Közzététel: 2017. március 7.

1,6%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2016 IV. negyedévében 1,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és a mezőgazdaság járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 1,5, az előző negyedévhez viszonyítva 0,4%-kal nőtt. 2016-ban a GDP 2,0%-kal emelkedett.

2016 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 1,6%-kal nőtt. Az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 0,8, ezen belül a feldolgozóiparé 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a nagyobb súlyú ágazatok közül a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártás növekedése volt a legjelentősebb, a járműgyártás hozzáadott értéke ugyanakkor csökkent. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek teljesítménye lett kisebb. (Az ipar nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások nemcsak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)

Az építőipar teljesítménye tovább csökkent, a IV. negyedévben 13%-kal. Az ágazaton belül leginkább az egyéb építmények építése esett vissza.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 18%-kal növekedett.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,1%-kal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 4,8%-kal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás bővült nagymértékben. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 2,5%-kal növekedett. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 4,3%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,5%-kal nőtt, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,8%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 1,5%-kal mérséklődött, amit a pénzügyi közvetítés közvetetten mért szolgáltatási díjának csökkenése, valamint a jutalékok és díjak egyenlegének romlása okozott.

A bruttó hazai termék 2016. IV. negyedévi, 1,6%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,7, a mezőgazdaság 0,6 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágak hozzájárulása (0,5–0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. Az ipar 0,2, az építőipar 0,5 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2015 2016
IV. I.R II.R III.R IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat96,4107,7120,6118,0117,9
B–EIpar109,599,2103,7101,199,2
CEbből: feldolgozóipar110,299,0103,4101,099,4
FÉpítőipar99,172,475,887,787,0
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:101,7103,0103,3102,8103,1
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás104,1106,3107,7105,5104,8
HSzállítás, raktározás101,8102,3102,0103,3102,5
JInformáció, kommunikáció101,0104,4104,7101,6104,3
KPénzügyi, biztosítási tevékenység102,099,798,199,398,5
LIngatlanügyletek102,9101,2100,7101,0101,9
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység103,4106,3106,0 106,2106,5
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás99,1100,8101,4101,1101,8
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás99,4100,8102,8100,9101,0
GDP összesen (piaci beszerzési áron)103,4101,1102,8102,2101,6

R Revideált adat.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 3,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,1%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A nagy súlyú kiadási csoportok közül az egyéb szolgáltatások, a közlekedés, valamint a lakberendezés, lakásfelszerelés esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,1%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 2,7, a közösségi fogyasztásé 5,0%-kal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni juttatások volumene 6,9%-kal nőtt.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,5%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 19,6%-kal visszaesett – továbbra is döntően az EU költségvetési ciklusainak váltásával összefüggésben –, ami a kormányzati szektor beruházásait érintette nagymértékben. Mind a gép- és berendezésberuházások volumene, mind az építési beruházásoké jelentősen csökkent. A nemzetgazdasági ágak többségében alacsony volt a beruházási aktivitás. A nagyobb súlyú ágak közül a szállítás, raktározás, a közigazgatás, védelem, a mezőgazdaság, az energiaipar és az információ, kommunikáció beruházási teljesítménye csökkent, a feldolgozóiparé, a kereskedelem, gépjárműjavításé és az ingatlanügyleteké nőtt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 3,2%-kal mérséklődött.

belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 1,1%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2015. 2016.
IV. I.R II.R III.R IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 103,8104,8105,2104,5105,1
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 102,1100,8103,299,697,3
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 106,1105,8105,8108,5106,9
Háztartások tényleges fogyasztása 103,5104,2104,8103,7103,9
Közösségi fogyasztás 104,7101,8106,497,995,0
Végső fogyasztás összesen 103,7103,8105,1102,9102,5
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 106,489,880,790,180,4
Készletváltozása)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen96,4101,884,098,796,8
Belföldi felhasználás összesen101,8103,4100,0101,8101,1
Export, ebből:108,8104,6110,3105,2103,1
Export, áruk109,5104,1109,8104,9102,6
Export, szolgáltatások106,4106,7112,3106,4105,1
Import, ebből:107,3107,4107,9105,1102,7
Import, áruk106,5107,7108,0105,2104,1
Import, szolgáltatások111,3105,9107,4104,895,7
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen103,4101,1102,8102,2101,6

R Revideált adat.
a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 764 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 3,1, az import 2,7%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 2,6, a behozatal 4,1%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 5,1%-kal nőtt, importja 4,3%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2016. IV. negyedévi 1,6%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 1,7 százalékponttal járult hozzá. A bruttó felhalmozás 0,7 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,6 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét.

2016 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)

A termelési oldalon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 0,4, az iparé 0,7, az építőiparé 1,1, a szolgáltatásoké 0,7%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,2%-kal emelkedett, a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,3, a közösségi fogyasztás 0,4%-kal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,5%-kal alacsonyabb lett. A külkereskedelemben az export 0,6%-kal bővült, az import 0,6%-kal csökkent.

2016-ban az előző évhez képest:

A bruttó hazai termék volumene 2,0%-kal nőtt. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 1,8%-kal emelkedett.

A termelési oldalon a mezőgazdaság hozzáadott értéke 17, a szolgáltatásoké 3,0, az iparé 0,8%-kal bővült, az építőiparé 18%-kal visszaesett.

A GDP bővüléséhez a szolgáltatások 1,6, a mezőgazdaság 0,6, az ipar 0,2 százalékponttal járultak hozzá. Az építőipar 0,6 százalékponttal mérsékelte a növekedést.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,2%-kal nőtt, a közösségi fogyasztás gyakorlatilag stagnált (+0,1%). E két tétel eredményeként a végső fogyasztás 3,6%-kal emelkedett. A bruttó felhalmozás 5,0, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 15%-kal csökkent. Az export 5,8, az import 5,7%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,5, a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,6 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét. A bruttó felhalmozás 1,1 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.