5.3.1. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása (1985–)*(1/4)

(ezer tonna)

< >
Megnevezés 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Üvegházhatású gázok
Szén-dioxid (CO2) (bruttó)
összesen 86 400 84 870 85 439 81 363 78 995 73 445 69 782 62 421 63 553
energiaipar 25 949 26 295 25 447 22 265 22 298 20 784 21 670 22 436 22 906
ipar 20 643 20 376 20 187 19 481 19 194 17 146 13 490 11 345 11 375
szállítás/közlekedés 7 973 8 385 8 725 8 768 9 117 8 677 7 610 7 349 7 334
háztartások 16 608 16 018 16 695 17 042 15 589 15 798 16 182 12 999 13 363
Biomassza szén-dioxid (CO2)
összesen 2 712 2 361 2 423 2 094 2 263 3 049 3 293 3 329 3 410
Dinitrogén-oxid (N2O)
összesen 37 36 37 36 34 27 19 14 15
mezőgazdasági talajok 16 16 17 16 16 12 9 7 7
salétromsavgyártás 15 14 14 14 13 10 5 3 4
Metán (CH4)a
összesen 506 495 493 491 482 465 453 402 381
hulladékkezelés 115 120 125 131 136 140 143 145 147
mezőgazdaság 231 222 218 215 207 200 186 159 136
(tüzelőanyagok kitermelése, szállítása és gyártása közben) szivárgó emisszió (metán) 111 107 104 100 97 86 86 73 70
Fluorozott szénhidrogén (HFC)b
összesen 0 0 0 0 0 0 15 23 28
Perfluor-karbon (PFC)b
összesen 371 372 374 364 394 376 324 180 195
Kén-hexafluorid (SF6)b
összesen 5 5 7 9 10 11 12 19 31
Savasodást okozó gázok
Nitrogén-oxidok (NOX)c
összesen .. .. .. .. .. 242 212 191 192
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 83 73 70 69
energiaipar .. .. .. .. .. 40 43 44 45
műtrágya felhasználás .. .. .. .. .. 14 6 6 6
Kén-dioxid (SO2)
összesen .. .. .. .. .. 829 832 715 720
háztartások .. .. .. .. .. 249 242 120 152
energiaipar .. .. .. .. .. 441 444 478 482
Ammónia (NH3)
összesen .. .. .. .. .. 149 125 105 94
sertéstenyésztés .. .. .. .. .. 36 33 27 25
szarvasmarha-tenyésztés .. .. .. .. .. 23 22 19 16
műtrágyahasználat .. .. .. .. .. 23 10 8 8
Ózon előanyagok (ózon-prekurzorok)
Nem metán illékony szerves vegyület (NMVOC)
összesen .. .. .. .. .. 302 266 236 226
háztartások .. .. .. .. .. 39 38 24 27
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 125 102 96 90
Szén-monoxid (CO)
összesen .. .. .. .. .. 1 413 1 305 1 034 1 119
háztartások .. .. .. .. .. 510 493 289 320
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. 730 661 617 661
Szálló por
10 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM10)
összesen .. .. .. .. .. .. .. .. ..
háztartások .. .. .. .. .. .. .. .. ..
mezőgazdaság .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2,5 µm átmérőnél kisebb szilárdanyag (PM2,5)
összesen .. .. .. .. .. .. .. .. ..
háztartások .. .. .. .. .. .. .. .. ..
szállítás/közlekedés .. .. .. .. .. .. .. .. ..
*Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.  aÜvegházhatású gáz és ózon-prekurzor is  bCO2 ekvivalens  cSavasodást okozó gázok és ózon-prekurzorok is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011