A kisgyermekek napközbeni ellátása, 2020

A 2017. évi szervezeti átalakulás során létrejöttek a hagyományos bölcsődék mellett a minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék is. Azóta 26-ról 21%-ra csökkent azon gyermekek aránya, akik a lakóhelyükön nem férnek hozzá ilyen ellátáshoz. 2020-ban a járvány miatt az előző évhez képest közel 500 fővel kevesebb, 45,4 ezer gyermeket írattak be a bölcsődékbe.

Jelenleg hazánkban családpolitikai támogatások széles köre hivatott ösztönözni a gyermekvállalást, pénzbeli, természetbeni ellátások, családokat segítő szolgáltatások, adó- és járulékkedvezmények, otthonteremtési támogatások formájában. A gyermekek napközbeni ellátása a segítő szolgáltatások egyik alapvető formája, amely iránt az elmúlt években folyamatosan növekvő igény mutatkozik.

A bölcsődések számának növekvő tendenciáját a koronavírus okozta járvány megtörte 2020-ban

Az elmúlt hat évben a 3 éven aluli gyerekek létszáma több mint 6 ezer fővel, közel 280 ezerre nőtt. A kisgyermekek gondozását – elsősorban az anyák – hagyományosan otthoni keretek között, családtámogatási ellátások igénybevétele mellett oldják meg. A napközbeni ellátások igénybevétele szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatottság szintjével is. Az elmúlt években folyamatosan bővültek a nők munkaerőpiacra történő visszatérését támogató munkaerőpiaci és szociális intézkedések, előbbire példa a rugalmas munkavégzési formák lehetőségének a növekedése, utóbbira a bölcsődefejlesztések és a nagyszülői gyed bevezetése. Ezek hatására 2015-től folyamatosan nőtt a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő, 25–49 éves nők körében a foglalkoztatottak aránya és ezzel párhuzamosan a bölcsődébe beíratott gyermekek száma is. A tendenciát azonban 2020-ban megtörték a Covid19-cel kapcsolatos korlátozó intézkedések.

1. ábra
A 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő, 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája és a napközbeni ellátásban részesülő, 3 éven aluli gyermekek száma

A férőhelyek bővülése ellenére továbbra is vannak területi egyenlőtlenségek az ellátásban

A kisgyermekes anyák munkába való visszatérését akadályozhatja a megfelelő, elsősorban helybeni gyermekelhelyezési feltételek hiánya. 2017-től – e problémát is kezelendő – a jelentős szervezeti átalakulás következtében bővültek a kisgyermekek nappali elhelyezésének lehetőségei. A hagyományos bölcsődék mellett létrejöttek a minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék is. Így a bölcsődei szolgáltatás országos lefedettsége, valamint az intézmények kihasználtsága javult az elmúlt évek során, viszont továbbra is léteznek területi egyenlőtlenségek.

Évek óta fokozatosan csökken azon 3 éves kor alatti gyermekek száma, akiknek a lakóhelyén semmilyen formában nem volt hozzáférhető a napközbeni ellátás. 2020-ban az ország 2380 településén, közel 60 ezer gyermek (az érintett gyermekek 21,1%-a) számára nem volt helyben elérhető napközbeni ellátás, ami 4,5 százalékpontos javulás 2017-hez képest.

2. ábra
A napközbeni ellátáshoz a lakóhelyén hozzá nem férő 3 éven aluli gyermekek száma és aránya

A kapacitások és az igények közötti területi egyenlőtlenségeket jelzi, hogy az elutasítások mellett a működő férőhelyek száma országosan 4775-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét.

3. ábra
A bölcsődei férőhelyek számának változása 2020-ban 2017-hez képest, járásonként

A rugalmasabb ellátási formák bővültek a leginkább

A 2017–2020 közötti időszakban leginkább a rugalmasabb, minibölcsődei ellátást biztosító intézmények száma és az ide beíratott gyermekek létszáma emelkedett.

A 2017 és 2019 közötti férőhely-növekedést követően 2020-ban a négyféle bölcsődébe összesen 45 433 gyermeket írattak be, ami közel 500 fővel elmaradt az előző évitől. A csökkenés elsősorban a koronavírus okozta járvány miatt 2020. március 11-én kihirdetett országos veszélyhelyzettel van összefüggésben. A júniusig tartó időszakban a bölcsődék nem vehettek fel új gyermekeket, illetve sok szülő halasztotta el a beíratást, és home office-ban dolgozva, valószínűleg más módon oldotta meg a gyermeke felügyeletét.

1. tábla

A kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, férőhelyek és a beíratott gyermekek számának az alakulása

Megnevezés Intézmények száma Működő férőhelyek száma Beíratott gyermekek száma
2017 2020 2017 2020 2017 2020
Bölcsőde 754 825 40 040 42 217 37 977 37 910
Minibölcsőde 50 245 354 1 889 346 1 786
Családi bölcsőde 938 963 6 032 6 032 5 732 5 683
Munkahelyi bölcsőde 7 9 49 70 38 54
Összesen x x 46 475 50 208 44 093 45 433

További adatok, információk

Stadat-táblák

25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátás

25.1.2.3. Bölcsődei ellátást nyújtók adatai (bölcsőde, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) megye és régió szerint, május 31.

Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu