2.1.50. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi munkajövedelme a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Munkajövedelem összesen, Fta
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 150 792 162 613 170 971 179 856 188 933 197 962 213 865 240 132 265 636
B Bányászat, kőfejtés 249 224 275 002 293 158 309 267 314 242 312 903 313 264 348 477 396 298
C Feldolgozóipar 215 819 228 793 245 203 258 160 268 715 280 094 295 731 329 407 363 540
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 396 749 414 267 437 622 446 369 457 718 469 766 484 591 528 142 579 538
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 208 849 226 106 240 123 240 374 239 524 246 198 250 116 286 064 318 845
B+C+D+E Ipar 222 854 236 069 252 475 264 316 274 192 284 999 299 478 333 650 368 151
F Építőipar 167 284 171 407 176 206 192 987 194 940 204 022 206 768 234 300 261 294
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 192 719 205 902 220 098 226 178 232 150 238 219 252 068 283 554 314 849
H Szállítás, raktározás 216 129 228 390 233 609 240 680 248 523 259 464 270 471 303 884 337 232
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 128 285 131 827 145 514 152 872 159 972 165 497 174 177 198 251 222 891
J Információ, kommunikáció 384 786 412 016 426 451 443 745 466 718 477 686 497 743 530 979 583 194
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 461 024 486 317 484 631 498 269 513 649 520 118 546 219 587 979 635 530
L Ingatlanügyletek 188 981 193 643 225 660 218 035 221 975 231 277 249 287 290 658 326 765
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 309 869 317 760 342 697 336 325 360 245 385 480 408 154 449 231 481 240
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 152 316 157 175 169 986 177 664 189 731 208 450 225 026 256 829 290 070
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 269 917 277 681 268 698 282 186 284 035 305 941 340 469 387 427 425 997
Pb Oktatás 206 582 203 112 205 414 223 443 253 534 267 019 283 612 307 094 330 462
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás 148 493 161 454 156 891 156 847 147 716 151 380 159 040 190 459 225 045
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 184 132 185 741 204 459 220 682 224 555 228 928 253 921 294 793 342 335
QB szociális ellátás 116 492 130 266 114 253 111 831 108 091 112 617 114 169 136 494 156 459
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 190 381 203 224 219 160 228 095 237 263 222 520 237 444 301 223 347 766
S Egyéb szolgáltatás 157 824 171 402 183 744 182 844 188 872 201 670 215 627 254 677 282 260
A–S Nemzetgazdaság összesen 215 997 227 405 235 491 244 261 250 611 261 398 277 232 312 144 346 701
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 104,7 107,8 105,1 105,2 105,0 104,8 108,0 112,3 111,3
B Bányászat, kőfejtés 97,4 110,3 106,6 105,5 101,6 99,6 100,1 111,2 114,1
C Feldolgozóipar 105,9 106,0 107,2 105,3 104,1 104,2 105,6 111,4 110,6
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 105,0 104,4 105,6 102,0 102,5 102,6 103,2 109,0 109,7
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 107,5 108,3 106,2 100,1 99,6 102,8 101,6 114,4 111,5
B+C+D+E Ipar 105,8 105,9 106,9 104,7 103,7 103,9 105,1 111,4 110,6
F Építőipar 102,1 102,5 102,8 109,5 101,0 104,7 101,3 113,3 112,5
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 105,9 106,8 106,9 102,8 102,6 102,6 105,8 112,5 111,8
H Szállítás, raktározás 102,5 105,7 102,3 103,0 103,3 104,4 104,2 112,4 111,2
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,3 102,8 110,4 105,1 104,6 103,5 105,2 113,8 113,1
J Információ, kommunikáció 99,6 107,1 103,5 104,1 105,2 102,4 104,2 106,7 109,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 102,4 105,5 99,7 102,8 103,1 101,3 105,0 107,6 108,0
L Ingatlanügyletek 102,4 102,5 116,5 96,6 101,8 104,2 107,8 116,6 115,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 101,3 102,5 107,8 98,1 107,1 107,0 105,9 110,1 107,9
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 97,1 103,2 108,2 104,5 106,8 109,9 108,0 114,1 114,1
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 103,8 102,9 96,8 105,0 100,7 107,7 111,3 113,8 109,9
Pb Oktatás 100,3 98,3 101,1 108,8 113,5 105,3 106,2 108,3 107,8
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás 87,8 108,7 97,2 100,0 94,2 102,5 105,1 119,8 118,0
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 100,0 100,9 110,1 107,9 101,8 101,9 110,9 116,1 116,0
QB szociális ellátás 77,9 111,8 87,7 97,9 96,7 104,2 101,4 119,6 114,0
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 100,8 106,7 107,8 104,1 104,0 93,8 106,7 126,9 115,2
S Egyéb szolgáltatás 93,6 108,6 107,2 99,5 103,3 106,8 106,9 118,1 112,3
A–S Nemzetgazdaság összesen 101,5 105,3 103,6 103,7 102,6 104,3 106,1 112,6 111,4
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza.  bA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011