Közzététel: 2019. március 1.

5,1%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2018 IV. negyedévében 5,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,9, az előző negyedévhez viszonyítva 1,0%-kal nőtt. 2018-ban a GDP volumene 4,9%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

2018 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 5,1%-kal nőtt. Az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,1 százalékponttal nagyobb volumennövekedést jelez, amit elsősorban a szolgáltatások kedvezőbb teljesítménye magyaráz.

Termelési oldal:

mezőgazdaság hozzáadott értéke 8,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az ipar teljesítménye 4,1, ezen belül a feldolgozóiparé 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A gép és gépi berendezés gyártása kivételével a jelentősebb súlyú feldolgozóipari ágazatok mindegyikében bővült a teljesítmény. Az építőipar hozzáadott értéke 20%-kal emelkedett, ezen belül minden ágazatban erőteljes növekedés történt.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2017. 2018.
IV. I.R II.R III.R IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat89,8105,3105,6103,2108,3
B–EIpar102,2102,4103,8102,5104,1
CEbből: feldolgozóipar102,8102,9104,2102,3104,3
FÉpítőipar121,1119,4122,5127,9120,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:105,0105,2104,5104,2103,9
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás109,0108,7107,8107,4107,9
HSzállítás, raktározás105,7106,6104,1104,4103,7
JInformáció, kommunikáció111,1110,9105,8105,6107,3
KPénzügyi, biztosítási tevékenység103,7102,5102,7102,6102,0
LIngatlanügyletek104,7103,5104,8104,2104,8
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység112,3107,6106,8106,6105,3
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás96,8100,3100,3100,499,7
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás102,8108,9106,7105,1102,5
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,5104,6104,9105,1105,1

R: Revideált adatok.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,9%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (7,9%) érte el. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 7,3%-kal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes teljesítménye 5,3, a szállítás, raktározásé 3,7%-kal nőtt. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,0%-kal növekedett, amit nagyrészt a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetetten mért díjának (FISIM) javulása okozott, emellett a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások hitel- és betétállománya is emelkedett. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 0,3%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2018. IV. negyedévi, 5,1%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,3, az építőipar 0,9, az ipar 0,8 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (0,9 százalékpont) hozzájárulása volt a legjelentősebb.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,0%-kal nőtt, ezen belül a legtöbb kiadási csoportban szintén volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, a szabadidő, kultúra, a hírközlés, valamint a közlekedés esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,1%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,0%-kal bővült, a közösségi fogyasztásé lényegesen, 7,0%-kal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 4,3%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,6%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a IV. negyedévben 17%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nőtt, előbbi nagyobb ütemben. A legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágakban (feldolgozóipar, szállítás, raktorázás és ingatlanügyletek) emelkedett a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 21%-kal nőtt.

belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 7,2%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2017. 2018.
IV. I. R II. R III. R IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 105,5105,6 105,4105,4105,0
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 102,8102,4100,2100,2101,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 108,5109,0109,5103,0104,3
Háztartások tényleges fogyasztása 105,1105,2104,6104,4104,3
Közösségi fogyasztás 110,0100,899,399,693,0
Végső fogyasztás összesen 105,8104,6 103,8103,7102,6
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 111,6110,5115,6120,0117,2
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen106,3111,0113,4120,8120,7
Belföldi felhasználás összesen105,8105,9106,0108,6107,2
Export, ebből:105,4104,0107,1102,3105,6
Export, áruk104,8103,8106,0100,7106,6
Export, szolgáltatások107,5104,5111,0107,5102,0
Import, ebből:107,0105,3108,5106,2108,2
Import, áruk108,3105,8108,8105,8108,8
Import, szolgáltatások100,7102,5107,0108,3105,4
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,5104,6104,9105,1105,1

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron az egy évvel korábbinál alacsonyabb, 394 milliárd forint aktívum keletkezett, deficites áruforgalmi egyenleg mellett. Az export volumene 5,6, az importé 8,2%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 6,6, a behozatal 8,8%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 2,0, importja 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2018. IV. negyedévi 5,1%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 1,8, a bruttó felhalmozás 5,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,7 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2018 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A a gazdaság teljesítménye 1,0%-kal nőtt. A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 1,2, a mezőgazdaságé 1,0, az iparé 0,9, a szolgáltatásoké 0,8%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,1, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,3%-kal nőtt, a közösségi fogyasztásé 1,1%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,7%-kal bővült. A külkereskedelemben az export 3,6, az import 1,7%-kal emelkedett.

2018-ban az előző évhez képest:

Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 42 073 milliárd forint volt, volumene 4,9%-kal bővült. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 5,0%-kal emelkedett.

A termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 23, a mezőgazdaságé 5,3 a szolgáltatásoké 4,4, az iparé 3,2 %-kal nőtt.

A GDP bővüléséhez a szolgáltatások 2,4, az építőipar 0,8, az ipar 0,7, a mezőgazdaság 0,2 százalékponttal járultak hozzá.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,6%-kal nőtt, a közösségi fogyasztás 2,1%-kal csökkent, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás 3,7%-kal emelkedett. A bruttó felhalmozás, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás is 17%-kal magasabb lett. Az export 4,7, az import 7,1%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,6, a bruttó felhalmozás 3,9 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,5 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.