Helyzetkép az iparról, 2020

Összefoglalás

  • 2020-ban a koronavírus okozta járvány miatt az iparban hét éve jellemző növekedési trend torpant meg. Az ipari termelés 6,1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 28%-át képviselő járműgyártásban is jelentősen visszaesett a kibocsátás.
  • A külpiaci eladások 2020-ban 5,5%-kal mérséklődtek. A termeléshez hasonlóan legutoljára 2012-ben csökkent az export. Az ipar hazai értékesítése 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
  • Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a termelés mintegy 96%-át adó feldolgozóiparban 6,0%-kal csökkent a kibocsátás, mindkét értékesítési irányban mérséklődtek az eladások. A feldolgozóipari alágak döntő többségében a külpiaci eladások játszottak meghatározó szerepet. A három legnagyobb súlyú terület közül a járműgyártás 11,2%-kal visszaesett, ugyanakkor kevésbé érintette a járvány a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártását (0,8, illetve 1,0%-kal nőtt a kibocsátás). Az akkumulátorgyártás kiugró teljesítményének köszönhetően a villamos berendezés gyártása nőtt a legjobban, 13,1%-kal. Az ipari termelésből mindössze 0,4%-kal részesedő bányászat termelése jelentősen, 26%-kal visszaesett 2019-hez viszonyítva, míg a 4,0%-os súlyú energiaipar kibocsátása kisebb mértékben, 1,4%-kal nőtt.
  • Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (6,5%-kal) és Pest régióban (1,5%-kal) bővült, míg a többi régióban 3,3 és 11,0% közötti mértékben csökkent a volumen, a leginkább Nyugat-Dunántúlon.
  • Az iparban 2020-ban 3122 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, összehasonlító áron 8,4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
  • Az ipari termelői árak az előző évinél átlagosan 4,3%-kal magasabbak voltak.
  • 2020-ban az iparban alkalmazásban állók száma – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál – 709 ezer fő volt, 4,4%-kal kevesebb, mint 2019-ben.
1. ábra
Az ipar főbb mutatóinak változása az előző évihez képest, 2020

Jelentősen csökkent az Európai Unió ipari termelése

Magyarországon a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 24,3%-át az ipar adta 2020-ban. Ezzel az Európai Unió (EU27_2020) országai körében az iparosodottabbak közé tartozunk (az uniós átlag 19,4% volt). Az ipar részesedése Írországban volt a legnagyobb (39,2%), de a visegrádi országoké is az élmezőnyben található. Csak a feldolgozóipart nézve Írország (38,8%), Csehország (24,1%), valamint Szlovénia (23,2%) után a negyedik helyet foglaltuk el 21,4%-os részesedéssel.

2. ábra
Az ipar* részesedése az ország bruttó hozzáadott értékéből és az ország részesedése az EU27_2020 iparából 2020-ban

Az Európai Unió ipari termelése – a munkanappal kiigazított indexek szerint – 2020-ban jelentősen, 8,0%-kal csökkent 2019-hez viszonyítva. Csak egy tagállamban, Írországban nőtt az ipari kibocsátás (4,2%-kal), a többiben 0,3 és 11,4% közötti mértékben csökkent a termelés volumene. 10% feletti visszaesést szenvedtek el a nagy ipari potenciállal rendelkező országok, mint például Németország (10,4%), Franciaország (11,1%), valamint Olaszország (11,4%). Magyarország – 7,1%-os csökkenéssel – a középmezőny végén helyezkedik el a rangsorban. 2019-ben még nálunk volt a legmagasabb a növekedés (5,6%).

3. ábra
Az ipari termelés volumenváltozása az előző évhez képest az Európai Unió tagállamaiban, 2020*

Az ipar is hozzájárult a GDP volumencsökkenéséhez hazánkban

A 2020. évi előzetes adatok szerint a magyar GDP értéke folyó áron 47 743 milliárd forint volt, volumene 5,0%-kal csökkent az előző évhez képest. A GDP visszaeséséhez az ipar 1,0 százalékponttal, a szolgáltatások ennél nagyobb mértékben, 2,7 százalékponttal járultak hozzá. Az ipar (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) Magyarország bruttó hozzáadott értékéből 2020-ban 23,4%-kal részesedett (aránya 0,5 százalékponttal nőtt 2019-hez viszonyítva): a feldolgozóipar 21,3, az energiaipar 1,7, a bányászat 0,3%-kal. Az ipar nemzetgazdasági súlya tízéves távlatban – folyó áron számítva – 24,5% körül mozgott, 2015-ben érte el a maximumát (26,2%), 2019-ben volt a legkisebb a részesedése (22,9%).

1. tábla

Az ipar helye a nemzetgazdaságban

(%)
Év Az ipar részaránya
a bruttó hozzáadott értékből a beruházásokból a nemzetgazdaságban alkalmazásban állók létszámábóla) a regisztrált vállalkozások számából
2010 24,4 28,3 22,7 4,5
2015 26,2 27,7 22,8 4,4
2016 25,5 35,6 23,2 4,4
2017 24,5 32,8 23,6 4,4
2018 23,9 31,2 23,7 4,4
2019 22,9 30,8 23,3 4,4
2020 23,4 29,2 23,1 4,4

a) A költségvetési szervek, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai alapján.

Nőtt az önálló vállalkozók száma az iparban

2020-ban az iparban regisztrált vállalkozások száma 1,1%-kal több volt, mint 2019-ben, a növekedés meghaladta a nemzetgazdasági átlagot (0,9%). 2020. december 31-én 79,4 ezer ipari vállalkozást tartottak nyilván, amely az összes vállalkozás 4,4%-át tette ki. A bányászatban ugyanannyit, míg a feldolgozóiparban és az energiaiparban több vállalkozást regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A társas vállalkozások száma 2020. december 31-én 0,5%-kal elmaradt a 2019. évitől. Az ipari vállalkozások 54%-át, közel 43 ezer szervezetet társas vállalkozásként tartották nyilván, közülük a jogi személyiségűek száma 201-gyel csökkent. Az összes ipari vállalkozás 46%-át adó önálló vállalkozók száma pedig 2,9%-kal emelkedett.

