3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(2/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2015
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 206 007 214 822 232 922 294 015 316 792 548 843
Hitelintézeti járadék 7 070 7 131 7 140 8 599 8 612 10 122
Cégautóadó 22 567 23 278 23 660 30 585 31 331 31 544
Energiaellátók jövedelemadója 12 017 15 175 16 595 18 277 20 451 41 608
Egyszerűsített vállalkozói adó 42 311 43 228 44 248 62 312 63 593 89 406
Energia adó 12 481 13 504 14 509 15 319 16 567 18 056
Környezetterhelési díj 2 952 2 945 4 302 4 417 4 415 5 560
Bányajáradék 23 121 25 646 27 823 30 501 32 819 34 975
Játékadó 21 445 23 560 25 744 28 095 30 526 32 794
Reklámadó 1 741 1 881 1 544 2 329 2 394 6 083
Egyéb befizetések 12 896 13 745 15 395 17 133 18 961 21 509
Egyéb központosított bevételek 227 873 253 680 272 624 332 133 357 099 391 532
Pénzügyi szervezetek különadója 74 249 74 310 111 410 112 398 112 414 149 596
Egyes ágazatokat terhelő különadó 311 312 312 278 261 258
Kisadózók tételes adója 30 590 34 943 39 524 44 237 49 014 54 354
Kisvállalati adó 7 420 7 645 7 897 10 274 10 638 10 978
Közműadó 28 377 28 815 53 540 54 266 55 134 55 907
Gazdálkodó szervezetek befizetései 733 428 784 620 899 188 1 065 168 1 131 020 1 503 125
Általános forgalmi adó 1 739 347 2 078 829 2 372 995 2 584 612 2 930 708 3 285 700
Jövedéki adó 533 382 634 800 712 812 818 502 907 085 998 355
Regisztrációs adó 12 332 13 971 15 950 17 892 19 727 21 410
Távközlési adó 31 997 36 666 41 284 45 677 50 293 54 797
Pénzügyi tranzakciós illeték 124 120 141 927 157 176 174 121 191 057 207 731
Biztosítási adó 17 650 20 910 22 927 24 904 27 979 29 975
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2 458 829 2 927 102 3 323 143 3 665 707 4 126 848 4 597 968
Személyi jövedelemadó 980 737 1 117 370 1 252 105 1 396 523 1 534 896 1 688 600
Adóbefizetések 1 117 1 685 2 866 4 758 6 710 8 058
Illeték befizetések 77 982 87 816 99 085 111 246 124 057 136 400
Gépjárműadó 23 789 24 555 29 132 40 585 42 287 43 919
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 18 20 23 25 27 29
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -914 -861 -794 -668 -578 -508
Lakosság befizetései 1 082 730 1 230 586 1 382 417 1 552 469 1 707 400 1 876 499
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 357 118 1 524 540 1 799 817 2 284 993 2 803 422 3 247 694
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 208 13 793 14 205 20 150 22 945 29 826
Központi Maradványalapba történő befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 5 000 5 000 7 500 10 000 10 000 10 000
Helyi önkormányzatok befizetése 10 331 11 180 12 090 13 451 14 501 15 751
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 74 848
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 28 539 29 972 33 794 43 601 47 446 130 425
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 55 743 59 679 62 916 67 971 147 403 165 826
Kamatbevételek 169 018 179 271 192 123 208 146 218 477 232 497
Egyéb bevételek 18 264 18 842 19 652 30 539 31 335 32 732
Uniós programok bevételei
Egyéb uniós bevételek 23 457 24 605 25 710 26 887 28 654 39 348
Bevételek összesen 5 927 126 6 779 218 7 738 760 8 945 481 10 242 006 11 826 113
Egyenleg -953 736 -980 228 -1 006 553 -893 455 -1 038 553 -1 195 895
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011