Támogatás 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma
Rendszeres szociális segélya 47 154 94 779 125 894 138 127 144 853 158 564 159 887 194 779 213 436 71 816 35 894 50 647 38 031 36 900 37 598 37 068
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 14 018 18 126 19 615 19 943 19 707 19 139
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 167 287 174 539 209 918 236 609 212 699 160 858 158 141 115 568 99 783 86 109 79 344 79 327
Ápolási díjd 26 866 29 378 31 368 33 902 36 056 39 843 47 468 52 096 53 347 55 200 56 853 57 970 57 972 58 179 62 972 55 357 53 969 53 273 52 258 33 437 32 768
Gyermekek otthongondozási díjae 20 651 20 033
Időskorúak járadéka 8 115 7 748 7 034 6 679 6 610 6 449 6 462 6 328 6 149 6 035 5 802 5 907 6 081 6 175 6 598 6 784 6 958 6 596 6 757 6 825 6 727
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményf 786 346 780 296 757 942 704 105 670 167 663 054 444 760 489 966 513 070 553 664 598 506 592 375 572 184 547 633 494 311 442 238 392 555 340 645 298 203 263 216 242 025
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásg 1 552 1 520 1 507 1 447 1 362 1 259 1 166 1 131 872 672 622 491 430 343 392
Felhasznált összeg, ezer Ft
Rendszeres szociális segélya 6 256 168 14 807 292 22 131 423 24 879 675 27 575 137 32 329 450 40 055 717 60 080 744 70 041 597 23 111 000 11 537 455 15 819 883 11 548 293 11 215 339 11 406 289 1 946 490
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 3 997 437 5 690 900 6 330 039 6 704 569 6 672 703 6 427 197
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 46 406 530 57 752 601 63 325 363 62 302 260 58 145 555 44 011 131 43 241 979 31 721 362 27 382 626 23 805 975 21 945 480 21 874 118
Ápolási díjd 4 368 770 5 292 304 6 387 439 7 876 021 9 127 908 10 993 937 13 882 342 16 136 992 17 432 205 18 176 986 19 489 808 20 461 887 20 681 444 21 493 885 25 851 457 24 883 607 24 565 528 25 816 766 26 916 917 20 174 321 21 122 266
Gyermekek otthongondozási díjae 23 654 953 28 433 001
Időskorúak járadéka 1 422 222 1 516 617 1 533 063 1 536 041 1 611 407 1 655 308 1 867 240 1 946 863 1 983 316 1 932 034 1 909 280 1 913 459 1 946 729 2 035 266 2 130 930 2 227 524 2 243 682 2 268 734 2 371 914 2 471 140 2 502 565
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményf 32 421 625 39 265 808 39 452 792 39 756 644 42 111 047 44 710 270 4 410 054 4 896 505 5 641 053 6 395 922 6 898 933 6 839 311 6 613 113 6 353 494 5 736 690 5 130 457 4 557 178 4 302 303 3 785 176 3 349 892 3 089 341
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásg 112 979 128 364 131 061 129 146 124 668 112 804 105 662 102 885 79 756 61 420 56 412 44 715 38 784 31 016 35 494
Egy főre jutó havi átlagos összeg, Ft
Rendszeres szociális segélya 11 056 13 019 14 650 15 010 15 864 16 991 20 877 25 705 27 347 26 817 26 786 26 030 25 305 25 328 25 281 26 256
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 28 516 26 164 26 893 28 016 28 217 27 985
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 23 117 27 574 25 139 21 943 22 781 22 800 22 787 22 874 22 868 23 039 23 049 22 979
Ápolási díjd 13 551 15 012 16 969 19 360 21 097 22 994 24 371 25 813 27 231 27 441 28 567 29 415 29 729 30 787 34 210 37 459 37 931 40 385 42 923 50 279 53 716
Gyermekek otthongondozási díjae 95 453 118 275
Időskorúak járadéka 14 604 16 312 18 163 19 165 20 315 21 390 24 081 25 638 26 876 26 677 27 421 26 994 26 679 27 468 26 912 27 362 26 870 28 664 29 251 30 174 30 999
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményf 3 436 4 193 4 338 4 705 5 236 5 619 4 958 4 997 5 497 5 776 5 763 5 773 5 779 5 801 5 803 5 801 5 805 6 315 6 347 6 363 6 382
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásg 5 200 6 032 6 212 6 375 6 540 6 402 6 471 6 498 6 531 6 531 6 476 6 510 6 447 6 450 6 461

Lábjegyzet

a
A rendszeres szociális segély jogosultsági feltétele 2006. július 1-től megváltozott. 2009. január 1-től újabb változás történt a rendszeres szociális segélyezésben az aktív korúak ellátásának bevezetése miatt. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnt. A 2015. évi adatok január és február hónapra vonatkoznak. Az adatok időben való összehasonlíthatósága korlátozott.
b
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-jén vezették be. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.
c
A 2009-ben bevezetett rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-jén a bérpótló juttatás lépett, melynek elnevezése 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Az aktív korúak ellátását érintő 2015. március 1-jei jogszabályváltozások miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatainak időben való összehasonlíthatósága korlátozott.
d
2015. március 1-jétől a méltányossági alapon folyósított ápolási díj megszűnt. 2015. évi adatok az alanyi jogon folyósított ellátásra vonatkoznak. 2019. január 1-től a jogosultak egy része gyermekek otthongondozási díjára lett jogosult.
e
2019. január 1-én bevezetett új ellátás, amely az önellátásra képtelen, tartós betegségben, illetve súlyos fogyatékosságban szenvedő gyermeküket ápoló szülőknek adható.
f
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, havi rendszeres juttatás 2005-ig, 2006-tól egy része beépült az alanyi jogon járó családi pótlékba, az ellátás természetbeni része megmaradt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként. Évente kétszer adható (augusztus, november). 2019-től pénzbeni juttatás.
g
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2006-2013 között. 2013. április 1-től a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás lett, annak egy szűkebb jogosulti körének nyújtható. Havi rendszeres juttatás, emellett a jogosultaknak évente kétszer pótlék állapítható meg.
.