Megnevezés Elkövetők Elkövetések
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. I. félév 2018. II. félév 2019 2020 2021
Gyermekkorú elkövető (14 év alatt) 2 588 2 779 2 715 2 604 2 197 1 488 1 375 1 662 1 409 873 300 1 826 1 734 1 763
Fiatalkorú elkövető (14–17 éves) 10 179 11 498 11 378 10 418 10 471 8 806 7 872 7 675 6 492 3 405 3 697 7 863 8 064 7 666
Fiatal felnőtt elkövető (18–24 éves) 23 455 26 247 24 315 21 878 22 861 22 386 20 399 20 333 17 815 10 426 10 612 24 497 23 989 26 078
Felnőttkorú elkövető (25 éves és idősebb) 81 116 89 421 82 121 73 405 74 268 75 287 71 778 71 213 67 143 38 731 43 520 102 475 105 151 111 168
Összesena 117 338 129 945 120 529 108 305 109 797 108 474 101 492 100 933 92 896 53 460 58 130 136 669 138 950 146 688
Ebből: bűnelkövetők 111 714 122 528 112 894 100 238 103 615 105 584 99 018 98 136 90 369 51 896 .. .. .. ..
Elkövető / elkövetés százezer 14 éves és annál idősebb lakosrab 1 327 1 472 1 366 1 231 1 257 1 253 1 176 1 170 1 081 .. .. 1 618 1 648 1 747
Bűnelkövető százezer 14 éves és annál idősebb lakosrab 1 291 1 418 1 309 1 168 1 210 1 237 1 163 1 156 1 068 .. .. .. .. ..
Elkövetők / elkövetések a visszaesés típusa szerinta
Büntetlen előéletűc 74 689 95 259 88 294 79 745 81 187 84 757 76 418 77 318 70 377 40 979 43 114 99 644 98 708 105 599
Nem visszaeső 28 977 21 187 19 847 19 118 19 764 17 118 18 080 17 138 16 553 9 111 10 765 25 702 28 108 28 420
Visszaeső 5 967 4 834 4 374 3 356 2 905 2 203 2 298 2 016 1 878 1 089 1 354 3 486 2 946 3 235
Különös visszaeső 3 234 4 192 4 067 2 936 2 885 2 014 2 077 2 005 1 817 1 026 1 531 3 770 3 952 4 381
Többszörös visszaeső 4 466 4 417 3 893 3 111 2 994 2 319 2 559 2 388 2 225 1 223 1 323 4 000 5 111 4 895
Erőszakos többszörös visszaeső 5 56 54 39 62 63 60 68 46 32 43 67 125 158
Az alkohol és a kábítószer szerepe az elkövetőknél / elkövetéseknéla
Alkohol hatása alatt álló 22 049 20 764 18 388 17 159 19 250 22 808 22 913 24 690 25 200 13 181 11 825 24 276 24 563 22 132
Kábítószer hatása alatt állód 3 150 3 853 4 120 3 597 3 831 4 611 4 690 5 045 5 723 4 429 3 510 7 125 7 830 8 599
Alkohol és kábítószer hatása alatt állód 178 108 133 96 59 76 111 80 122 63 92 196 234 277
Elkövetők / elkövetések főbb bűncselekmény-típusok szerinta
Emberölése 331 302 325 272 302 260 214 234 189 115 53 143 239 176
Testi sértés 6 533 7 528 6 626 6 404 6 511 5 606 5 307 4 948 4 527 2 524 2 957 6 826 7 570 7 441
Ittas/bódult járművezetés 10 651 9 462 7 509 6 801 8 721 12 291 12 576 14 444 15 627 8 466 7 896 14 561 14 564 12 464
Garázdaság 12 078 14 044 13 843 13 928 14 985 14 890 14 415 13 186 11 911 6 364 4 617 10 412 10 964 10 880
Lopás 27 620 31 565 29 595 26 426 26 982 23 606 19 919 18 134 16 897 9 144 9 682 24 032 24 604 23 996
Csalás 6 992 7 247 6 116 4 899 5 018 4 216 4 154 3 609 3 056 2 027 7 831 17 086 13 377 14 964

Lábjegyzet

*Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség.
a2015-től az ismeretlen korúakkal együtt.
bGyermekkorú elkövetők (általi elkövetések) nélkül.
cBeleértve a visszaesésre vonatkozó adat nélkül regisztrált elkövetők (általi elkövetéseket).
dBeleértve a kábítószer, kábító hatású anyag és 2015-től az új pszichoaktív szerek hatása alatt álló elkövetők (általi elkövetéseket) is.
eBeleértve az előkészületi és kísérleti stádiumú, illetve gondatlan alakzatban elkövetett emberölések elkövetőit is.
Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség
.