3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(10/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019 2019. J–Au,
2018. J–Au
= 100,0%
2019. J–Au
a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Társasági adó 138 297 150 568 127,8 37,7
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 25 192 26 479 103,1 75,7
Energiaellátók jövedelemadója 9 517 12 141 54,9 20,5
Egyszerűsített vállalkozói adó 21 270 21 742 79,9 47,9
Energia adó
Környezetterhelési díj 3 166 3 183 91,7 65,0
Bányajáradék 27 651 31 498 116,5 87,5
Játékadó 16 233 18 136 103,4 58,3
Reklámadó 4 387 4 432 150,6 29,4
Egyéb befizetések 8 880 10 034 153,5 100,3
Egyéb központosított bevételek 342 311 376 219 112,8 73,2
Pénzügyi szervezetek különadója 28 941 29 223 111,7 55,2
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 89 722 102 466 127,9 75,5
Kisvállalati adó 45 268 49 059 171,3 98,5
Közműadó 27 620 28 014 101,5 50,9
Gazdálkodó szervezetek befizetései 788 454 863 196 113,6 59,8
Általános forgalmi adó 2 592 534 2 903 702 119,0 67,7
Jövedéki adó 656 033 758 220 108,0 66,5
Regisztrációs adó 15 038 16 891 96,2 61,4
Távközlési adó 31 165 35 599 99,5 68,2
Pénzügyi tranzakciós illeték 140 252 161 650 104,9 70,9
Biztosítási adó 46 644 55 332 199,4 82,1
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 14 414 16 974 158,6 109,5
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 496 081 3 948 368 116,5 67,8
Személyi jövedelemadó 1 376 836 1 581 868 110,5 67,0
Adóbefizetések 5 800 5 987 96,9 89,4
Illeték befizetések 127 711 144 348 116,3 75,0
Gépjárműadó 28 057 28 863 106,7 60,4
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 16 18 92,8
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -170 -176 -24,2
Lakosság befizetései 1 538 250 1 760 908 110,8 67,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 207 205 1 358 499 84,8 98,2
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 422 13 678 81,8 45,8
Központi Maradványalapba történő befizetések 263 215 266 227 143,4
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 51 422 57 256 864,2 62,8
Helyi önkormányzatok befizetése 32 339 36 284 121,7 84,3
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 360 398 373 446 156,3 227,6
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 136 819 142 881 110,7 111,9
Kamatbevételek 148 053 180 593 187,2 482,1
Egyéb bevételek 22 551 24 221 224,9 275,4
Uniós programok bevételei 309 060 335 396 183,3 24,9
Egyéb uniós bevételek 140 401 141 864 1 370,0 105,2
Bevételek összesen 8 147 273 9 129 370 114,0 69,8
Egyenleg -446 712 -589 316 34,5 59,8
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011