Oktatási adatok, 2020/2021 (előzetes adatok)

A 2020/2021-es tanévben – előzetes adatok alapján – Magyarországon 1,8 millió gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. Az előző tanévhez képest csökkent az óvodás gyermekek és a középfokú intézmények tanulóinak a száma, de nőtt az általános iskolásoké és a felsőoktatási hallgatóké. A nyelvvizsga-mentesítésnek köszönhetően több mint 123 ezer volt hallgató jogosult oklevél átvételére, ebből több mint 114 ezren már kézhez is kapták a diplomájukat.

Iskolarendszerű nevelés-oktatásban 1,8 millióan vesznek részt

A 2020/2021-es tanévben Magyarországon 1 millió 812 ezer gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. 322,7 ezer gyermek óvodai nevelésben, 729,3 ezer tanuló általános iskolai, 469,5 ezer tanuló középfokú oktatásban részesül. 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét. Felsőoktatási intézményekben 287,9 ezer hallgató folytat tanulmányokat.

A köznevelés és az iskolarendszerű szakképzés nappali oktatásában csökkent, a felsőoktatásban nőtt a résztvevők száma

Az óvodások száma 322,7 ezer fő, közel 8 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A főállású óvodapedagógusok száma a korábbi évekhez hasonlóan 31,0 ezer fő.

Nappali rendszerű általános iskolai oktatásban 725,8 ezren – az előző évinél 5,4 ezerrel többen – vesznek részt. Az általános iskolákban jelenleg 75,2 ezer főállású pedagógus dolgozik. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma országosan 9,7 fő.

A középfokú iskolák nappali rendszerű oktatásában 398,3 ezren tanulnak, 12,5 ezerrel kevesebben, mint a 2019/2020-as tanévben. Az előző tanévhez képest a gimnáziumokban nőtt, a többi középfokú iskolában csökkent a tanulók létszáma. A gimnáziumokban az idei tanévben 191,5 ezren, technikumokban, szakgimnáziumokban 143,2 ezren, szakképző iskolákban 56,6 ezren, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában pedig – az előző évekhez hasonlóan – közel 7 ezren tanulnak. A szakképző iskolákban 9 ezerrel (közel 14%-kal) kevesebben folytatnak tanulmányokat idén, mint az előző tanévben, azonban új képzési lehetőségek (pl. orientációs osztály, Dobbantó program) is indultak az idei tanévben az általános iskolát végzettek számára. Technikumba, szakgimnáziumba közel 6 ezer fővel járnak kevesebben, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a 9. évfolyamra az előző évhez képest közel 3 százalékponttal több tanuló nyert felvételt. A 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamra felvett közel 81 ezer tanuló 42,1%-a technikumba, 35,8%-a gimnáziumba nyert felvételt, míg 20,3%-a szakképző iskolában, 1,8%-a pedig szakiskolában, készségfejlesztő iskolában kezdhette meg a tanévet. A főállású pedagógusok száma a középfokú oktatási intézményekben 40,2 ezer fő, ebből gimnáziumokban az előző tanévivel közel azonos létszámban (18,6 ezren) tanítanak, a többi középfokú iskolában létszámuk jelenleg 21,6 ezer fő.

A 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanulóval 433 főállású pedagógus foglalkozik.

A 2020/2021-es tanévben a nevelési-oktatási intézményekben – az előző évivel megegyezően – közel 93,7 ezer sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót nevelnek, oktatnak.

A felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésein 204,8 ezer – az előző tanévhez képest 1,2 ezer fővel több – hallgató folytatja tanulmányait. Közülük 187,4 ezer fő – a hallgatók több mint 91%-a – felsőfokú alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vesz részt. Doktori képzésben 8,9 ezren, felsőoktatási szakképzésben 8,0 ezren, szakirányú továbbképzésben közel 500-an tanulnak.

A külföldi hallgatók száma jelenleg az összes munkarendet figyelembe véve 38,1 ezer fő, egy év alatt a számuk kismértékben, 400 fővel csökkent.

A középfokú felnőttoktatásban csökkent, a felsőoktatásban emelkedett a nem nappali munkarendű képzésben tanulók száma

A 2020/2021-es tanévben az általános iskolai és a középfokú iskolai felnőttoktatásban közel 75 ezren – az előző tanévhez képest 14 ezer fővel kevesebben – vesznek részt. Az általános iskolákban 3,5 ezer, a középfokú iskolákban 71,1 ezer tanuló folytat felnőttoktatásban tanulmányokat.

Az idei tanévben a felsőoktatás részidős, továbbá a távoktatás formáit több mint 83 ezren választották, 1,6 ezer fővel többen, mint az előző tanévben. Legtöbben levelező képzésben (75,3 ezren), a legkevesebben esti képzésben vesznek részt (3,7 ezren), távoktatásban több mint 4 ezren tanulnak.

Nőtt a sikeres érettségizők és a szakmai vizsgázók száma

2020-ban nappali és felnőttoktatásban 67,5 ezren tettek sikeres érettségi vizsgát. A sikeres szakmai vizsgázók száma meghaladta a 49 ezer főt. Mind a két típusú vizsga esetén az előző évhez képest kismértékű (500, illetve 200 fős) növekedés volt megfigyelhető.

2020-ban több mint 114 ezer volt hallgató vette át a diplomáját a nyelvvizsga-mentesítésnek köszönhetően

A márciusban életbe lépő Gazdaságvédelmi akcióterv részeként azok, akik 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek, mentesülnek az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Ennek köszönhetően 2020 decemberéig több mint 123 ezer volt hallgató jogosult oklevél kiállításra, ebből több mint 114 ezren már kézhez is kapták a diplomájukat. Az eddig kiadott oklevelek közel felét 7 intézmény (Debreceni Egyetem [12 ezer fő], Szent István Egyetem [8 ezer fő], Pécsi Tudományegyetem [8 ezer fő], Eötvös Loránd Tudományegyetem [8 ezer fő], Szegedi Tudományegyetem [7 ezer fő], Széchenyi István Egyetem [6 ezer fő] és Nyíregyházi Egyetem [6 ezer fő]) volt hallgatói vehették át.

1. tábla

A 2020/2021-es tanév előzetes köznevelési és iskolarendszerű szakképzési statisztikai adatai

(fő)
Feladatellátási hely Gyermekek, tanulók létszáma Főmunkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak száma
a nappali oktatásban a felnőtt-oktatásban összesen ebből
leány sajátos nevelési igényűek összesen ebből nő
Óvoda 322 729 322 729 155 075 10 118 30 956 30 793
Általános iskola 725 768 3 532 729 300 352 962 57 675 75 157 64 611
Szakiskola és készségfejlesztő iskola 6 948 14 6 962 2 711 6 962 1 534 1 124
Szakképző iskola (szakképző iskola és kifutó szakközépiskola) 56 601 17 169 73 770 26 401 6 596 5163 2642
Gimnázium 191 496 30 224 221 720 122 724 3 432 18 574 13 123
Technikum, szakgimnázium (technikum, kifutó szakgimnázium és Nkt. szerinti szakgimnázium) 143 242 23 734 166 976 81 097 6 430 14 913 9 212
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 523 2 523 1 004 2 523 433 418
Összesen 1 449 307 74 673 1 523 980 741 974 93 736 146 730 121 923

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és Technológiai Minisztérium (KIR-STAT, SZIR-KRÉTA).

2. tábla

A 2020/2021-es tanév előzetes felsőoktatás-statisztikai adatai

(fő)
Képzési szint Hallgató az összes képzésben Ebből Hallgató a nappali képzésben Ebből
külföldi külföldi
Felsőoktatási szakképzés 11 820 143 6 690 8 022 116 4 416
Felsőfokú alapképzésa) 170 031 17 106 88 099 127 737 15 674 63 426
Felsőfokú mesterképzés 34 972 6 382 18 752 20 963 5 980 10 716
Osztatlan képzés 44 540 10 991 25 885 38 693 10 871 22 426
Szakirányú továbbképzés 16 411 589 11 107 459 224 271
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 10 093 2 850 4 848 8 945 2 770 4 373
Összesen 287 867 38 061 155 381 204 819 35 635 105 628

a) A részismereti képzésben, nemzetközi program képzésében, vendéghallgatói és előkészítő tanulmányok képzésben részt vevő hallgatók adataival együtt.
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR).

További adatok, információk

Módszertan

Táblák (STADAT):
2.6. Oktatás
2.6. Oktatás (1960–)
6.2. Oktatás

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu