3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019 2019. J–N, 2018. J–N = 100,0% 2019. J–N a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 138 297 150 568 175 705 214 320 245 976 118,5 61,6
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 25 192 26 479 27 158 34 960 35 918 103,2 102,6
Energiaellátók jövedelemadója 9 517 12 141 16 376 19 361 23 460 77,4 39,7
Egyszerűsített vállalkozói adó 21 270 21 742 22 377 30 748 31 517 80,6 69,4
Energia adó
Környezetterhelési díj 3 166 3 183 4 358 4 514 4 531 94,2 92,5
Bányajáradék 27 651 31 498 34 920 38 952 42 260 104,8 117,4
Játékadó 16 233 18 136 21 025 24 135 27 289 102,8 87,7
Reklámadó 4 387 4 432 4 116 5 852 6 144 63,3 40,7
Egyéb befizetések 8 880 10 034 11 889 12 480 17 710 185,9 177,1
Egyéb központosított bevételek 342 311 376 219 405 830 484 684 517 933 111,1 100,7
Pénzügyi szervezetek különadója 28 941 29 223 43 407 44 066 44 055 107,7 83,3
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 89 722 102 466 115 681 129 378 143 194 126,9 105,5
Kisvállalati adó 45 268 49 059 51 807 63 857 67 459 168,8 135,5
Közműadó 27 620 28 014 52 516 53 151 53 838 100,3 97,9
Gazdálkodó szervezetek befizetései 788 454 863 196 987 166 1 160 458 1 261 284 111,3 87,4
Általános forgalmi adó 2 592 534 2 903 702 3 325 167 3 792 132 4 108 081 115,7 95,8
Jövedéki adó 656 033 758 220 864 093 968 538 1 079 302 106,3 94,6
Regisztrációs adó 15 038 16 891 18 743 21 193 23 146 97,3 84,2
Távközlési adó 31 165 35 599 40 105 44 381 48 932 99,5 93,7
Pénzügyi tranzakciós illeték 140 252 161 650 180 778 201 301 222 935 104,4 97,7
Biztosítási adó 46 644 55 332 61 112 67 170 75 728 204,9 112,3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 14 414 16 974 19 650 22 479 24 891 144,1 160,6
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 496 081 3 948 368 4 509 647 5 117 194 5 583 015 113,8 95,9
Személyi jövedelemadó 1 376 836 1 581 868 1 775 878 1 981 705 2 185 674 110,7 92,6
Adóbefizetések 5 800 5 987 6 310 6 750 7 124 89,7 106,3
Illeték befizetések 127 711 144 348 161 414 180 705 198 225 113,4 103,0
Gépjárműadó 28 057 28 863 32 787 46 632 48 697 105,1 101,9
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 16 18 19 21 22 96,1
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -170 -176 -181 -196 -193 -49,1
Lakosság befizetései 1 538 250 1 760 908 1 976 227 2 215 617 2 439 550 110,7 93,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 207 205 1 358 499 1 517 767 1 750 500 1 900 928 89,0 137,4
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 422 13 678 14 013 20 331 20 716 81,2 69,3
Központi Maradványalapba történő befizetések 263 215 266 227 279 612 282 364 284 885 142,8
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 51 422 57 256 68 383 74 217 80 050 805,5 87,8
Helyi önkormányzatok befizetése 32 339 36 284 41 079 46 677 50 784 131,4 118,0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 360 398 373 446 403 087 423 589 436 435 159,6 266,0
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 136 819 142 881 149 800 182 712 194 639 116,9 152,4
Kamatbevételek 148 053 180 593 201 089 230 175 245 178 220,4 654,5
Egyéb bevételek 22 551 24 221 25 525 29 704 31 581 222,8 359,1
Uniós programok bevételei 309 060 335 396 799 842 801 001 1 013 562 176,6 75,2
Egyéb uniós bevételek 140 401 141 864 143 239 144 663 152 102 1 041,5 112,8
Bevételek összesen 8 147 273 9 129 370 10 713 388 12 055 612 13 258 274 114,9 101,4
Egyenleg -446 712 -589 316 -324 777 -534 325 -659 567 35,5 66,9
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011