2. tábla

A regisztrált vállalkozások száma, december 31.

Ágazat 2019 2020 Változás
2019-hez képest, %
Bányászat, kőfejtés 594 594 0,0
Feldolgozóipar 74 927 75 517 0,8
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 3 019 3 265 8,1
Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 78 540 79 376 1,1
Nemzetgazdaság összesen 1 794 409 1 810 356 0,9

Az ipari termelés koncentrált, mivel 2020-ban az ipari kibocsátásból 71%-kal részesedő, 249 főnél nagyobb létszámmal működő nagyvállalatok termelése összesen 496 cégtől, az ipari vállalkozások 0,6%-ától származott. Ugyanakkor az ipari termelés 3,5%-át realizáló, 5 fő alatti kisvállalkozások az összes ipari szervezet 83%-át képviselték. A vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlásában több évre visszamenőleg nem volt jelentős változás.

4. ábra
Az ipari vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint, 2020, darab

A járvány hatására csökkent a dolgozók száma az iparban

2020-ban az iparban több mint 709 ezer fő, az alkalmazásban állókA költségvetési szervek, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai alapján. Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül.[1] 23,1%-a dolgozott. A létszám 4,4%-kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban, ebben jelentős szerepet játszott a koronavírus-járvány, amelynek hatására egy hét éve tartó, folyamatos létszámbővülés szakadt meg. Az összes munkavállaló 69%-át képviselő fizikai foglalkozásúak száma 6,0, a szellemieké 0,6%-kal csökkent.

2020-ban az ipar legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágában, a feldolgozóiparban 4,4, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,2%-kal csökkent a létszám az előző évihez viszonyítva. A csekély súlyú bányászatban ugyanakkor 2,4%-kal emelkedett a munkavállalók száma.

A feldolgozóiparon belül 2020-ban is a járműgyártásban dolgoztak a legtöbben (több mint 107 ezren), de 5,7%-kal kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, 69%-uk fizikai munkát végzett. 2019-hez hasonlóan a második legnagyobb foglalkoztató az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása volt, mintegy 95 ezer alkalmazottal.

A feldolgozóipari alágak közül csak a gyógyszergyártásban (3,3%-kal), valamint a vegyi anyag, termék gyártásában (1,1%-kal) nőtt az alkalmazásban állók száma 2019-hez képest. A többiben 2,6 és 12,3% közötti mértékben csökkent a létszám, leginkább a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában.

2020-ban az iparban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete több mint 432 ezer forint volt, 8,3%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A legmagasabb bruttó átlagkeresettel (808 ezer forint) a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban foglalkoztatottak rendelkeztek ugyanúgy, mint 2019-ben.

A legnagyobb foglalkoztatónak számító járműgyártásban 6,1%-kal emelkedett a bruttó átlagkereset, amelynek a havi összege (496 ezer forint) meghaladta az ipari átlagot.

A legnagyobb mértékű, 12,6%-os keresetemelésben a villamosberendezés-gyártásban dolgozók részesültek, de a havi összeg (428 ezer forint) továbbra sem érte el az ipari átlagot.

A 7,1%-os béremelés ellenére 2020-ban is a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában dolgozóknak volt a legalacsonyabb a havi bruttó átlagkeresetük (263 ezer forint).

5. ábra
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos havi bruttó keresete az iparban

2020-ban megtört a beruházások növekedése

A járvány okozta kedvezőtlen gazdasági környezet a nemzetgazdasági átlagnál hátrányosabban érintette az ipar beruházásait, hiszen a bizonytalan nemzetközi és hazai környezetben a már elindult ipari fejlesztések egy részét átütemezték, az újonnan induló projekteket pedig későbbre halasztották. 2020-ban az előzetes adatok alapján 3122 milliárd forintot fordítottak az iparban beruházásokra, összehasonlító áron 8,4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál (2019-ben a beruházási teljesítmény 12%-kal nőtt). Ez a teljesítményérték a nemzetgazdaság összes beruházásának 29%-át jelentette.

A nemzetgazdasági beruházások több mint negyedét megvalósító, egyben a legnagyobb súlyú feldolgozóiparban 8,1%-kal csökkent a fejlesztések volumene a 2019. évihez képest.

6. ábra
Az ipari ágak részesedése a nemzetgazdasági beruházásokból

A csekély súlyú bányászatban (az előző évben megindult csökkenés után) 28%-kal visszaestek a fejlesztések, elsősorban a kőolaj- és földgázkitermeléshez köthető koncessziós kutatások szűkülő forrásai következtében, amiben szerepet játszott a szénhidrogének alacsony nemzetközi ára is.

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén 8,5%-kal csökkentek a beruházások. Ez elsősorban a villamosenergia-termelés területét érintette, amihez hozzájárult az is, hogy 2020-ban kevesebb új naperőmű-telepítés történt, valamint egyes hőerőművek kisebb volumenben szereztek be tárgyi eszközt, mint egy évvel korábban.

Az összes ipari beruházás 87%-át megvalósító feldolgozóipar alágainak többségében (kilencben) csökkent a beruházások volumene. A visszaesés kiemelten a meghatározó súlyú külföldi érdekeltségű vállalkozásoknál következett be. A fejlesztések mérséklődésében szerepet játszott a kockázati tényezők növekedése is, amit a megváltozott piaci környezet következtében előállt, a korábbi időszakoktól eltérő termékkeresleti jellemzők is okoztak.

A járműgyártás beruházásainak volumene a feldolgozóiparon belül a második legnagyobb mértékben, 27%-kal visszaesett. Ezzel részesedése 17%-ra csökkent, amellyel már csak a második legjelentősebb alága volt a feldolgozóiparnak 2020-ban. A termelési érték és a tevékenység nyereségtartalmának nagymértékű visszaesése (kiemelten a személygépkocsi-gyártás területén) a legtöbb piaci szereplőnél a jelenlegi bővítési-fejlesztési projektek még nagyobb léptékű visszaszorítását eredményezte. A járműgyártás visszaesése visszavetette a többi beszállító fejlesztéseit is.

