Az elmúlt években hazánk gazdasági fejlettsége számottevően közeledett az uniós átlaghoz, és a 2019. évi emelkedés mértéke az egyik legnagyobb volt az uniós tagországok körében

Hazánk egy főre jutó GDP-je az EU–27 átlagában

A 2004 óta csatlakozott tagállamok mindegyike az uniós átlagnál alacsonyabb fejlettségi szinttel rendelkezik, közülük Lengyelország, Szlovákia, Románia, Lettország, Horvátország és Bulgária, továbbá Görögország is elmaradt hazánktól

Egyes európai országok egy főre jutó GDP-je az EU–27 átlagában, 2019

A III. negyedévben 4,6%-kal esett vissza a gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest

A GDP volumenváltozása az előző év azonos negyedévéhez képest

A GDP volumene 11,4%-kal nőtt a III. negyedévben az előző negyedévhez mérten

A GDP volumenváltozása az előző negyedévhez képest

Termelési oldalon elsősorban a szolgáltatások teljesítménycsökkenése okozta a GDP visszaesését

A GDP volumenváltozásához való hozzájárulás

Felhasználási oldalon a bruttó állóeszköz-felhalmozás visszaesése miatt csökkent leginkább a GDP

A GDP volumenváltozásához való hozzájárulás

Az évesített index 54%-os növekedést jelez a III. negyedévben, az előző negyedévben mért 47%-os visszaesés után

A szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott 2015. évi átlagáron számított GDP volumenváltozása

Az unió valamennyi tagországában élénkült a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest

A GDP volumenváltozása az uniós tagországokban, 2020. III. negyedév*

Az egy évvel korábbihoz képest a III. negyedévben az Európai Unió gazdasági teljesítménye 4,2%-kal esett vissza

A GDP volumenváltozása az uniós tagországokban, 2020. III. negyedév*

Az I–III. negyedévi gazdasági teljesítmény visszaesését elsősorban a járvány okozta

A GDP volumenváltozása az uniós tagországokban, 2020. I–III. negyedév*