Közzététel: 2019. május 31.

5,3%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2019 I. negyedévében 5,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások, az ipar és az építőipar. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 5,2, az előző negyedévhez viszonyítva 1,5%-kal nőtt.

2019 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 5,3%-kal emelkedett. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 5,9, ezen belül a feldolgozóiparé 5,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a közútijármű-gyártás és a villamos berendezés gyártása járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar növekedéséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 47%-kal emelkedett, ezen belül minden ágazatban erőteljes növekedés történt. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 2,7 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2018. 2019.
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat105,3105,6103,2108,397,3
B–EIpar102,4103,8102,5104,1105,9
CEbből: feldolgozóipar102,9104,2102,3104,3105,8
FÉpítőipar119,4122,5127,9120,4146,7
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:105,2104,5104,2103,9103,8
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás108,7107,8107,4107,9106,5
HSzállítás, raktározás106,6104,1104,4103,7102,9
JInformáció, kommunikáció110,9105,8105,6107,3106,5
KPénzügyi, biztosítási tevékenység102,5102,7102,6102,0103,0
LIngatlanügyletek103,5104,8104,2104,8104,4
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység107,6106,8106,6105,3106,7
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás100,3100,3100,499,799,8
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás108,9106,7105,1102,5104,0
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,6104,9105,1105,1105,3

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,8%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység (6,7%) érte el. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 6,5–6,5 %-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 3,0%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 0,2%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2019. I. negyedévi, 5,3%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,1, az ipar 1,3, az építőipar 1,2 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (0,6–0,6 százalékpont) hozzájárulása volt a legjelentősebb.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,2%-kal bővült. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül az átlagot meghaladó mértékben növekedett a tartós (pl. személygépjármű, bútor, nagyobb elektromos fogyasztási cikkek; 16%) és a féltartós (pl. ruházat, kisebb gépek, járműalkatrész; 8,6%) termékekre, valamint a szolgáltatásokra (5,5%) fordított fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a nem tartós termékek (pl. élelmiszerek, szeszes italok, dohányáru, közmű szolgáltatások, gyógyszerek; 2,5%) esetében átlag alatti volt az emelkedés.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 2,2, a közösségi fogyasztásé 2,1%-kal lett nagyobb. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 9,6%-kal bővült.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4,4%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, az I. negyedévben 23%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nőtt, előbbi nagyobb ütemben. A legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágakban (feldolgozóipar, szállítás, raktározás és ingatlanügyletek) emelkedett a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 5,7%-kal nőtt.

belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 4,3%-kal nagyobb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2018. 2019.
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 105,6 105,4105,4105,0105,2
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 102,4100,2100,2101,0102,2
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 109,0109,5103,0104,3109,6
Háztartások tényleges fogyasztása 105,2104,6104,4104,3104,8
Közösségi fogyasztás 100,899,399,693,0102,1
Végső fogyasztás összesen 104,6 103,8103,7102,6104,4
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 110,5115,6120,0117,2123,4
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen111,0113,4120,8120,7105,7
Belföldi felhasználás összesen105,9106,0108,6107,2104,3
Export, ebből:104,0107,1102,3105,6107,7
Export, áruk103,8106,0100,7106,6107,9
Export, szolgáltatások104,5111,0107,5102,0106,7
Import, ebből:105,3108,5106,2108,2106,7
Import, áruk105,8108,8105,8108,8107,5
Import, szolgáltatások102,5107,0108,3105,4102,3
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,6104,9105,1105,1105,3

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 600 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export volumene 7,7, az importé 6,7%-kal növekedett. Az áruforgalomban a kivitel 7,9, a behozatal 7,5%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 6,7, importja 2,3%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2019. I. negyedévi 5,3%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 3,2, a bruttó felhalmozás 0,8 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,3 százalékponttal segítette a gazdasági teljesítmény bővülését.

2019 I. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 1,5%-kal nőtt.

A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 17, az iparé 2,8, a szolgáltatásoké 1,0%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,3, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2, a közösségi fogyasztásé 0,9%-kal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 6,2%-kal erősödött. A külkereskedelemben az export 3,1, az import 2,4%-kal emelkedett.