3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019 2019. J–Mj,
2018. J–Mj
= 100,0%
2019. J–Mj
a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 129,9 32,1
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 102,6 49,3
Energiaellátók jövedelemadója 35,4 13,5
Egyszerűsített vállalkozói adó 82,7 25,0
Energia adó
Környezetterhelési díj 95,6 38,2
Bányajáradék 119,7 52,7
Játékadó 105,1 38,7
Reklámadó -240,6 7,9
Egyéb befizetések 202,4 70,0
Egyéb központosított bevételek 114,5 45,9
Pénzügyi szervezetek különadója 130,5 27,0
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 130,4 47,1
Kisvállalati adó 170,2 58,5
Közműadó 100,8 48,0
Gazdálkodó szervezetek befizetései 114,4 39,9
Általános forgalmi adó 126,7 40,7
Jövedéki adó 111,6 39,2
Regisztrációs adó 99,0 38,4
Távközlési adó 100,5 42,3
Pénzügyi tranzakciós illeték 106,5 44,5
Biztosítási adó 194,6 51,8
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 204,7 61,7
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 122,9 40,7
Személyi jövedelemadó 110,2 41,7
Adóbefizetések 103,2 66,6
Illeték befizetések 122,8 47,8
Gépjárműadó 108,0 54,7
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 94,2
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -26,0
Lakosság befizetései 111,0 42,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 80,7 61,5
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 91,4 24,1
Központi Maradványalapba történő befizetések 171,1
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 1 040,3 37,8
Helyi önkormányzatok befizetése 120,2 56,1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 177,8 198,4
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 111,9 59,7
Kamatbevételek 118,4 235,1
Egyéb bevételek 219,6 153,6
Uniós programok bevételei 354,2 16,7
Egyéb uniós bevételek 1 410,7 64,0
Bevételek összesen 117,1 43,7
Egyenleg 20,4 25,7
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011