A magas bázishoz viszonyítva kiemelkedő, 34%-os visszaesés történt a vegyi anyag, termék gyártása területén is. Ebben – a válság általános hatásai mellett – az is szerepet játszott, hogy a folyamatban lévő nagy értékű projektek (pl. a műanyag-alapanyagok gyártása területén) a tárgyidőszakban átmenetileg kevesebb fejlesztési ráfordítást könyveltek.

Négyévnyi folyamatos bővülés után erőteljesen visszaestek a gép, gépi berendezés gyártása terület invesztíciói is (–27%), valamint kisebb mértékű visszaesés következett be a termelésben szintén nagy súlyt képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás fejlesztéseiben is (10%-os volt a csökkenés 2019-hez képest).

A harmadik legnagyobb beruházó gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása területén 7,8%-kal estek vissza a fejlesztések, többek között a járműipari beszállítók körében.

A beruházási források általános szűkülése ellenére négy alágban bővült a volumen. Az egy évvel korábbihoz hasonlóan 2020-ban is a villamosberendezés-gyártásban következett be a legdinamikusabb növekedés, ez a terület immár a teljes feldolgozóipari fejlesztések legnagyobb hányadát képezte. A 2020-ban megvalósított 578 milliárd forint teljesítményérték a feldolgozóipari invesztíciók 21%-át jelentette, és összehasonlító áron több mint másfélszerese volt a 2019. évinek. A jelentős bővülést továbbra is a járműgyártáshoz kapcsolódó, nagy tárolókapacitású akkumulátorok gyártásával foglalkozó új vállalkozások letelepedése, illetve a meglévő gyártók kapacitásbővítései okozták.

A negyedik legnagyobb beruházónak számító, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásában működő vállalkozásoknak kismértékben, 3,0%-kal nagyobb volt a beruházási volumenük 2019-hez viszonyítva, figyelembe véve azt is, hogy a termékeik iránt a kereslet fennmaradt a gazdasági válság idején is. A kis súlyú textiliparban – 2015 óta először – nőttek a fejlesztések (5,0%-kal). A gyógyszergyártás beruházásai két év után ismét bővültek (6,7%-kal), követve a termelési értékek kismértékű növekedését.

Drágultak az ipari termékek

Az ipari termelői árak 2020-ban 4,3%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, elsősorban a nyersanyagok világpiaci árának és a forintárfolyam változásának hatására. Ezen belül a belföldön értékesített ipari termékek átlagosan 0,8, a külföldön eladottak 6,0%-kal drágultak.

A feldolgozóipar termelői árai összességében 5,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékben a nagy súlyú járműgyártás (8,2) árai emelkedtek. A szintén jelentős részarányú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában és az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásban 3,8, illetve 6,9%-kal nőttek a termelői árak. A feldolgozóipari alágak közül egyedül a – főleg belföldön értékesítő – kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás termékei lettek olcsóbbak (átlagosan 10,7%-kal), miután a kőolaj világpiaci ára a járvány miatti keresletcsökkenés hatására jelentősen visszaesett. (Az Európában irányadó Brent típusú kőolaj 2020. évi átlagára 35%-kal alacsonyabb volt, mint 2019-ben.)

Az árak a bányászatban 4,1%-kal haladták meg az előző évit, az energiaiparban ellenben 3,2%-kal csökkentek.

A feldolgozóipar belföldi értékesítési árai átlagosan 2,0%-kal emelkedtek, legnagyobb mértékben, 7,3%-kal a járműgyártás és 6,4%-kal a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása területén. A belföldön legnagyobb súlyt képviselő élelmiszeripar termékei átlagosan 5,4%-kal drágultak.

A belföldi értékesítésben jelentős részarányú villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás árai 1,9%-kal csökkentek, míg a kis súlyú bányászatban átlagosan 4,1%-kal haladták meg az árak az előző évit.

A forintban mért exportértékesítési árak éves összehasonlításban 6,0%-kal növekedtek. Az éves átlagárfolyamokat tekintve a forint az euróval szemben 7,9, az amerikai dollárral szemben 6,0%-kal gyengült 2019-hez képest.

A feldolgozóipar exportárai 6,6%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. A legjelentősebb áremelkedést az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása (9,3%), valamint az exportban legnagyobb súlyt képviselő járműgyártás termékeiben (8,3%) regisztráltunk. A második legnagyobb exportbevételt realizáló számítógép, elektronikai, optikai termékek 3,8%-kal drágultak 2019-hez viszonyítva.

A bányászatban 5,2%-kal emelkedtek, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás esetében 7,4%-kal csökkentek az exportértékesítési árak.

7. ábra
Ipari árindexek

A járvány a kül- és belpiaci eladásokra egyaránt rányomta a bélyegét

2020-ban, elsősorban a koronavírus-járvány következtében 6,1%-kal visszaesett az ipari termelés volumene, amellyel véget ért egy hétéves, növekedési időszak. Az ipar teljes termelése folyó áron 35 414 milliárd forintot tett ki.

8. ábra
Az ipari termelés alakulása

2020. márciustól augusztusig csökkent a termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, de szeptembertől növekedésbe váltott. A válság mélypontja áprilisban volt, amikor a járványügyi intézkedések, illetve az ellátási problémák hatására teljes vagy részleges gyárleállások voltak, és ekkor 37%-kal esett vissza az ipari kibocsátás. Decemberben viszont 5,8%-kal emelkedett a volumen.

3. tábla

Az ipari termelés és értékesítés

(%)
Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya
az értékesítésben,
folyó áron
belföld export összesen
volumenindexe, előző év=100,0
2010 110,6 97,0 116,9 106,6 53,0
2014 107,7 100,8 110,5 106,5 61,0
2015 107,4 102,8 109,8 107,2 63,6
2016 100,9 99,0 100,3 99,8 64,6
2017 104,6 103,3 105,1 104,4 64,7
2018 103,5 105,9 101,6 103,1 63,5
2019 105,6 105,0 106,6 106,0 63,3
2020 93,9 94,9 94,5 94,6 64,3

Több mint 20 év távlatában – 2009 és 2012 kivételével – csaknem minden évben alapvetően az export volt az ipari termelés növekedésének a hajtóereje. 2017-ig folyamatosan emelkedett a kivitel részesedése az összes eladáson belül (ebben az évben 64,7%-os volt az aránya). 2018-ban viszont kissé változott a helyzet, a belföldi értékesítés aránya nőtt, ami 2019-ben is folytatódott (36,7%-ra bővült). 2020-ban ismét változott a tendencia, és az export súlya 1,0 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

2020-ban a teljes ipari értékesítés 64, a feldolgozóipari eladások 74%-a származott exportból. Két évtized távlatában – leszámítva a pénzügyi-gazdasági válság okozta 2009-es 18,8%-os visszaesést, illetve a 2012. évi 0,7%-os csökkenést – minden évben nőtt az ipari termékek kivitele. A 2019. évi 6,6%-os exportnövekedés után azonban megtört a folyamat, 2020-ban az ipar egészét tekintve a külpiaci eladások 5,5, a feldolgozóiparban 5,3%-kal csökkentek.

9. ábra
Az ipar belföldi és exportértékesítésének alakulása

2020-ban az ipari termékek mintegy 36%-a került belföldi felhasználókhoz. Az előző évihez viszonyítva a hazai eladások aránya két év elteltével újra mérséklődött az összes értékesítésen belül (2009-től 2017-ig folyamatosan csökkent, majd 2018?2019-ben nőtt), a volumene pedig 5,1%-kal kisebb volt.

Kis-, közép- és nagyvállalati körben egyaránt csökkent a kibocsátás

2020-ban a létszám-kategóriák szerint képzett vállalatcsoportok mindegyikében visszaesett a termelés. A legnagyobb mértékben, 15,6%-kal az 5 fő feletti vállalkozások termeléséből 8,5%-kal részesedő kisvállalkozói (5–49 fős) kör kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól. A 18%-ot adó, közepes méretű (50–249 fős) vállalkozások termelése kevésbé, 6,8%-kal csökkent.

A nagyvállalatok (a 249 főnél nagyobb létszámmal működők) súlya az ipari termelésen belül évek óta 70% felett alakul, 2020-ban a kibocsátás közel 74%-át adták, ezzel a részarányukat bővíteni tudták 2019-hez képest. A 2019. évi 6,3%-os bővülést követően a termelési volumen 2020-ban 4,3%-kal csökkent.

10. ábra
Az ipari termelés létszám-kategóriánkénti megoszlása, 2020, %

A termeléshez képest az ipari exportban a nagyvállalatok koncentrációja még erőteljesebb, a kivitel több mint négyötödét adták. 2020-ban ebben a vállalati körben csökkentek a legkevésbé, 4,8%-kal a külpiaci eladások, ennek eredményeként a nagyvállalatok súlya 1,0 százalékponttal emelkedett 2019-hez képest. Ugyanakkor a közepes méretű (50–249 fős) vállalkozásoké 0,8%-kal csökkent, ebben a létszám-kategóriában esett vissza leginkább a kivitel, 8,9%-kal. A kisvállalkozások részesedése mindössze 0,2 százalékponttal mérséklődött, az exportjuk azonban 7,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

11. ábra
Az ipari export- és belföldi értékesítés megoszlása létszám-kategóriák szerint, 2020

2020-ban a nagyvállalkozások az ipar belföldi értékesítésének csak a 46%-át adták, ezáltal itt kevésbé meghatározó a szerepük, mint az exportban, de részesedésük 3,0 százalékponttal emelkedett 2019-hez képest. A közepes méretű (50–249 fős) vállalatcsoport a hazai eladások mintegy 33%-át képviselte. A kisvállalkozások körében a belföldi eladások nagyobb mértékben, 15,3, a középvállalatoknál kisebb mértékben, 7,6%-kal csökkentek. A 249 főnél nagyobb létszámmal működő cégeknél azonban a hazai értékesítés 4,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A termelés volumene csak az energiaiparban nőtt

A pandémia az ipari termelés mindössze 0,4%-át adó bányászatban is éreztette a hatását, a termelés 2020-ban jelentősen, 26%-kal visszaesett 2019-hez képest. A legnagyobb ágazat, az összes kibocsátás 63%-át adó, főként építkezésekhez nyersanyagot biztosító egyéb bányászat kibocsátása 14,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mivel a járvány okozta építőipari dekonjunktúra hatására apadtak a cégek megrendelései. A 35%-os részarányú bányászati szolgáltatás 37%-kal visszaesett az egy évvel azelőttihez mérten, elsősorban a hazai kereslet erőteljes csökkenése miatt.

A kibocsátás 4,0%-át előállító energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2020-ban 1,4%-kal nőtt a termelés, az előző évhez hasonlóan. Ezen belül a teljesítmény 73%-át adó villamosenergia-termelés, -ellátás 2,9%-kal bővült, ugyanakkor a 16%-ot képviselő gázellátás, illetve a gőzellátás, légkondicionálás kibocsátása (ez utóbbi folytatva a 2019. évi visszaesést) közel azonos mértékben, 2,3, illetve 2,5%-kal csökkent.

A 2019. évi 5,6%-os bővülést követően az ipari termelés 96%-át lefedő feldolgozóiparban 2020-ban a kibocsátás 6,0%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ezzel megszakadt egy hét évig tartó növekedési periódus. A termelés folyó áron közel 33 ezer milliárd forint volt. A három legnagyobb súlyú alág közül – az előző évben még 10% feletti növekedést produkáló – járműgyártás jelentősen, 11,2%-kal visszaesett, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kismértékben nőtt (0,8, illetve 1,0%-kal).

A külpiaci eladások volumene 5,3, a hazaiaké 7,7%-kal kisebb volt, mint 2019-ben.

