Közzététel: 2019. november 29.

5,0%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2019 III. negyedévében 5,0%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,8, az előző negyedévhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt. 2019 I–III. negyedévében a bruttó hazai termék 5,1%-kal emelkedett.

2019 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 5,0%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 7,6, ezen belül a feldolgozóiparé 8,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a közútijármű-gyártás és a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 18%-kal nőtt, ezen belül minden ágazaté erőteljesen növekedett. A mezőgazdaság teljesítménye 1,6%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2018. 2019.
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat103,4107,997,699,098,4
B–EIpar100,1101,7106,1104,0107,6
CEbből: feldolgozóipar99,7101,8106,0103,2108,1
FÉpítőipar124,1116,5146,7127,4118,1
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:106,0105,8103,7104,4103,9
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás112,8112,6106,2107,8108,7
HSzállítás, raktározás102,1101,2104,0106,2106,5
JInformáció, kommunikáció106,2111,2106,5105,9106,4
KPénzügyi, biztosítási tevékenység104,3103,8103,1103,9104,1
LIngatlanügyletek103,7103,3103,2103,7103,0
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység112,3112,1107,5106,8105,2
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás101,299,699,399,998,6
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás101,7101,9103,3102,6101,5
GDP összesen (piaci beszerzési áron)105,3105,3105,3104,9105,0

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,9%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (8,7%) érte el. Az információ, kommunikáció hozzáadott értéke 6,4, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé a korábbi negyedévekhez képest mérsékeltebben, 5,2%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 4,1%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 1,4%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2019. III. negyedévi, 5,0%-os emelkedéséhez a szolgáltatások 2,1, az ipar 1,5, az építőipar 1,0 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzájárulása volt a legjelentősebb (1,0 százalékpont).

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,0%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül az átlagot meghaladó mértékben növekedett a tartós (pl. személygépjármű, bútor, nagyobb elektromos fogyasztási cikkek: 18%) és a féltartós (pl. ruházat, kisebb gépek, járműalkatrész: 5,9%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a nem tartós termékek (pl. élelmiszerek, szeszes italok, dohányáru, háztartási energia, vízellátás, gyógyszerek: 4,5%) és a szolgáltatások (4,5%) esetében átlag alatti volt az emelkedés.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,0, a közösségi fogyasztásé 2,2%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,6%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,9%-kal nagyobb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a III. negyedévben 16%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nőtt, előbbi nagyobb ütemben. A beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban (feldolgozóipar, szállítás, raktározás és ingatlanügyletek) számottevően emelkedett a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 3,7%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 4,1%-kal nagyobb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2018. 2019.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,9104,5104,9104,8105,0
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 99,399,4102,5103,3101,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 100,0101,2109,4108,8100,6
Háztartások tényleges fogyasztása 103,7103,5104,6104,7104,2
Közösségi fogyasztás 102,195,598,296,3102,2
Végső fogyasztás összesen 103,5102,3103,7103,5103,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 120,7117,8124,9117,8116,1
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen125,9120,7109,4115,7103,7
Belföldi felhasználás összesen109,8107,1104,7106,5104,1
Export, ebből:101,2104,9107,4102,8108,3
Export, áruk99,5105,3108,2102,9108,7
Export, szolgáltatások106,7103,1104,2102,4107,2
Import, ebből:106,1107,1106,8104,3107,4
Import, áruk105,5108,6107,8105,1108,5
Import, szolgáltatások108,8100,0101,7100,2102,7
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen105,3105,3105,3104,9105,0

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – az egy évvel korábbinál nagyobb, 451 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumennövekedése (8,3%) meghaladta az importét (7,4%). Az áruforgalomban a kivitel 8,7, a behozatal 8,5%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 7,2, importja 2,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2019. III. negyedévi, 5,0%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,5, a bruttó felhalmozás 1,6, a külkereskedelmi forgalom egyenlege pedig összességében 0,9 százalékponttal járult hozzá.

2019 III. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 1,1%-kal nőtt.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 1,9, az építőiparé 2,6, a szolgáltatásoké 0,8%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,2, a közösségi fogyasztás 0,9%-kal nőtt, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene nem változott. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,9%-kal erősödött. A külkereskedelemben az export 2,4%-kal, az import 2,6%-kal emelkedett.