[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

3.7. PÉNZÜGYEK

Fizetési mérleg

A fizetési mérleg összhangban van a nemzeti számlák rendszerével (SNA '93), követi a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott módszertant (Balance of Payments Manual, 5. kiadás, Washington, 1993, IMF). A kettős könyvelés elvét alkalmazza, azaz minden tranzakció két helyen, tartozik és követel tételként kerül elszámolásra.

A fizetési-mérleg statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabályainak (Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th Edition -BPM6) bevezetésére összehangolt módon 2014 júniusában került sor az Európai Unió tagországaiban, így Magyarországon is. Az új módszertani kézikönyv nagyfokú folytonosságot mutat az előző változattal (BPM5), az abban rögzített keretrendszer alapvetően alkalmasnak bizonyult az időközben felmerült új szempontok szerinti változások befogadására. Így a fizetési mérleg statisztikák átfogó szerkezete és az általános definíciók ezúttal változatlanok maradtak. A mostani változások jelentős része a fogalmi keretek pontosításához, az egyes kategóriák, elszámolási elvek tisztázásához kapcsolódott. Ennek ellenére bizonyos területeken tartalmi változásokat is hozott a módszertani revízió, ami alapvetően azzal függött össze, hogy a módszertani kézikönyv első változatának 1993. évi kiadása óta a világgazdaságban jelentősen felgyorsultak a globalizációs folyamatok, amivel összefüggésben átalakultak a termelési, finanszírozási és kooperációs struktúrák, vállalatközi kapcsolatok, jelentős változáson ment keresztül a pénzügyi szektor, felerősödtek a magánszemélyekhez kapcsolódó migrációs tendenciák, felértékelődött az infokommunikációs szektor szerepe, megnőtt az immateriális javak jelentősége.

Fizetési mérleg: egy adott ország rezidensei és a nem rezidensek között egy adott időszakban végbemenő reálgazdasági és pénzügyi tranzakciókat mutatja ki.
Országrezidens: az a természetes vagy jogi személy, akit közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakóhelye, telephelye, termelése stb.) az adott ország gazdasági területéhez kapcsol.

A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével 2008-tól új, közvetlen jelentéseken alapuló adatgyűjtési rendszert vezetett be a fizetésimérleg-statisztikák összeállítására. Míg a fizetési mérleg korábbi összeállítása nagyrészt a pénzátutalások jogcímezésén alapuló, hitelintézeti jelentésekre támaszkodott, az új rendszerben ezek helyett a gazdasági szereplőktől közvetlenül szerzi be az MNB a szükséges információkat.

Az adatok forrása: a Magyar Nemzeti Bank.

A módszertani forrás megtalálható: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan

Központi költségvetés

Központi költségvetés: az államháztartási mérleg része, a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatása.

Az adatok forrása: Nemzetgazdasági Minisztérium.


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás