[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

4.3. ÉPÍTŐIPAR

Építőipari termelés: az építőiparba (F) sorolt vállalkozások saját állományba tartozó, valamint szerződéses munkavállalókkal, saját vagy bérelt gépekkel végzett tevékenysége, amely új építmények építésére, meglévő építmények bővítésére, átalakítására, bontására, illetve fenntartására irányul.

A termelés értéke áfa nélküli nettó érték, a befejezetlen állomány változásával korrigálva.

Az építőipari termelés volumenindexét tárgyidőszaki összehasonlító áron számítjuk.

Szerződésállomány: az építőipari szervezetek és az építtetők által fővállalkozóként megkötött, az építőipari tevékenység körébe tartozó, az építőipari szervezethez írásban beérkezett és általa visszaigazolt megrendelések összege. Új szerződés: a tárgyhóban beérkezett és visszaigazolt valamennyi építési szerződés értéke, függetlenül attól, hogy teljesítették-e vagy sem.

A havonta megfigyelt, becsült adatok köre, módszere: 1998-tól a több mint 49 főt foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozásokat teljes körűen, az 5–49 főt foglalkoztató vállalkozásokat reprezentatív módon figyeljük meg, a kevesebb mint 5 főt foglalkoztató vállalkozások tevékenységét becsüljük. A becsléshez az évközi áfa-bevallások és a havi statisztikai beszámolójelentések adatait használjuk.

Összehasonlíthatóság: lásd az Ipar c. fejezetet.

Az országos építőipari termelés kivitelezői: az építőiparba sorolt vállalkozások, az építőipari tevékenységet végző nem építőipari szervezetek és a lakosság.

Az évente megfigyelt, becsült adatok köre, módszere: 1998-tól a több mint 9 főt foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozásokat teljes körűen, az 5–9 főt foglalkoztató vállalkozásokat reprezentatív módon figyeljük meg, a kevesebb mint 5 főt foglalkoztató vállalkozások tevékenységét becsüljük. A megfigyelés a nem építőipari szervezetek közül azokra terjed ki, amelyeknél az építőipari tevékenység értéke éves szinten meghaladja az 50 millió Ft-ot. A lakossági építkezések termelési értékét becsléssel állapítjuk meg.

Módszertani forrás: Ipari és építőipari statisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2006).

Bővebb információk a Módszertani információk (metaadatok) menüpontból érhetők el:


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás