16 819 23 328 25 511 23 119 21 171 21 360 20 663 13 080 23 227 63 346 51 470 57 267 54 217 57 787
Elkövetők / elkövetések főbb bűncselekmény-típusok szerinta
Emberölési 331 302 325 272 302 260 214 234 189 115 53 143 239 176 263 370
Testi sértés 6 533 7 528 6 626 6 404 6 511 5 606 5 307 4 948 4 527 2 524 2 957 6 826 7 570 7 441 7 311 7 018
Közúti baleset okozása 3 037 2 808 2 369 2 263 2 183 2 401 2 476 2 734 2 503 1 447 1 135 2 573 2 820 2 435 3 128 2 705
Ittas/bódult járművezetés 10 651 9 462 7 509 6 801 8 721 12 291 12 576 14 444 15 627 8 466 7 896 14 561 14 564 12 464 12 408 11 576
Kiskorú veszélyeztetésej 760 786 753 618 556 581 603 585 561 335 405 948 1 125 1 348 1 404 1 423
Tartási kötelezettség elmulasztása 2 712 3 052 2 922 2 669 2 520 2 367 2 071 2 026 1 874 995 513 1 140 1 273 1 205 1 133 1 126
Szexuális erőszak .. .. .. .. 20 153 240 269 236 123 127 201 303 291 373 362
Szexuális kényszerítés .. .. .. .. 5 24 53 39 34 30 13 34 72 59 84 62
Kapcsolati erőszak .. .. .. .. 3 76 161 192 196 93 89 262 475 562 609 643
Hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy elleni erőszakk 938 1 035 989 942 931 889 816 767 772 391 274 549 677 688 763 713
Garázdaság 12 078 14 044 13 843 13 928 14 985 14 890 14 415 13 186 11 911 6 364 4 617 10 412 10 964 10 880 11 377 11 214
Lopás 27 620 31 565 29 595 26 426 26 982 23 606 19 919 18 134 16 897 9 144 9 682 24 032 24 604 23 996 24 154 27 709
Sikkasztás 2 224 2 682 2 447 2 147 2 032 1 821 1 526 1 388 1 166 706 750 1 390 2 092 1 339 1 647 1 419
Csalás 6 992 7 247 6 116 4 899 5 018 4 216 4 154 3 609 3 056 2 027 7 831 17 086 13 377 14 964 16 444 19 397
Rablás 1815 1928 1691 1444 1600 1337 1061 979 790 391 337 827 817 725 781 733
Rongálás 2271 2128 2283 1755 1298 1171 1183 1209 1165 680 1264 2311 2675 2997 3309 3515
Orgazdaság 744 896 896 701 856 926 861 711 498 331 172 386 431 299 157 65

Lábjegyzet

a2014-től az ismeretlen korúakkal együtt.
bGyermekkorú elkövetők (általi elkövetések) nélkül.
c2014-től kezdődően a lakosságarány a gyermekkorú bűnelkövetőkkel kiegészített bűnelkövetői számhoz viszonyítva.
dBeleértve a visszaesésre vonatkozó adat nélkül regisztrált elkövetők (általi elkövetéseket).
eBeleértve a kábítószer, kábító hatású anyag és 2015-től az új pszichoaktív szerek hatása alatt álló elkövetők (általi elkövetéseket) is.
f2014-től az ismeretlen korúakkal együtt, 2018. II. félévétől az állampolgárságra vonatkozó adat hiányában regisztráltak nélkül.
gBeleértve a kettős állampolgár elkövetőket / általi elkövetéseket is.
hBeleértve a választ megtagadókat is.
iBeleértve az előkészületi és kísérleti stádiumú, illetve gondatlan alakzatban elkövetett emberölések elkövetőit is.
jBeleértve a 1978. évi IV. tv. 195.§-a, illetve a 2012. évi C. tv. 208.§-a szerinti eseteket is.
kBeleértve a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak eseteit is.
Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség.
.