2.1.50. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi munkajövedelme a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Munkajövedelem összesen, Fta
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 144 068 150 792 162 613 170 971 179 856 188 933 197 962 213 865 240 132
B Bányászat, kőfejtés 255 825 249 224 275 002 293 158 309 267 314 242 312 903 313 264 348 477
C Feldolgozóipar 203 716 215 819 228 793 245 203 258 160 268 715 280 094 295 731 329 407
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 377 905 396 749 414 267 437 622 446 369 457 718 469 766 484 591 528 142
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 194 342 208 849 226 106 240 123 240 374 239 524 246 198 250 116 286 064
B+C+D+E Ipar 210 625 222 854 236 069 252 475 264 316 274 192 284 999 299 478 333 650
F Építőipar 163 878 167 284 171 407 176 206 192 987 194 940 204 022 206 768 234 300
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 181 946 192 719 205 902 220 098 226 178 232 150 238 219 252 068 283 554
H Szállítás, raktározás 210 866 216 129 228 390 233 609 240 680 248 523 259 464 270 471 303 884
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 127 845 128 285 131 827 145 514 152 872 159 972 165 497 174 177 198 251
J Információ, kommunikáció 386 331 384 786 412 016 426 451 443 745 466 718 477 686 497 743 530 979
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 450 245 461 024 486 317 484 631 498 269 513 649 520 118 546 219 587 979
L Ingatlanügyletek 184 527 188 981 193 643 225 660 218 035 221 975 231 277 249 287 290 658
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 306 037 309 869 317 760 342 697 336 325 360 245 385 480 408 154 449 231
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 156 871 152 316 157 175 169 986 177 664 189 731 208 450 225 026 256 829
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 260 130 269 917 277 681 268 698 282 186 284 035 305 941 340 469 387 427
Pb Oktatás 205 990 206 582 203 112 205 414 223 443 253 534 267 019 283 612 307 094
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás 169 042 148 493 161 454 156 891 156 847 147 716 151 380 159 040 190 459
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 184 040 184 132 185 741 204 459 220 682 224 555 228 928 253 921 294 793
QB szociális ellátás 149 581 116 492 130 266 114 253 111 831 108 091 112 617 114 169 136 494
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 188 782 190 381 203 224 219 160 228 095 237 263 222 520 237 444 301 223
S Egyéb szolgáltatás 168 698 157 824 171 402 183 744 182 844 188 872 201 670 215 627 254 677
A–S Nemzetgazdaság összesen 212 876 215 997 227 405 235 491 244 261 250 611 261 398 277 232 312 144
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 102,4 104,7 107,8 105,1 105,2 105,0 104,8 108,0 112,3
B Bányászat, kőfejtés 108,9 97,4 110,3 106,6 105,5 101,6 99,6 100,1 111,2
C Feldolgozóipar 104,5 105,9 106,0 107,2 105,3 104,1 104,2 105,6 111,4
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 107,8 105,0 104,4 105,6 102,0 102,5 102,6 103,2 109,0
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 102,6 107,5 108,3 106,2 100,1 99,6 102,8 101,6 114,4
B+C+D+E Ipar 104,9 105,8 105,9 106,9 104,7 103,7 103,9 105,1 111,4
F Építőipar 106,0 102,1 102,5 102,8 109,5 101,0 104,7 101,3 113,3
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 102,2 105,9 106,8 106,9 102,8 102,6 102,6 105,8 112,5
H Szállítás, raktározás 105,5 102,5 105,7 102,3 103,0 103,3 104,4 104,2 112,4
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 101,8 100,3 102,8 110,4 105,1 104,6 103,5 105,2 113,8
J Információ, kommunikáció 103,4 99,6 107,1 103,5 104,1 105,2 102,4 104,2 106,7
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 99,2 102,4 105,5 99,7 102,8 103,1 101,3 105,0 107,6
L Ingatlanügyletek 104,4 102,4 102,5 116,5 96,6 101,8 104,2 107,8 116,6
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 104,3 101,3 102,5 107,8 98,1 107,1 107,0 105,9 110,1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 101,9 97,1 103,2 108,2 104,5 106,8 109,9 108,0 114,1
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 88,9 103,8 102,9 96,8 105,0 100,7 107,7 111,3 113,8
Pb Oktatás 95,9 100,3 98,3 101,1 108,8 113,5 105,3 106,2 108,3
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás 95,2 87,8 108,7 97,2 100,0 94,2 102,5 105,1 119,8
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 95,3 100,0 100,9 110,1 107,9 101,8 101,9 110,9 116,1
QB szociális ellátás 95,0 77,9 111,8 87,7 97,9 96,7 104,2 101,4 119,6
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 97,6 100,8 106,7 107,8 104,1 104,0 93,8 106,7 126,9
S Egyéb szolgáltatás 101,9 93,6 108,6 107,2 99,5 103,3 106,8 106,9 118,1
A–S Nemzetgazdaság összesen 101,1 101,5 105,3 103,6 103,7 102,6 104,3 106,1 112,6
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza.  bA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011