Agrárcenzus-eredmények – Földtulajdon, földbérlet

216 ezer gazdaság mintegy 4,9 millió hektáron gazdálkodott hazánkban 2020. június 1-jén. A mezőgazdasági terület 45%-át tulajdonosként, 50%-át bérlőként, 5%-át egyéb jogcímen (részes művelés, szívességi földhasználat) használták. A szántó esetében volt a legmagasabb (53%) a bérelt területek aránya. A gyümölcsöst és szőlőt művelő gazdaságok alapvetően saját ültetvényeiket gondozták. A földek 61%-át művelő egyéni gazdaságok által használt terület 68%-a saját tulajdonban volt.

2016 óta nőtt a saját tulajdonú mezőgazdasági területek aránya

Az ország valamennyi települését és a meghatározott küszöb feletti gazdaságokat érintő, teljes körű mezőgazdasági adatgyűjtésre, az agrárcenzusra tízévente kerül sor. A 2020-ban végrehajtott összeírás adatai alapján 2020. június 1-jén hazánkban 216 ezer gazdaság használt mezőgazdasági területet, összesen 4,9 millió hektárt. A földhasználat jogcíme szerint a terület 45%-át tulajdonosként, 50%-át bérlőként és mintegy 5%-át egyéb jogcímen (részes művelés, szívességi földhasználat) művelték a gazdaságok. A saját tulajdonú mezőgazdasági területek aránya 3 százalékponttal magasabb, a bérleményként művelt területek aránya 2 százalékponttal alacsonyabb volt, mint 4 évvel korábban, az Agrárium 2016 összeírás idején.

1. ábra
A mezőgazdasági terület megoszlása földhasználati jogcímek szerint

A kisebb gazdálkodók alapvetően saját földjükön termelnek

Az egyes művelési ágak között a szántó esetében volt a legmagasabb (53%) a bérelt területek aránya. A gyepterületek 40%-án gazdálkodtak bérlők. A gyümölcsöst és szőlőt művelő gazdaságok jellemzően saját tulajdonú területeiket használják, a bérelt területek aránya e két művelési ág esetében jóval alacsonyabb volt (22 és 21%).

2. ábra
A mezőgazdasági terület megoszlása földhasználati jogcímek szerint művelési áganként, 2020

A használt mezőgazdasági terület nagysága alapján csoportosítva a gazdaságokat az 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodók jellemzően saját tulajdonú területet használtak a mezőgazdasági termeléshez. Az 1‒4,99 hektár közötti birtokok területének 5,7, az 1 hektárnál kisebb gazdaságok területének 2,3%-a volt bérelt terület. A legalább 300 hektáron gazdálkodók által használt mezőgazdasági terület több mint háromnegyede volt bérelt 2020-ban. 2016-hoz képest a bérelt földterület aránya a legalább 300 hektárnál nagyobb területen gazdálkodók esetében csökkent, az annál kisebb gazdaságok esetében nőtt.

3. ábra
A bérelt terület aránya a mezőgazdasági terület nagyságkategóriái szerint

A mezőgazdasági terület 39%-át használó gazdasági szervezetek a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső föld tulajdonjogát nem szerezhetik meg, az általuk használt földterület 86%-a bérelt volt. A gazdasági szervezetek átlagosan 235 hektáros területen gazdálkodtak. A mezőgazdasági földek 61%-át használó egyéni gazdaságok használt területének 68%-a volt saját tulajdonú, 27%-a bérelt, és mintegy 5%-a egyéb jogcímen használt.

4. ábra
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület megoszlása a földhasználat jogcíme szerint

2020-ban a mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok 95%-a gazdálkodott részben vagy egészben saját tulajdonú területen, ebből 78% kizárólag saját területet használt a termeléshez, átlagosan 7,2 hektárt. Ez utóbbi gazdaságok használták az egyéni gazdaságok által művelt mezőgazdasági terület 39%-át. Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület 57%-át olyan gazdaságok művelték, amelyek részben saját, részben bérelt, illetve egyéb jogcímen használt területen gazdálkodtak. Ezek a gazdaságok a saját tulajdonú területük mellett további, közel ugyanakkora területet béreltek, illetve használtak egyéb jogcímen, így összességében átlagosan 49 hektáros birtokon gazdálkodtak. Az egyéni gazdaságoknak mintegy 5%-a egyáltalán nem használt saját tulajdonú területet a mezőgazdasági termeléshez. Ezek a gazdaságok átlagosan 15 hektáros bérelt vagy egyéb jogcímen használt területen végezték tevékenységüket.

