Közzététel: 2020. május 27.

56 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot továbbra sem teljes egészében érintették, így hatásai a közölt foglalkoztatási adatokban ugyan a korábbinál markánsabban, de nem teljes egészében jelennek meg.A 2020. február–áprilisi időszakban a foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 436 ezer fő, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,2% volt. Mindkét nem esetében csökkenés történt, ugyanakkor a férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket. 2020. áprilisban a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 368 ezer fő volt, az előző hónaphoz képest 73 ezer fővel kevesebb, míg a 15–64 évesek foglalkoztatási aránya ugyanezen időszak alatt 1,1 százalékponttal, 68,1%-ra csökkent.

2020. február–áprilisban2 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 1,2%-kal alacsonyabb, 4 millió 436 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók és a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma egyaránt 21 ezer fővel, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak száma pedig 14 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2020. február–április

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 238,1–20,6 –0,5
Közfoglalkoztatottb)96,2–21,3–18,1
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja101,6–13,8–12,0
Összesen4 435,9–55,7–1,2

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 352 ezren minősültek foglalkoztatottnak, és a foglalkoztatási ráta összességében 69,2% volt. A 15–64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 27 ezer fővel, 2 millió 403 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,6 százalékponttal, 76,5%-ra csökkent, míg a 15–64 éves nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 42 ezer fővel, 1 millió 950 ezer főre, a foglalkoztatási ráta pedig 0,7 százalékponttal, 61,8%-ra mérséklődött.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 274 ezer fő, a foglalkoztatási ráta 27,4% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében tapasztaltuk a legjelentősebb változást: a foglalkoztatottak száma 61 ezer fővel, 3 millió 376 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,9 százalékponttal, 82,4%-ra csökkent. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 702 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta azonban – részben demográfiai okból – 2,5 százalékponttal, 58,5%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 0,5 százalékponttal, 74,5%-ra csökkent. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,5, a nőknél 66,5%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében,2020. február–április

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24273,9–9,4 27,4–0,6
25–543 376,4–61,482,4–1,9
55–64702,21,8 58,52,5
Összesen4 352,4–69,069,2–0,6
Ebből: 20–644 329,4–62,474,5–0,5

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. április3

A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 368 ezer fő volt, ami az előző hónaphoz képest 73 ezer fővel, tavaly áprilishoz képest pedig 136 ezer fővel csökkent.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,1% volt, ami a márciusi értékhez képest 1,1 százalékponttal, az előző év áprilisához képest pedig 1,9 százalékponttal mérséklődött.