12. ábra
Az öt legnagyobb feldolgozóipari alág termelésének volumenváltozása

A feldolgozóipari termelés továbbra is főként az exportpiacoktól függ: az értékesítés 74%-a származott külpiaci eladásokból. Az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, valamint a kokszgyártás kőolaj-feldolgozás kivételével a termékek legalább fele exportra került. A teljes gépiparban, valamint a gyógyszergyártásban a 80%-ot is meghaladta a külföldi értékesítés aránya, de a kis súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában is 79%-ot tett ki. A legnagyobb exportrészesedéssel, 96%-kal a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása rendelkezett.

A feldolgozóipar belföldi értékesítésének 2014 óta tartó növekedési tendenciája 2020-ban megtorpant: a volumen 7,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Csupán a gyógyszergyártás hazai eladásai bővültek (5,6%-kal), a többi alágban 0,1 és 15,8% közötti mértékű csökkenés történt.

A feldolgozóipari belföldi eladások aránya az összes értékesítésen belül évek óta folyamatosan csökkent 2017-ig (25,3%-ra), 2018-tól azonban megfordult a tendencia, két év alatt 2,4 százalékponttal (27,5%-ra) növelte részesedését az exporttal szemben. 2020-ban viszont ismét csökkent az arány, 26,1%-ra.

13. ábra
Az ipar belföldi és exportértékesítésének megoszlása az ipar ágaiban és jelentősebb alágaiban, 2020

A járműgyártás jelentősen visszahúzta a gépipari termelést, a villamos berendezés gyártása azonban mérsékelte a teljesítménykiesést

A feldolgozóipari termelés több mint felét előállító gépipar kibocsátásának 2013 óta tartó folyamatos bővülése 2020-ban csökkenésbe váltott át. A termelés volumene 5,4%-kal elmaradt a 2019. évi szinttől (akkor még közel 10%-os növekedést regisztráltunk).

A gépipar 2012-től 2016-ig folyamatosan növelte a feldolgozóiparon belüli részesedését. 2017?18-ban ez a tendencia megtorpant, majd a következő két évben ismét emelkedett az arány, 2020-ra elérte az 53%-ot. A gépipari vállalkozásokra az erős exportorientáltság a jellemző: 2020-ban az eladásaik 91%-a külföldre irányult, és a feldolgozóipari kivitel 65%-a is hozzájuk köthető.

A nagyvállalatok szerepe igen jelentős a gépiparban, 2020-ban a termelés 90%-át állították elő. A gépiparon belül a járműgyártásban és a gép, berendezés gyártásában visszaesést, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában és a villamos berendezés gyártásában növekedést mértünk.

2011-től a járműgyártás vált az ipari termelés első számú motorjává (megelőzve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártását), de az iparág vállalkozásai már több mint két évtizede – főként a tartós exportkereslet miatt – a válságot leszámítva szinte minden évben számottevően növelték a termelésüket. 2020-ban viszont a járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések hatására a tavaszi időszakban több gyár is leállította a termelését, illetve csökkentett kapacitással üzemeltek.

A járműgyártás feldolgozóipari termelésből való részesedése 2020-ban 0,8 százalékponttal elmaradt a 2019. évitől, de a 28,2%-os arányával is messze a legnagyobb súlyt képviselte. A kibocsátás 2020-ban 11,2%-kal kisebb volt az előző évinél (2019-ben még 10,3%-os volt a bővülés).

A járműgyártás 2020. évi teljesítménye az összes értékesítésből döntő hányadot, 90%-ot képviselő külpiaci eladások 11,0, és a jóval kisebb súlyú hazai eladások 15,8%-os visszaesésével függ össze. 2020-ban a feldolgozóipar exportjából 34,5, a hazai eladásokból 10,5%-kal részesedett az alág.

A 2019. évi számottevő, 12,3%-os bővülés után 2020-ban 13,5%-kal kisebb volt a termelés volumene a járműgyártás közel felét kitevő közúti gépjármű gyártásában. 2016-tól 2018-ig szintén csökkent a kibocsátás.

A koronavírus-járvány negatív hatása a járműipari beszállítókat sem kerülte el: a 34%-os súlyú közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásában 2020-ban 12,0, a 14%-os arányú járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártásában pedig 2,6%-kal kevesebbet termeltek, mint egy évvel korábban.

A közúti járműgyártást alapvetően a hazánkban letelepedett multinacionális cégek tevékenysége, illetve az ezzel összefüggő alkatrészgyártás határozza meg. 2020-ban a hagyományos (belsőégésű) autó- és motorgyártáson túl folytatódott az elektromos, hibrid hajtásrendszerek előállítása is.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának a volumene – folytatva a 2019. évi 6,8%-os növekedést – 2020-ban kismértékben bár, de emelkedett (0,8%-kal).

Az iparágat a járműgyártáshoz hasonlóan néhány, főként kivitelre termelő multinacionális vállalat határozza meg, amelyek közül pár főtevékenységet váltott. 2020-ban az összes értékesítés 96%-át (a feldolgozóipari export 17%-át) képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 0,9%-kal nőttek. Az igen csekély súlyú hazai eladások 4,5%-kal mérséklődtek.

Az alágon belül az egyes területek teljesítményét a felvevő piacok gazdasági folyamatai mellett az átsorolások is jelentősen befolyásolták.

A feldolgozóipari termelés 6,3%-át képviselő villamosberendezés-gyártás termelése 2013 óta folyamatosan nő, és ezzel együtt a feldolgozóipari súlya is. 2020-ban a feldolgozóipari alágak közül a kibocsátás itt emelkedett a legnagyobb mértékben, 13,1%-kal, nagyrészt a külpiaci kereslet kedvező alakulásának köszönhetően, a hazai eladások kismértékben csökkentek.

A legnagyobb (31%-os részesedésű) alágazat, az akkumulátor, szárazelem gyártása 2020-ban kiugróan, 180%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, elsősorban a járműipar egyre növekvő akkumulátorigényének köszönhetően. A másik jelentősebb, 23%-os súlyú villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülékek gyártása 3,9%-kal bővült.

