[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

3.9. KÜLFÖLDI LEÁNYVÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGE (FATS)

Felelős főosztály: Vállalkozásstatisztikai főosztály, vallalkozasstat@ksh.hu

Felelős személy: Édes Marianna, 1/345-6723, marianna.edes@ksh.hu

Jogi alap – nemzetközi:

Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról

A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról

A Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11. ) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő végrehajtásáról

A szakstatisztika célja: A külföldi tulajdonú leányvállalatokra vonatkozó statisztika (FATS) célja annak mérése, hogy az egyes országok gazdasága felett mely országok, mely ágazatokban és milyen mértékben gyakorolják a végső ellenőrzést. A statisztika lehetőséget ad a hazai és külföldi tulajdonú leányvállalatok gazdálkodásának, hatékonyságának összehasonlítására. A külföldi tulajdonú vállalkozásokat a végső tulajdonos (ellenőrzést gyakorló) országa szerint kell besorolni.

Tartalom: Az Inward FATS-statisztika a vállalkozásszám mellett teljesítmény-, beruházási, munkaügyi, valamint K+F-mutatókat tartalmaz.

A szakstatisztika osztályozásai: Az Inward FATS-mutatók a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere 2008 (TEÁOR'08), valamint az Európai Tanácsnak a külföldi leányvállalatok statisztikájára vonatkozó rendelete alapján kerülnek meghatározásra, tevékenység szerinti és földrajzi bontásban. A földrajzi bontás alapja az országregiszter, melynek használatáról a 2/1997. (SK 1.) KSH elnöki utasítás rendelkezik.

Adatforrások: Az Inward FATS-statisztika összeállítása elsősorban másodlagos adatfeldolgozásokon alapul. A külföldi tulajdonlás megállapítása a nagy szervezetek esetében a Magyar Nemzeti Bank által kiadott "Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása" c. kérdőívek (2168-as számú OSAP) alapján, a kérdőíven nem jelentőknél az adóbevallások segítségével történik. Az egyes mutatók értékét a "Vállalkozások éves teljesítménymutatói" statisztikából, a beruházás statisztikából (Éves integrált gazdaságstatisztika: 9 féle OSAP kérdőív), valamint a Kutatás, fejlesztés (K+F) statisztikából (OSAP 1074) vesszük át. A külföldi tulajdonú leányvállalat felett végső ellenőrzést gyakorló szervezet országkódját az Eurostat által kifejlesztett EuroGroup Regiszterből (EGR) vesszük át, illetve az éves integrált gazdaságstatisztikai kérdőíveken gyűjtjük be. A hiányzókat az internet segítségével keressük meg, illetve a kis szervezetek esetében cégbírósági adatokból és matematikai módszerrel pótoljuk.

Közzétételi formák:

Adatátadás nemzetközi szervezeteknek: Az Inward FATS-adatokat az Eurostatnak, valamint az OECD-nek évente egy alkalommal adjuk át. Az Eurostat az adatokat megjelenteti a NewCronos-ban.

Időszerűség, revíziós politika és gyakorlat: Az adatátadás időpontja az Eurostat részére a tárgyévet követő 20. hónap vége. Az OECD-nek az Eurostat általi publikálás után küldjük ki az adatokat. Tervezett revízió nincs. Esetenként előfordulhatnak adatjavítások. Mivel az Inward FATS-adatok bizonyos aggregátumokban megegyeznek az SBS-adatokkal, az SBS-adatjavítást minden esetben követi az Inward FATS-adatok javítása.

A szakstatisztika története: A kötelező adatszolgáltatásra (2007. tárgyévtől) történő felkészülést segítették az Eurostat által meghirdetett pályázatok. PHARE-projekt keretében kísérleti jelleggel Inward FATS-adatok a 2003-as tárgyévre készültek először. Azóta az Inward FATS-adatokat minden évben összeállítjuk. Az Inward FATS-adatokat a meglévő adatforrások felhasználásával állítottuk elő. Kivételt képezett a szervezet felett végső ellenőrzést gyakorló tulajdonos országának meghatározása, melyet egyedileg (internet segítségével) határoztunk meg. Mivel a teljes sokaság esetében nem volt lehetőség az országkódok meghatározására, 2006-ig az adatok nem biztosítanak 100%-os lefedettséget.


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás