Közzététel: 2018. december 5.

4,9%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2018 III. negyedévében 4,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 5,2, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3%-kal nőtt. A gazdasági teljesítmény 2018 I–III. negyedévében – a kiigazítás nélküli adatok alapján – 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2018 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,9%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,1 százalékponttal nagyobb volumennövekedést jelez. A korábban közölt volumenindex revízióját elsősorban a piaci alapú szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítménye és az iparban a nagyobb hozzáadott érték tartalmú ágazatok jelentős növekedése magyarázza.

Termelési oldal:

mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az ipar teljesítménye 2,7, ezen belül a feldolgozóiparé 2,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A gép és gépi berendezés gyártása, valamint a közúti jármű gyártása kivételével a jelentősebb súlyú feldolgozóipari ágazatok mindegyike bővült. Az építőipar hozzáadott értéke 28%-kal emelkedett, ezen belül minden ágazatban erőteljes növekedés jellemző.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2017. 2018.
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat93,889,8100,6102,0103,4
B–EIpar103,2102,2102,3103,8102,7
CEbből: feldolgozóipar104,1102,8102,8104,3102,5
FÉpítőipar115,6121,1120,1123,8127,5
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:104,8105,0105,2104,6103,8
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás108,5109,0108,9108,2106,9
HSzállítás, raktározás104,6105,7107,4105,8103,7
JInformáció, kommunikáció112,8111,1110,2104,9105,1
KPénzügyi, biztosítási tevékenység104,0103,7102,4102,6102,5
LIngatlanügyletek101,7104,7104,2104,6104,0
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység112,9112,3107,0107,0106,4
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás97,696,8100,2100,3100,0
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás104,4102,8108,1107,1104,9
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,1104,5104,5104,9104,9

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,8%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (6,9%) érte el. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes teljesítménye 6,4%-kal nőtt. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 5,1, a szállítás, raktározásé 3,7%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,5%-kal növekedett, amit nagyrészt a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetetten mért díjának (FISIM) javulása okozott, emellett a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások hitel- és betétállománya is emelkedett. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke nem változott.

A bruttó hazai termék 2018. III. negyedévi, 4,9%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,2, az építőipar 1,1, az ipar 0,6 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (0,7 százalékpont), illetve a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység (0,5 százalékpont) hozzájárulása volt a legjelentősebb.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,3%-kal nőtt, ezen belül a legtöbb kiadási csoportban szintén volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a szabadidő, kultúra, a lakberendezés, lakásfelszerelés, a hírközlés, a közlekedés, valamint az egyéb termékek és szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,9%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 2,2%-kal bővült, a közösségi fogyasztásé lényegében stagnált (+0,1%). A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,0%-kal lett nagyobb.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4,0%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a III. negyedévben 20%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nagymértékben, előbbi nagyobb ütemben nőtt. Szinte valamennyi gazdasági ágban bővült a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 15%-kal nőtt.

belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 7,2%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2017. 2018.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,6105,5105,9105,4105,3
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 103,3102,8101,7101,5102,2
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 116,9108,5109,0109,5103,0
Háztartások tényleges fogyasztása 104,7105,1105,3104,8104,7
Közösségi fogyasztás 102,3 110,0100,5100,6100,1
Végső fogyasztás összesen 104,4105,8104,6104,2104,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 118,8 111,6117,1115,0120,0
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen120,6 106,3110,4107,6114,9
Belföldi felhasználás összesen108,3 105,8105,8105,0107,2
Export, ebből:103,1 105,4104,2108,6103,4
Export, áruk102,7 104,8103,9109,1103,2
Export, szolgáltatások104,4 107,5105,0106,8104,2
Import, ebből:107,8 107,0105,5109,1105,9
Import, áruk107,8 108,3107,0110,2106,6
Import, szolgáltatások107,6 100,797,3103,1102,6
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,1104,5104,5104,9104,9

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron az egy évvel korábbinál alacsonyabb, 444 milliárd forint aktívum keletkezett, ezen belül az áruforgalom egyenlege deficitessé vált. Az export volumene 3,4, az importé 5,9%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 3,2, a behozatal 6,6%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 4,2, importja 2,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2018. III. negyedévi 4,9%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,7, a bruttó felhalmozás 4,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,7 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2018 III. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1,3%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján történik.)

A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 7,6, a mezőgazdaságé 3,0, a szolgáltatásoké 0,9, az iparé 0,4%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,2, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,3%-kal bővült, a közösségi fogyasztásé nem változott. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,4%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export 2,6, az import 0,5%-kal mérséklődött.