A feldolgozóipar kibocsátásából 5,8%-kal részesedő gép, gépi berendezés gyártása 2020-ban 5,1%-kal csökkent 2019-hez mérten (akkor 2,9%-os növekedés volt). A külpiaci eladások a termeléssel közel megegyező mértékben, 4,9%-kal mérséklődtek, míg az összes értékesítés 18%-át kitevő hazai eladások 11,7%-kal visszaestek.

Az alág kibocsátásának közel 16%-át adó legnagyobb szakágazata a közúti jármű és légi motort nem tartalmazó motor, turbina gyártása nagymértékben, 14,4%-kal visszaesett, amelynek hátterében az exportrendelések számottevő csökkenése áll. A szakágazatok közül a gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgépet, valamint a fűtőberendezéseket, kemencéket gyártók teljesítettek a legjobban. Az iparág ezen felül sokfajta tevékenységet ölel fel a csap, szelep gyártásától kezdve a különféle szivattyúk, mezőgazdasági és irodagép gyártásáig.

14. ábra
A gépipari termelés és értékesítés változása az előző évihez képest, 2020

Csak a gyógyszergyártás bővült a vegyiparban

A vegyipari termelés összességében 7,5%-kal csökkent az előző évi stagnáláshoz képest. Ezzel párhuzamban a feldolgozóipar termelési értékéhez való hozzájárulása is 1,4 százalékponttal, 18,5-ről 17,1%-ra mérséklődött. A vegyiparra is jellemző a nagyvállalatok koncentrációja, de a gépiparhoz képest alacsonyabb mértékben, ezek a kibocsátás 71%-át adták.

A feldolgozóipari termelés 5,0%-át kitevő vegyi anyag, termék gyártása 2020-ban – folytatva a 2019. évi csökkenést – 3,1%-kal mérséklődött, nagyrészt a belföldi eladások 6,8%-os visszaesése miatt. Az összes értékesítésből 67%-ot képviselő export azonban kismértékben, 1,1%-kal nőtt.

Az alág meghatározó, 56%-át adó műanyag-alapanyag gyártásában is folytatódott a visszaesés, 2020-ban a kibocsátás 2,6%-kal csökkent, főleg a hazai eladások mérséklődése miatt. A visszaesés hátterében jelentős piaci áresések, valamint leállások húzódnak meg.

A többi, heterogén tevékenységeket (például az ipari gáz, színezék, szerves és szervetlen vegyi anyag, műtrágya, mezőgazdasági vegyi termék, festék, tisztítószer és testápolási cikkek gyártását) felölelő szakágazat 0,01 és 11,1% közötti részesedéssel rendelkezik, termelésük többségében csökkent.

A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban 2020-ban az előző évhez képest gyorsult a csökkenés üteme: a kibocsátás jelentősen, 15,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A visszaeséshez a kőolaj világpiaci árának zuhanása, illetve a járvány okozta kereslet erőteljes csökkenése egyaránt hozzájárult. Az összes értékesítés 71%-át képviselő belföldi eladások 4,0, az exportra irányulóak 30%-kal estek vissza. Az alág feldolgozóiparon belüli súlyából 1,3 százalékpontot vesztett 2019-hez mérten, ezzel 2020-ban 3,3%-ra mérséklődött.

A gyógyszergyártásra kedvező hatással volt a pandémia: a megnövekedett kereslet következtében 3,4%-kal bővült a termelés az egy évvel azelőttihez viszonyítva, a világjárvány okozta munkaszervezési, alapanyag-ellátási nehézségek ellenére is. Az összes értékesítés 85%-át adó kivitel 1,2, míg a hazai értékesítés 5,6%-kal nőtt. A magyarországi gyógyszeripar erősen koncentrált, teljesítményük 80%-át négy nagyvállalat adta.

A feldolgozóiparon belül a negyedik legnagyobb, 8,7%-os termelési súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártását csak részben soroljuk a vegyiparba, mivel a nemfém ásványi termék gyártása nagyrészt az építőanyag-ipart foglalja magába. Itt egy hat éve tartó növekedési periódus szakadt meg 2020-ban: a termelés 9,0%-kal csökkent (2019-ben még 3,3%-kal bővült). Mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások: az export 6,5, a belföldi értékesítés 11,6%-kal maradt el egy évvel korábbitól.

Az alág kibocsátásának több mint kétharmadát adó gumi-, műanyag termék gyártása mindkét alágazatában kisebb volt a termelés volumene, mint 2019-ben. A jelentősebb súlyú műanyag termék gyártása esett vissza nagyobb mértékben, 12,6%-kal. Ezen belül is a legrosszabbul a műanyag-építőanyagot gyártó vállalkozások teljesítettek. A kisebb súlyú gumitermék gyártása 7,5%-kal csökkent a kereslet erőteljes visszaesése miatt. Meghatározó cégei elsősorban autókhoz és tehergépkocsikhoz állítanak elő gumiabroncsokat.

A feldolgozóipari arányát tekintve 2,8%-kal (az alágból pedig 32%-kal) részesedő nemfém ásványi termék gyártása 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A kibocsátás csökkenésében főleg az építőipari dekonjunktúrával összefüggő hazai kereslet mérséklődése játszott szerepet. Tevékenységüket illetően elsősorban az autóiparnak beszállító cégek, az üveg, üvegtermékek gyártói, valamint a beton-, gipsz-, cementtermék előállításában részt vevő vállalkozások szenvedtek el számottevő visszaesést.

15. ábra
A vegyipari termelés és értékesítés változása az előző évihez képest, 2020

Jóval a feldolgozóipari átlag alatt teljesített a kohászat

A feldolgozóipari termelés 7,5%-át adó fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 2020-ban jelentősen, 14,7%-kal visszaesett, mind a hazai, mind a külpiaci eladások elmaradtak az előző évitől. Szinte minden szakágazatban csökkent a termelés. A kisebb teljesítmény a fémalapanyag-gyártás (kohászat) ágazat 18,5, és a fémfeldolgozási termék gyártásának 12,2%-os visszaeséséből származott, ezek az iparágon belül 37, illetve 63% súlyt képviselnek. Termékeik legnagyobb felvevőpiaca az építőipar és a járműgyártás, amelyeket az átlagnál nagyobb mértékben érintett a világjárvány. A termelés 61%-át a kis- és középvállalkozások adták, eltérően a gépipar és a vegyipar erős nagyvállalati koncentrációjától. Az alág összes értékesítésének 58%-át adó külpiaci eladások 15, a hazaiak 12,8%-kal visszaestek.

