Év Sportügyek igazgatása, doppingellenes tevékenységek Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásaa Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelésib Iskolai, diáksport-b Szabadidősport- (rekreációs sport-) Összesen
tevékenység és támogatása
2001 3 739 11 798 20 022 713 36 272
2002 3 454 11 860 3 036 778 19 127
2003 2 310 12 353 3 094 829 18 587
2004 3 513 13 517 3 403 938 21 371
2005 3 664 18 143 4 444 897 27 148
2006 4 231 22 470 4 953 676 32 331
2007 4 007 19 284 4 996 620 28 907
2008 4 602 20 060 4 957 596 30 214
2009 4 626 21 056 5 588 625 31 895
2010c 2 889 636 21 805 10 656 1 184 1 709 38 880
2011 184 2 896 2 562 23 834 13 515 1 522 2 173 46 686
2012 184 3 667 5 309 27 646 16 285 1 841 2 344 57 277
2013 184 11 427 2 482 37 334 16 072 1 874 2 557 71930
2014d 346 1 276 3 189 72 206 35 046 2 828 4 660 119 551
2015 484 812 3 006 76 101 38 709 6 937 4 318 130 367
2016 16 997 767 5 341 283 240 65 668 4 053 4 983 381 048
2017 45 296 546 298 225 803 62 620 3 512 6 044 344 119
2018 4 832 509 175 237 563 64 361 3 179 14 206 324 824
2019 11 359 537 87 266 309 83 275 2 619 8 498 372 685
2020 23 562 284 185 234 130 167 088 2 660 13 238 441 147

Lábjegyzet

*Forrás: az állami, önkormányzati intézmények költségvetési beszámolói.
aAz "Egyéb" feladatokkal együtt.
bFogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenység és támogatási feladataival együtt.
c2010. évtől a költségvetési szakfeladat változása miatt az adatok a korábbi évek adataival korlátozottan hasonlíthatók össze.
d2014-ben az intézményi beszámolók áttértek a kormányzati funkciók szerinti elszámolásra, ezért az adatok a korábbi évek adataival korlátozottan hasonlíthatóak csak össze.
Forrás: az állami, önkormányzati intézmények költségvetési beszámolói
.