3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(1/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2015. évi előirányzat 2015
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 341 400 30 662 54 524 78 883 112 268 146 912 162 163
Hitelintézeti járadék 15 420 92 585 2 917 4 612 4 758 5 614
Cégautóadó 28 800 6 709 7 543 7 910 14 648 15 343 15 780
Energiaellátók jövedelemadója 44 700 3 721 7 769 11 836 15 431 19 049 20 421
Egyszerűsített vállalkozói adó 83 800 1 078 2 610 3 714 20 467 21 719 23 193
Energia adó 15 500 2 137 3 916 6 085 8 129 9 805 11 510
Környezetterhelési díj 6 000 23 17 1 347 1 573 1 571 2 891
Bányajáradék 49 000 4 791 7 105 9 783 13 851 16 666 19 689
Játékadó 39 700 3 064 6 304 9 408 12 650 15 821 19 401
Reklámadó 6 600 809 898 969 1 010 1 053 1 188
Egyéb befizetések 27 000 1 532 3 124 5 038 7 315 8 379 10 468
Egyéb központosított bevételek 377 132 25 603 51 859 82 938 132 697 155 439 175 330
Pénzügyi szervezetek különadója 144 200 -20 2 36 254 37 068 37 098 73 348
Egyes ágazatokat terhelő különadó -4 -5 42 335 321 316
Kisadózók tételes adója 56 300 3 825 9 274 13 533 17 611 21 759 26 127
Kisvállalati adó 16 400 1 507 1 889 2 194 4 630 5 199 5 704
Közműadó 54 000 539 847 25 559 26 292 27 089 27 795
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 305 952 86 069 158 262 298 410 430 586 507 982 600 937
Általános forgalmi adó 3 172 385 211 013 454 554 684 070 902 942 1 228 452 1 486 514
Jövedéki adó 913 500 78 553 135 206 202 204 287 249 363 343 443 458
Regisztrációs adó 19 600 1 485 3 034 4 842 6 652 8 376 10 396
Távközlési adó 56 400 4 645 9 194 13 741 18 080 22 804 27 413
Pénzügyi tranzakciós illeték 206 200 30 590 45 905 59 617 76 627 92 943 107 883
Biztosítási adó 28 600 1 900 6 284 8 521 10 601 13 597 15 571
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 396 685 328 185 654 178 972 995 1 302 150 1 729 515 2 091 236
Személyi jövedelemadó 1 639 700 163 278 303 438 421 676 561 162 706 508 824 305
Adóbefizetések 500 190 344 511 647 766 865
Illeték befizetések 120 000 9 231 19 625 31 369 43 266 53 854 65 892
Gépjárműadó 45 500 698 1 278 5 740 19 536 21 767 23 006
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 3 5 8 10 13 15
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 900 239 -18 -381 -750 -920 -989
Lakosság befizetései 1 806 600 173 639 324 672 458 922 623 872 781 988 913 094
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 925 573 132 407 259 766 498 833 716 768 947 666 1 198 108
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 45 800 320 603 864 6 723 6 971 7 367
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 10 000 2 500 2 500 2 500 5 000
Helyi önkormányzatok befizetése 8 454 1 652 2 869 5 971 7 380 8 499 9 492
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 64 254 1 972 3 472 9 336 16 603 17 970 21 859
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 245 869 2 188 7 557 11 216 14 787 19 568 51 998
Kamatbevételek 82 600 26 472 75 153 112 461 125 947 141 086 155 160
Egyéb bevételek 8 897 930 8 160 9 041 12 169 13 197 16 332
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 54 275 3 016 7 618 11 253 20 173 21 278 22 297
Bevételek összesen 10 890 705 754 879 1 498 838 2 382 468 3 263 055 4 180 250 5 071 021
Egyenleg -826 454 -104 404 -379 752 -558 283 -643 587 -588 455 -868 058
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011