A legnagyobb szakágazat, a fémmegmunkálás kibocsátása 8,5%-kal csökkent, mind a hazai, mind a külpiaci eladások kedvezőtlen alakulása folytán. A másik két nagyobb súlyú szakágazat esetében a fémszerkezet gyártásában 15,6, a vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártásában 17,5%-kal esett vissza a termelés volumene.

Kevésbé érintette a járvány az élelmiszeripart

2020-ban a feldolgozóipari termelés mintegy 12%-át képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában lassult a növekedés üteme az előző évhez képest: a kibocsátás 1,0%-kal emelkedett, amely a kivitel bővülésének, illetve a belföldi értékesítés stagnálásának az eredője. A termelés hét éve folyamatosan növekszik, és a pandémia is csak részben, bizonyos területeken éreztette a hatását. A legnagyobb kiesést az okozta, hogy a turizmus és a vendéglátás által generált kereslet gyakorlatilag megszűnt.

Az összes értékesítés 59%-át kitevő hazai eladások – amelyek a feldolgozóipar belföldi értékesítéséből a legnagyobb részt, 26%-ot képviseltek – gyakorlatilag az előző év szintjén maradtak, ugyanakkor az összes értékesítés 41%-át (a feldolgozóipari kivitel 6,5%-át) adó exporteladások 3,4%-kal emelkedtek.

2020-ban a tizenegy alágazatból csak négyben csökkent a termelés volumene. Leginkább kettőben jelentkezett a járvány negatív hatása: a legnagyobb, a termelés közel egynegyedét kitevő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártásában, valamint a második legjelentősebb súlyú italgyártásban közel azonos mértékben (5,8, illetve 5,9%-kal) csökkent a volumen. A baromfi- és sertéságazatban ráadásul még a madárinfluenza, és az afrikai sertéspestis is negatív hatással volt a termelésre. Ezen felül a pékáru, tésztafélék, illetve az egyéb élelmiszer gyártásában (például az édességgyártásban) mérséklődött még a kibocsátás (3,4, illetve 2,3%-kal).

A legnagyobb mértékben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás az egy évvel korábbi közel két és félszeresére nőtt. Az előző évhez képest gyorsult a növekedés üteme a növényi, állati olaj, valamint a malomipari termék, keményítő gyártásában is. 2020-ban éves szinten a termelés volumene 30, illetve 12,2%-kal bővült, mindkét alágazatban mind a hazai, mind a külpiaci kereslet kedvező alakulásának köszönhetően.

Folytatódott a növekedés a harmadik legnagyobb súlyú takarmánygyártásban: a 3,7%-os bővülés a haszon-, valamint a hobbiállateledel-gyártás jó teljesítményének az eredménye. A kis súlyú dohánytermékek gyártása 14,1%-kal haladta meg az egy évvel azelőtti alacsony bázis szintjét.

4. tábla

Az élelmiszeripar alágazatainak termelési volumenindexei

(előző év=100,0%)

(%)
Alágazat 2019 2020
Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 104,6 94,2
Halfeldolgozás, -tartósítás 147,3 238,8
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 103,8 101,3
Növényi, állati olaj gyártása 104,8 129,6
Tejfeldolgozás 103,1 105,6
Malomipari termék, keményítő gyártása 108,8 112,2
Pékáru, tésztafélék gyártása 102,0 96,6
Egyéb élelmiszer gyártása 105,1 97,7
Takarmány gyártása 106,6 103,7
Italgyártás 107,2 94,1
Dohánytermék gyártása 91,9 114,1
Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 105,0 101,0

A könnyűipari ágazatokat egyáltalán nem kímélte a pandémia

A könnyűipar két alága közül a nagyobbikban, a feldolgozóipari termelés 3,5%-át adó fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2013 és 2019 között folyamatosan nőtt a termelés, 2020-ban azonban 3,8%-kal kisebb volt, mint 2019-ben. Főként a hazai kereslet gyengült, az export gyakorlatilag stagnált. Az iparág teljesítményének 21%-át a kisvállalkozások adták, amely jóval felülmúlta a feldolgozóipari átlagot (8%). A kibocsátás több mint felét képviselő papír, papírtermék gyártásában 4,2%-kal csökkent a termelés volumene. A visszaeséshez leginkább a papír csomagolóeszközt, illetve a háztartási, egészségügyi papírterméket gyártók járultak hozzá. A két kisebb ágazatból a 28%-os súlyú, bútorgyártást nem tartalmazó fafeldolgozás, fonott áru gyártása 5,7, a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység pedig 0,2%-kal mérséklődött az előző évhez viszonyítva.

A feldolgozóipar legkisebb, mindössze 1,1%-os súlyú alágában, a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában folytatódott a visszaesés, itt a járvány még jobban elmélyítette az iparág három éve tartó válságát. 2020-ban a termelés volumene – a feldolgozóipari alágak közül a legnagyobb mértékben – 17%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az összes értékesítés mintegy négyötödét kitevő külpiaci eladások jelentősen, 21, a hazaiak kisebb mértékben, 2,5%-kal csökkentek.

A három közül a legnagyobb ágazatban, a teljesítmény 40%-át adó textília gyártásában csökkent legkevésbé a volumen (4,0%-kal). A másik két ágazat vállalkozásait jobban megrázta a járvány, a divatiparban elapadtak a megrendelések. A 37%-ot képviselő bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 28, a 24%-os súlyú ruházati termék gyártása 14,5%-kal esett vissza.

