A támogatott gyógyszerek napi dobozforgalma 2020 júliusában a júniusihoz hasonlóan az egy évvel korábbi szinten alakult

Támogatott gyógyszerek napi dobozforgalmának alakulása

2020 júliusában a lakosság számához viszonyítva a legkevesebb támogatott gyógyszert a budapestiek vásárolták, a legtöbbet a Baranya megyében élők

Támogatott gyógyszerek tízezer lakosra jutó napi dobozforgalma megyénként, 2020. július

2020 júniusában és júliusában a kiváltott gyógyszerek TB-támogatásának és térítési díjának összege egyaránt növekedett

Kiváltott gyógyszerek TB-támogatásának és térítési díjának összege

2020 júliusában Békés megye lakosai 42%-kal több időt töltöttek az aktív fekvőbeteg-ellátásban, mint a Győr-Moson-Sopron megyében élők

Tízezer lakosra jutó ápolási napok száma az aktív fekvőbeteg-ellátásban a beteg lakóhelye szerint, 2020. július

2020 júliusában az ágykihasználtság mind az aktív, mind a krónikus fekvőbeteg-ellátásban tovább emelkedett az előző hónapokhoz képest

Tényleges ágykihasználási százalék a fekvőbeteg-ellátásban

2020 júliusában a legtöbb kórházi ágyat működtető szakterületek közül az onkológiai ellátás és a szülészet kihasználtsága volt a legmagasabb

Tényleges ágykihasználási százalék az aktív fekvőbeteg-ellátásban, 2020. július