Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 2017 2018 2019 2020 2021 2022
neve szintje
Országos építésű normál nyomtávú vasútak építési hossza
Budapest főváros, régiób 226 194 194 194 194 194 194 194 194 199 199 199 199 199 256 256
Pest vármegye, régióc 587 574 574 576 577 576 576 577 577 494 480 480 480 480 538 538
Közép-Magyarország nagyrégiód 813 768 768 771 771 771 771 771 771 693 679 679 679 679 794 794
Fejér vármegye 401 492 492 492 492 492 492 492 492 454 455 455 455 455 455 455
Komárom-Esztergom vármegye 117 225 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226 226
Veszprém vármegye 562 434 434 433 433 433 433 433 433 435 436 436 436 436 436 436
Közép-Dunántúl régió 1 080 1 151 1 151 1150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 114 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117
Győr-Moson-Sopron vármegye 306 383 383 414 402 402 391 391 424 367 367 367 367 367 367 367
Vas vármegye 303 322 322 323 324 324 307 307 305 282 282 282 282 282 282 282
Zala vármegye 267 267 267 268 274 274 274 274 271 261 262 262 262 262 262 262
Nyugat-Dunántúl régió 875 971 971 1 005 1 000 1 000 972 972 1 000 910 911 911 911 911 911 911
Baranya vármegye 346 384 384 381 381 381 381 381 381 344 345 345 345 345 345 345
Somogy vármegye 532 475 475 475 475 475 475 475 475 493 494 494 494 494 494 494
Tolna vármegye 235 237 237 206 206 206 206 206 206 245 246 246 246 246 246 246
Dél-Dunántúl régió 1 113 1 096 1 096 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 082 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085
Dunántúl nagyrégió 3 068 3 218 3 218 3217 3 212 3 212 3 184 3 184 3 212 3 106 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 528 510 510 510 510 510 510 510 510 463 464 464 464 464 464 464
Heves vármegye 292 283 283 283 283 283 283 283 283 301 301 301 301 301 301 301
Nógrád vármegye 128 133 133 133 133 133 133 133 133 200 201 201 201 201 201 201
Észak-Magyarország régió 948 926 926 926 926 926 926 926 926 964 966 966 966 966 966 966
Hajdú-Bihar vármegye 438 496 496 469 469 469 469 469 469 470 471 471 473 471 473 473
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 477 477 477 503 503 503 503 503 503 452 454 454 454 454 454 454
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 663 391 391 391 391 391 391 391 391 495 496 496 496 496 496 496
Észak-Alföld régió 1 577 1 363 1 363 1363 1363 1 363 1 363 1 363 1 363 1 417 1 421 1 421 1 423 1 421 1 423 1 423
Bács-Kiskun vármegye 687 543 543 543 543 543 543 543 543 546 548 548 548 548 548 548
Békés vármegye 433 445 445 445 445 445 445 445 445 401 402 402 402 402 402 402
Csongrád-Csanád vármegye 340 310 310 310 310 310 310 310 310 311 312 312 312 312 312 312
Dél-Alföld régió 1 460 1 298 1 298 1298 1 298 1 298 1 298 1 298 1 298 1 258 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262
Alföld és Észak nagyrégió 3 985 3 587 3 587 3587 3 587 3 587 3 587 3 587 3 587 3 639 3 649 3 649 3 651 3 649 3 651 3 651
Ország összesen ország 7 867 7 573 7 573 7575 7 570 7 570 7 542 7 542 7 570 7 438 7 441 7 441 7 443 7 441 7 558 7 558
Ebből: működtetett vonalhossz
Budapest főváros, régiób 226 181 181 181 180 180 153 153 155 199 199 199 199 199 256 256
Pest vármegye, régióc 587 574 574 574 574 574 555 554 556 494 480 480 480 480 538 538
Közép-Magyarország nagyrégiód 813 755 755 755 754 754 708 707 711 693 679 679 679 679 794 794
Fejér vármegye 401 450 450 472 450 450 450 450 450 454 455 455 455 455 455 455
Komárom-Esztergom vármegye 96 192 192 219 192 192 177 177 177 225 226 226 226 226 226 226
Veszprém vármegye 486 395 395 422 395 395 395 395 395 435 436 436 436 436 436 436
Közép-Dunántúl régió 983 1 037 1 037 1 113 1 037 1 037 1 022 1 022 1 022 1 114 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117
Győr-Moson-Sopron vármegye 285 379 379 414 432 402 391 391 424 367 367 367 367 367 367 367
Vas vármegye 303 322 322 322 453 324 307 307 305 282 282 282 282 282 282 282
Zala vármegye 267 267 267 267 291 274 274 274 271 261 262 262 262 262 262 262
Nyugat-Dunántúl régió 855 968 968 1003 1176 1 000 972 972 1 000 910 911 911 911 911 911 911
Baranya vármegye 254 285 285 287 285 285 285 285 285 344 345 345 345 345 345 345
Somogy vármegye 532 475 475 475 475 475 475 475 475 493 494 494 494 494 494 494
Tolna vármegye 235 174 174 174 174 174 174 174 174 245 246 246 246 246 246 246
Dél-Dunántúl régió 1 022 934 934 935 934 934 934 934 934 1 082 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085
Dunántúl nagyrégió 2 860 2 939 2 939 3 051 3 147 2 972 2 929 2 928 2 956 3 106 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 528 475 475 477 475 475 475 475 475 463 464 464 464 464 464 464
Heves vármegye 249 270 270 270 270 270 270 270 270 301 301 301 301 301 301 301
Nógrád vármegye 119 121 121 121 121 121 121 121 121 200 201 201 201 201 201 201
Észak-Magyarország régió 895 865 866 867 866 865 865 866 866 964 966 966 966 966 966 966
Hajdú-Bihar vármegye 436 460 460 460 270 460 460 460 460 470 471 471 473 471 473 473
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 477 477 477 502 477 477 477 477 477 452 454 454 454 454 454 454
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 644 369 369 373 369 369 369 369 369 495 496 496 496 496 496 496
Észak-Alföld régió 1 557 1 305 1 306 1 334 1 116 1 305 1 305 1 306 1 306 1 417 1 421 1 421 1 423 1 421 1 423 1 423
Bács-Kiskun vármegye 687 502 502 521 463 463 463 463 463 546 548 548 548 548 548 548
Békés vármegye 433 437 437 437 437 437 437 437 437 401 402 402 402 402 402 402
Csongrád-Csanád vármegye 334 310 310 310 310 310 310 310 310 311 312 312 312 312 312 312
Dél-Alföld régió 1 454 1 248 1 249 1 268 1 209 1 210 1 210 1 210 1 210 1 258 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262
Alföld és Észak nagyrégió 3 906 3 418 3 421 3 469 3 191 3 381 3 381 3 382 3 382 3 639 3 649 3 649 3 651 3 649 3 651 3 651
Ország összesen ország 7 577 7 113 7 113 7 275 7 092 7 107 7 017 7 017 7 049 7 438 7 441 7 441 7 443 7 441 7 558 7 558

Lábjegyzet

*Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium (korábban NFM majd ITM) OSAP 1812-es számú "Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai" c. adatgyűjtése.
a2016-tól a MÁV Zrt. nemcsak az üzemeltetett, hanem az üzemeltetésre fenntartott állapotban lévő vonalakat is számba veszi a müködtetett vonalak hosszának meghatározásakor.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium (korábban NFM majd ITM) OSAP 1812- es számú "Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai" c. adatgyűjtése.
.