Jelentősen csökkent a gépjavítás, karbantartás iránti igény

Az előző évi növekedéssel szemben 2020-ban a feldolgozóiparból 3,3%-kal részesedő – a máshová be nem sorolható tevékenységeket összegyűjtő – egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 7,5%-kal mérséklődött. Mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások az előző évihez képest: a külpiaciak 1,3, a hazaiak 13,4%-kal. A feldolgozóiparon belül ezen a területen a legmagasabb (23%) a kisvállalkozások aránya. A járvány miatt erőteljesen visszaesett a karbantartások és a javítások iránti igény is, ennek következtében az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazat számottevően, 17%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az előző évben még emelkedést produkáló bútorgyártás most 3,3%-kal mérséklődött. Jól teljesítettek viszont a játék-, és az orvosieszköz-gyártásba besorolt vállalkozások is, kibocsátásuk 8,9, illetve 7,5%-kal emelkedett.

Folytatódott az ipari termelés szerkezetének átalakulása

2010 óta folyamatosan nő a feldolgozóipar, ezen belül a gépipar aránya, és jelentősen változott a gépipari termelés (ennek megfelelően az export) szerkezete is. A gépipar súlya 2010 óta lényegesen, 5,6 százalékponttal emelkedett, 2020-ban az ipari termelésnek több mint a felét adta. Ezen belül a járműgyártás 8,6, a villamos berendezés gyártása 1,2 százalékponttal növelte a részesedését 2010-hez mérten. A másik két alág súlya mérséklődött, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 3,9, míg a gép, gépi berendezés gyártásáé csak kismértékben, 0,3 százalékponttal csökkent.

A vegyipari alágak 19%-os arányt képviseltek 2020-ban, 3,0 százalékponttal kevesebbet, mint 2010-ben (a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás részesedése csökkent).

Az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása iparon belüli súlya évek óta csökkenő-stagnáló tendenciát mutat. 2010-hez mérten 0,4 százalékponttal mérséklődött az aránya, de így is a feldolgozóipar harmadik legnagyobb alága. A könnyűipar részesedése 2010-hez képest csak minimálisan változott (0,5 százalékponttal mérséklődött).

Az ipar másik két nemzetgazdasági ágából a bányászat aránya nem változott, ugyanakkor az energiaiparé 1,8 százalékponttal csökkent 2010-ről 2020-ra.

5. tábla

Az ipar ágazati szerkezete a termelési érték megoszlása alapján

(2020. évi árszinten)

(%)
Ágazat 2010 2015 2020 Változás
(2020–2015)
Bányászat, kőfejtés 0,4 0,3 0,4 0,1
Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 11,6 10,7 11,2 0,4
Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 1,4 1,5 1,1 –0,4
Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 3,6 3,0 3,3 0,3
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 5,9 4,0 3,1 –0,9
Vegyi anyag, termék gyártása 5,5 5,5 4,7 –0,8
Gyógyszergyártás 3,4 2,8 2,9 0,0
Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 7,2 7,5 8,3 0,8
Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 7,4 7,4 7,2 –0,2
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,1 9,6 12,2 2,6
Villamos berendezés gyártása 4,9 4,0 6,0 2,0
Gép, gépi berendezés gyártása 5,8 6,8 5,5 –1,3
Járműgyártás 18,3 29,3 26,9 –2,4
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 2,7 3,1 3,1 0,0
Feldolgozóipar 93,8 95,3 95,5 0,2
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 5,8 4,4 4,0 –0,3
Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások 100,0 100,0 100,0

A régiók többségében csökkent az ipari termelés

2020-ban Magyarország mindössze két régiójában bővült az ipari termelésTelephely szerinti adatok alapján.[2] az előző évhez képest, a nagyobb mértékben, 6,5%-kal Észak-Alföldön. A régióhoz tartozó megyék közül Jász-Nagykun-Szolnok kibocsátása 15,5, Hajdú-Biharé 1,8%-kal emelkedett, ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Beregé 4,5%-kal csökkent. 2019-hez viszonyítva számottevően lassult a növekedés üteme a több mint egytized súlyt képviselő Pest régióban: a 2019. évi 11,4% bővülés (ezzel akkor első) után 2020-ban csak kismértékben, 1,5%-kal emelkedett a termelés volumene.

Az ipari termelés legnagyobb hányadát, 19%-át adó Közép-Dunántúlon a kibocsátás 10,0%-kal elmaradt az előző évitől, elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termékek, valamint az autóipar gyártóinak az előző évihez képest alacsonyabb teljesítménye miatt. A régió termelésének 40%-át kitevő Komárom-Esztergom megye kibocsátása 12,5%-kal esett vissza (a megyék közül a legjobban).

A második legnagyobb súlyú Nyugat-Dunántúlon csökkent a leginkább a termelés, 11,0%-kal 2019-hez mérten (akkor 8,5%-os volt a növekedés), főleg a járműipari, illetve a járműalkatrészeket előállító vállalatok visszaeső kibocsátása miatt. A régió kétharmadát adó Győr-Moson-Sopron megye termelése 12,1%-kal csökkent.

A harmadik legjelentősebb súlyú Észak-Magyarországon 3,3%-kal mérséklődött a kibocsátás, ami a legnagyobb megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplénben csökkent a legkevésbé (1,0%-kal).

Dél-Alföld termelése 2020-ban 5,8%-kal kisebb volt, mint 2019-ben, a régión belül a meghatározó súlyú Bács-Kiskun megye kibocsátása – a jelentős autóiparával összefüggésben – 7,0%-kal visszaesett.

Budapest régióban az átlagot meghaladóan, 10,7%-kal csökkent az ipari termelés (előző évben még 8,1%-kal bővült).

A legkisebb súlyú (5,1%-ot képviselő) Dél-Dunántúlon 6,7%-kal maradt el a termelés az előző év szintjétől.

16. ábra
Az ipari termelési érték megoszlása megyék és Budapest szerint, 2020

[1]: A költségvetési szervek, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai alapján. Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül.

[2]: Telephely szerinti adatok alapján.

További adatok, információk

Módszertan

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu