Közzététel: 2020. február 28.

4,5%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2019 IV. negyedévében 4,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez nagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások, kisebb mértékben az ipar és az építőipar járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,6, az előző negyedévhez viszonyítva 1,0%-kal nőtt. 2019-ben a GDP 4,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

2019 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,5%-kal nőtt. Az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 3,2, ezen belül a feldolgozóiparé 3,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a villamos berendezés gyártása és a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 11%-kal nőtt, ezen belül az egyéb építmények termelése emelkedett jelentősen. A mezőgazdaság teljesítménye 1,0%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2018. 2019.
IV. I. II. III. IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat107,9102,299,498,0101,0
B–EIpar101,7105,8103,8107,6103,2
CEbből: feldolgozóipar101,8106,0103,3108,1103,0
FÉpítőipar116,5144,5127,2118,4111,3
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:105,8103,8104,3104,0104,6
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás112,6106,5107,7109,4110,7
HSzállítás, raktározás101,2103,3105,5106,1106,1
JInformáció, kommunikáció111,2106,5105,1106,5106,9
KPénzügyi, biztosítási tevékenység103,8103,1103,9104,1104,5
LIngatlanügyletek103,3104,6104,6103,9104,3
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység112,1107,8107,3106,1105,8
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás99,699,299,697,698,0
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás101,9102,8102,1101,9103,1
GDP összesen (piaci beszerzési áron)105,3105,3104,9105,0104,5

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,6%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (11%) érte el. Az információ, kommunikáció hozzáadott értéke 6,9, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé 5,8%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 4,5%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 2,0%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2019. IV. negyedévi, 4,5%-os emelkedéséhez a szolgáltatások 2,6, az ipar 0,7, az építőipar 0,6 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzájárulása volt a legjelentősebb (1,3 százalékpont).

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,4%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül az átlagot meghaladó mértékben növekedett a tartós (pl. személygépjármű, bútor, nagyobb elektromos fogyasztási cikkek: 19%) és a féltartós (pl. ruházat, kisebb gépek, járműalkatrész: 8,0%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a nem tartós termékek (pl. élelmiszerek, szeszes italok, dohányáru, háztartási energia, vízellátás, gyógyszerek: 3,5%) és a szolgáltatások (3,7%) esetében átlag alatti volt az emelkedés.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 2,3, a közösségi fogyasztásé 7,0%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 2,9%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 5,1%-kal nagyobb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a IV. negyedévben 7,0%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások, mind a gép- és berendezésberuházások volumene nőtt, előbbi nagyobb ütemben. A beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban, a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek esetében emelkedett a beruházási volumen, miközben a feldolgozóiparban csökkent.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 9,7%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 6,6%-kal nagyobb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2018. 2019.
IV. I. II. III. IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,5104,9104,8105,0105,4
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 99,4101,9103,098,7102,3
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 101,2109,4108,8100,6102,9
Háztartások tényleges fogyasztása 103,5104,5104,7103,8104,8
Közösségi fogyasztás 95,598,598,0104,0107,0
Végső fogyasztás összesen 102,3103,7103,7103,8105,1
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 117,8124,9117,8116,1107,0
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen120,7111,6112,3105,9109,7
Belföldi felhasználás összesen107,1105,2105,8104,8106,6
Export, ebből:104,9107,3103,7110,2103,3
Export, áruk105,3106,8102,8110,3101,3
Export, szolgáltatások103,1109,0107,0109,8110,6
Import, ebből:107,1107,1104,6110,2105,9
Import, áruk108,6107,4104,6110,4105,1
Import, szolgáltatások100,0105,7104,6109,2110,2
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen105,3105,3104,9105,0104,5

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – az egy évvel korábbinál kisebb, 208 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumennövekedése (5,9%) meghaladta az exportét (3,3%). Az áruforgalomban a kivitel 1,3, a behozatal 5,1%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 11, importja 10%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2019. IV. negyedévi, 4,5%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 3,5, a bruttó felhalmozás 3,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,9 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2019 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 1,0%-kal nőtt.

A termelési oldalon a szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 1,5%-kal bővült, az iparé 1,1, az építőiparé 1,4%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,4, a közösségi fogyasztás 1,2, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,5%-kal lett nagyobb. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,3%-kal emelkedett. A külkereskedelemben az export 1,5%-kal, az import 1,4%-kal csökkent.

2019-ben az előző évhez képest:

Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 46 787 milliárd forint volt, volumene 4,9%-kal bővült. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján is 4,9%-kal emelkedett a gazdaság teljesítménye.

A termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 21, az iparé 5,0, a szolgáltatásoké 4,2%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 0,3%-kal csökkent.

A GDP bővüléséhez a szolgáltatások 2,3, az ipar 1,0, az építőipar 1,0 százalékponttal járultak hozzá.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,4, a közösségi fogyasztás 2,0%-kal nőtt, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás 4,1%-kal magasabb lett. A bruttó felhalmozás 9,5, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 15%-kal emelkedett. Az export 6,0, az import 6,9%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 2,6 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,4 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.