Közzététel: 2019. augusztus 30.

4,9%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2019 II. negyedévében 4,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások és az építőipar. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 5,2, az előző negyedévhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt. 2019 I. félévében a bruttó hazai termék 5,1%-kal emelkedett.

2019 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,9%-kal nőtt. Az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott, de az adatok kismértékű változása miatt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumen korábban mért emelkedése 0,1 százalékponttal, 5,2%-ra növekedett.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 3,8, ezen belül a feldolgozóiparé 3,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a közútijármű-gyártás és a gép, berendezés és eszköz javítása és üzembe helyezése járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 28%-kal nőtt, ezen belül minden ágazatban erőteljes növekedés történt. A mezőgazdaság teljesítménye 1,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2018. 2019.
II. III. IV. I. II.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat105,6103,2108,397,398,9
B–EIpar103,8102,5104,1105,9103,8
CEbből: feldolgozóipar104,2102,3104,3105,8103,1
FÉpítőipar122,5127,9120,4146,7127,9
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:104,5104,2103,9103,8104,2
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás107,8107,4107,9106,5107,5
HSzállítás, raktározás104,1104,4103,7102,9105,0
JInformáció, kommunikáció105,8105,6107,3106,5105,9
KPénzügyi, biztosítási tevékenység102,7102,6102,0103,0103,6
LIngatlanügyletek104,8104,2104,8104,4103,2
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység106,8106,6105,3106,7106,5
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás100,3100,499,799,8100,5
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás106,7105,1102,5104,0103,7
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,9105,1105,1105,3104,9

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,2%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (7,5%) érte el. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 6,5, az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágé pedig 5,9 %-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 3,6%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 0,5%-kal növekedett.

A bruttó hazai termék 2019. II. negyedévi, 4,9%-os emelkedéséhez a szolgáltatások 2,2, az építőipar 1,2, az ipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzájárulása volt a legjelentősebb (0,7 százalékpont).

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása mérsékeltebben, 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,5%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,8%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül az átlagot meghaladó mértékben növekedett a tartós (pl. személygépjármű, bútor, nagyobb elektromos fogyasztási cikkek: 12%) és a féltartós (pl. ruházat, kisebb gépek, járműalkatrész: 9,1%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a nem tartós termékek (pl. élelmiszerek, szeszes italok, dohányáru, háztartási energia, vízellátás, gyógyszerek: 4,1%) és a szolgáltatások (3,5%) esetében átlag alatti volt az emelkedés.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,0, a közösségi fogyasztásé 1,7%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 5,6%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,9%-kal nagyobb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a II. negyedévben 16%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nőtt, előbbi nagyobb ütemben. A beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban (feldolgozóipar, szállítás, raktározás és ingatlanügyletek) számottevően emelkedett a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 15%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 6,6%-kal nagyobb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2018. 2019.
II. III. IV. I. II.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 105,4105,4105,0105,2104,5
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 100,2100,2101,0102,2103,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 109,5103,0104,3109,6105,6
Háztartások tényleges fogyasztása 104,6104,4104,3104,8104,3
Közösségi fogyasztás 99,399,693,0102,1101,7
Végső fogyasztás összesen 103,8103,7102,6104,4103,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 115,6120,0117,2123,4116,4
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen113,4120,8120,7105,7115,0
Belföldi felhasználás összesen106,0108,6107,2104,3106,6
Export, ebből:107,1102,3105,6107,7102,7
Export, áruk106,0100,7106,6107,9102,8
Export, szolgáltatások111,0107,5102,0106,7102,4
Import, ebből:108,5106,2108,2106,7104,3
Import, áruk108,8105,8108,8107,5105,0
Import, szolgáltatások107,0108,3105,4102,3100,7
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,9105,1105,1105,3104,9

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – az egy évvel korábbinál kisebb, 592 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumennövekedése (4,3%) meghaladta az exportét (2,7%). Az áruforgalomban a kivitel 2,8, a behozatal 5,0%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 2,4, importja 0,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2019. II. negyedévi 4,9%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,7, a bruttó felhalmozás 3,4 százalékponttal járult hozzá. Az áruforgalmi teljesítmény alakulása miatt a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,2 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2019 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 1,1%-kal nőtt.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 0,5, a szolgáltatásoké 1,0%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 0,9, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,3, a közösségi fogyasztásé 0,2%-kal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,7%-kal erősödött. A külkereskedelemben az export 1,2%-kal csökkent, az import 0,2%-kal emelkedett.