3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2020 2020. J–JI,
2019. J–JI
= 100,0%
2020. J–JI
a 2020. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 192 037 138,9 38,3
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 26 981 107,1 70,6
Energiaellátók jövedelemadója 35 323 371,2 47,5
Egyszerűsített vállalkozói adó 1 673 7,9 x
Energia adó
Környezetterhelési díj 2 848 90,0 58,1
Bányajáradék 18 691 67,6 49,2
Játékadó 19 401 119,5 54,5
Reklámadó 374 8,5 74,8
Kiskereskedelmi különadó 11 401 x x
Egyéb befizetések 10 092 113,6 84,1
Egyéb központosított bevételek 330 299 96,5 56,4
Pénzügyi szervezetek különadója 51 948 179,5 79,9
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 85 269 95,0 44,3
Kisvállalati adó 52 923 116,9 60,4
Közműadó 24 310 88,0 45,0
Gazdálkodó szervezetek befizetései 863 569 109,5 51,1
Általános forgalmi adó 2 492 440 96,1 50,2
Jövedéki adó 650 135 99,1 53,0
Regisztrációs adó 11 557 76,8 43,4
Távközlési adó 32 542 104,4 60,3
Pénzügyi tranzakciós illeték 126 901 90,5 56,1
Biztosítási adó 59 286 127,1 60,5
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 9 427 65,4 26,3
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 382 288 96,7 51,0
Személyi jövedelemadó 1 437 089 104,4 55,1
Adóbefizetések 5 135 88,5 58,4
Illeték befizetések 117 061 91,7 51,0
Gépjárműadó 46 530 165,8 90,3
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 13 81,2 x
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -27 16,0 x
Lakosság befizetései 1 605 800 104,4 55,4
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 555 511 128,9 108,7
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 7 930 59,1 30,5
Központi Maradványalapba történő befizetések 324 039 123,1 x
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 28 339 55,1 30,7
Helyi önkormányzatok befizetése 34 927 108,0 81,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 395 235 109,7 245,1
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 236 334 172,7 145,4
Kamatbevételek 101 861 68,8 314,1
Egyéb bevételek 37 749 167,4 320,1
Uniós programok bevételei 486 348 157,4 32,8
Egyéb uniós bevételek 10 752 7,7 62,9
Bevételek összesen 8 675 447 106,5 59,7
Egyenleg -1 841 418 412,2 513,0
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011