5. ábra
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület megoszlása tulajdonviszony szerint
1. tábla

Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület átlagos nagysága tulajdonviszony szerint

(hektár/gazdaság)
Tulajdonviszony 2010 2013 2016 2020
Csak saját területen gazdálkodik 4,5 4,6 5,5 7,2
Nem csak saját területen gazdálkodik 39,1 36,2 36,9 48,6
Nincs saját területe 21,4 17,8 13,0 14,5
Összesen 7,5 9,1 11,7 14,5

A fiatal gazdálkodók több mint fele a saját földjét műveli

A gazdálkodó életkora szerinti csoportokat vizsgálva az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági területen belül a saját tulajdonú területek aránya 2020-ban minden korcsoportban alacsonyabb volt, mint 2010-ben és 2013-ban. 2016-hoz képest viszont minden korcsoportban emelkedett az arány, a legerőteljesebben a 25 évesnél fiatalabb gazdálkodók esetében: 10 százalékponttal. Így 2020-ban ebben a korcsoportban is újra több mint fele részben saját tulajdonú területeiket művelték a gazdaságok.

6. ábra
Saját tulajdonú mezőgazdasági terület aránya az egyéni gazdálkodó korcsoportja szerint

Az életkor előrehaladtával a saját tulajdonú területek aránya nő. A legnagyobb arányban (75%) a 65 éves és annál idősebb gazdálkodók használtak 2020-ban saját tulajdonú területet. Ebben a korcsoportban a mezőgazdasági terület 48%-át olyan gazdálkodók használták, akik csak saját tulajdonú területet műveltek. A 40 évesnél fiatalabbak által használt terület 12%-át olyan gazdálkodók művelték, akik saját tulajdon hiányában teljes egészében bérelték, vagy egyéb jogcímen használták földjüket.

7. ábra
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület megoszlása tulajdonviszony szerint korcsoportonként, 2020

A magas mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdálkodók nagyobb arányban használtak bérelt területet a termeléshez, mint az alacsony végzettségűek. A felsőfokú és a középfokú végzettséggel rendelkező gazdálkodók által használt területek 32%-a volt bérelt. A mezőgazdasági végzettséggel nem rendelkezők által használt földterület 11%-a volt bérlemény.

8. ábra
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület megoszlása a földhasználat jogcíme és a gazdálkodó legmagasabb mezőgazdasági végzettsége szerint, 2020

A földhasználat jogcím szerinti megoszlása gazdaságtípusonként és megyénként eltérő

Gazdaságtípus szerint csoportosítva az egyéni gazdaságokat a szakosodott ültetvénytermesztők (87%), a vegyes növénytermesztők (77%) és az abrakfogyasztó állatot tartók (77%) használtak a legnagyobb arányban saját tulajdonú területet a termeléshez. A bérelt terület aránya a tömegtakarmány-fogyasztó állatot tartó gazdaságok körében volt a legmagasabb (39%).

9. ábra
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület megoszlása a földhasználat jogcíme szerint gazdaságtípusonként, 2020

A megyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb a saját tulajdonú mezőgazdasági területek aránya (67%), ami azzal magyarázható, hogy a megye mezőgazdasági területén belül a gyümölcsösök hányada az átlagosnál jóval nagyobb. A bérelt területek aránya jellemzően azokban a megyékben magasabb, ahol arányaiban több a szántóterület. Baranya megyében a mezőgazdasági terület 64%-át használták bérlők, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében 62–62%-át.

10. ábra

A mezőgazdasági terület megoszlása a földhasználat jogcíme szerint megyénként, 2020

További adatok, információk

Fogalmak

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu