Óvodai nevelés, 2020/2021

A 2020/2021-es tanév a köznevelési és szakképző intézmények esetében a hagyományos jelenléti oktatás keretében indult. A felsőoktatási intézmények továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint indították a tanévet. A Covid19-járvány miatt 2020 novemberétől bevezetett védelmi intézkedéseket követően a középfokú iskolák, majd 2021. márciustól az általános iskolák újra digitális munkarendre tértek át. 2021 tavaszától a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldását követően a felsőoktatás kivételével az oktatási intézmények hagyományos formában zárhatták a tanévet.

A 2020/2021-es tanévben Magyarországon 1,8 millió gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. Az előző tanévhez képest az óvodás gyermekek (323 ezer fő) és a középfokú intézmények tanulóinak (469 ezer fő) száma csökkent, az általános iskolásoké (729 ezer fő) és a felsőoktatási hallgatóké (287 ezer fő) nőtt. Az előző tanévhez hasonlóan 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét.

A 2020/2021-es nevelési évben 4575 óvodai feladatellátási hely működik Magyarországon, számuk az elmúlt tíz évben 5,0%-kal nőtt. Az óvodás gyermekek létszámának 2016 óta tartó növekvő tendenciája 2020-ban megállt, jelenleg az előző évinél 7,8 ezerrel kevesebb, összesen 323 ezer gyermek részesül óvodai nevelésben. Országosan 84 gyermek jut száz óvodai férőhelyre, járási szinten nem jellemző a férőhelyhiány, ugyanakkor helyi, települési szinten előfordul.

Az óvodák száma 5,0%-kal nőtt az elmúlt tíz évben

A kisgyermekek óvodai nevelése a 2020/2021-es nevelési évben 4575 óvodai feladatellátási helyen történt, amelyek száma tíz év alatt 5,0%-kal gyarapodott. Az óvodák többségét, közel 84%-át a települési/kerületi önkormányzatok, illetve állami fenntartók működtetik. Az óvodai feladatellátási helyek közül az egyházi fenntartású óvodák száma nőtt a legdinamikusabban, arányuk 2010 óta folyamatosan emelkedik, jelenleg az óvodák 8,8%-át egyházi szervezetek működtetik.

1. ábra
Óvodai feladatellátási helyek száma fenntartó típusok szerint

Közel 8 ezer fővel kevesebb az óvodás gyermek

Az óvodai nevelésben részesülők száma közel 323 ezer fő, 7,8 ezer gyermekkel kevesebb, mint az előző évben. A 2016-tól tartó emelkedő tendencia 2020-ban megállt, részben az érintett korosztály mérséklődő létszámnövekedésének, részben a hatévesek növekvő arányú általános iskolai beiratkozásának köszönhetően. A hatéves óvodások száma 7,6 ezer fővel csökkent a 2019/2020-as nevelési évhez képest, részarányuk pedig az óvodás gyermekek között közel 2 százalékponttal, 15,5%-ra csökkent.

2. ábra
Az óvodás gyermekek életkor és nem szerint, 2020/2021

Az óvodások nemek szerinti összetétele – követve az érintett korosztály nemek szerinti népességmegoszlását – az elmúlt 10 évben nem változott, a fiúk továbbra is többségben vannak, 52%-os részaránnyal. Korévenként vizsgálva azt látjuk, hogy míg a háromévesnél fiatalabb óvodások esetében 48% a fiúk aránya, addig a hatéveseknél 56, a hétéveseknél pedig 68%-os fiútöbblet figyelhető meg. Ez részben a fiúk későbbre datálható iskolaérettségével magyarázható.

A férőhelyek kihasználtsága csökken

A 2020/2021-es nevelési évben 384 ezer férőhely várta az óvodás korú gyermekeket, 2 ezerrel kevesebb, mint az előző nevelési évben. Országos szinten a férőhelyek kihasználtsága egyre csökken: míg a 2010/2011-es nevelési évben több mint 91 gyermek jutott száz óvodai férőhelyre, addig a 2020/2021-es nevelési évben 84. Járási szinten nem jellemző a férőhelyhiány, ugyanakkor helyi, települési szinten előfordul, hogy a mutató értéke meghaladja a 100-at.

3. ábra
Az óvodai férőhelyek kihasználtsága járásonként, 2020/2021

Kevesebb óvodás jut egy pedagógusra, illetve egy gyermekcsoportra

Az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma a 2020/2021-es nevelési évben 31 ezer fő volt, 2,0%-kal több, mint a 2010/2011-es nevelési évben. Míg a 2010/2011-es nevelési év óta az óvodások száma 4,6%-kal csökkent, a kismértékben növekvő pedagógusi létszámnak is köszönhetően az egy pedagógusra jutó átlagos gyermeklétszám 11,1 főről 10,4 főre javult. Az elmúlt 10 év alatt 3,0%-kal nőtt az óvodai gyermekcsoportok száma, a csoportok átlagos létszáma pedig közel 2 fővel, 21,5 főre csökkent a 2020/2021-es nevelési évre. Ennek mértéke az állami, önkormányzati, illetve az egyházi fenntartású óvodák esetében közel megegyező volt, ellenben az alapítványok és egyéb szervezetek által működtetett óvodákban továbbra is maradt a 18 fős átlagos csoportlétszám.

4. ábra
Egy pedagógusra, illetve egy gyermekcsoportra jutó gyermekek száma fenntartó típusok szerint

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu