3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019 2019. J–M,
2018. J–M
= 100,0%
2019. J–M
a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 201,2 6,7
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 100,3 25,0
Energiaellátók jövedelemadója 88,0 21,1
Egyszerűsített vállalkozói adó 82,2 4,3
Energia adó
Környezetterhelési díj 81,5 21,9
Bányajáradék 110,3 28,6
Játékadó 93,5 20,2
Reklámadó -82,8 3,8
Egyéb befizetések 795,9 43,0
Egyéb központosított bevételek 115,6 25,5
Pénzügyi szervezetek különadója 131,0 25,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 133,0 28,8
Kisvállalati adó 175,0 27,0
Közműadó 98,3 44,9
Gazdálkodó szervezetek befizetései 118,7 20,4
Általános forgalmi adó 141,7 24,2
Jövedéki adó 112,9 21,6
Regisztrációs adó 100,0 22,0
Távközlési adó 107,0 29,7
Pénzügyi tranzakciós illeték 104,4 27,7
Biztosítási adó 206,2 32,5
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 302,8 34,9
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 133,7 24,0
Személyi jövedelemadó 107,7 24,3
Adóbefizetések 102,4 43,0
Illeték befizetések 124,3 27,2
Gépjárműadó 108,9 12,5
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 91,7
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -31,4
Lakosság befizetései 108,8 24,4
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 72,3 37,5
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 872,3 21,4
Központi Maradványalapba történő befizetések 168,9
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 688,1 25,0
Helyi önkormányzatok befizetése 119,0 34,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 190,5 86,4
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 253,3 46,1
Kamatbevételek 120,9 150,0
Egyéb bevételek 225,6 91,5
Uniós programok bevételei 336,0 15,1
Egyéb uniós bevételek 2 299,5 62,1
Bevételek összesen 121,1 26,0
Egyenleg 15,8 14,2
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011