Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bölcsőde
intézmény 754 765 789 825 875 928
működő férőhely 40 040 40 648 41 205 42 217 44 075 45 296
beíratott gyermek 37 977 38 223 38 611 37 910 38 701 40 864
ebből:
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek 25 225 25 346 24 897 23 954 24 277 25 622
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2 476 1 996 1 618 1 425 1 380 1 208
fogyatékos gyermek 528 583 575 555 526 593
tartósan beteg gyermek 812 923 943 925 889 972
3 vagy több gyermekes család gyermeke 4 962 5 136 5 191 5 148 5 243 5 894
korai fejlesztésben részesülő gyermek 560 615 654 566 615 730
megállapított hátrányos helyzetű gyermek 697 650 587 573 548 503
megállapított halmozottan hátrányos gyermek 458 430 420 339 382 378
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 2 201 2 934 2 679 2 122 1 634 2 242
kisgyermeknevelő 7 346 7 372 7 525 7 650 7 849 8 088
dajka 1 517 1 814 1 862 1 922 2 011 2 095
Minibölcsőde
intézmény 50 85 214 245 280 334
működő férőhely 354 625 1 622 1 889 2 230 2 778
beíratott gyermek 346 623 1 556 1 786 2 079 2 635
ebből:
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek 174 363 1 105 1 285 1 525 1 908
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 50 53 166 175 172 187
fogyatékos gyermek 2 5 2 2 1
tartósan beteg gyermek 3 8 21 23 26 46
3 vagy több gyermekes család gyermeke 25 62 185 228 286 372
korai fejlesztésben részesülő gyermek 1 12 6 7 11
megállapított hátrányos helyzetű gyermek 26 26 66 69 91 85
megállapított halmozottan hátrányos gyermek 23 20 64 71 58 92
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 27 48 182 175 189 241
kisgyermeknevelő 73 111 232 320 364 451
dajka 43 87 202 266 294 368
Munkahelyi bölcsőde
intézmény 7 8 9 9 11 12
működő férőhely 49 56 70 70 104 108
beíratott gyermek 38 51 54 54 81 90
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 4 7 2 9
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 17 19 12
18b
21 27
Családi bölcsőde
intézmény 938 927 918 963 994 1 086
működő férőhely 6 032 5 840 5 805 6 032 6 413 7 188
beíratott gyermek 5 732 5 680 5 668 5 683 6 256 7 131
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 651 716 960 940 1 050 1 504
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 1 513 1 466
1 170c
1 343b
1 550 1 685
Napközbeni gyermekfelügyelet
gondozásban részesített gyermek 792 740 680 489 512 528
ebből:
fogyatékos gyermek 11 14 13 10 9 6
tartósan beteg gyermek 8 7 5 1 1 1
szolgáltatást nyújtó személy 270 220
154d
156 129 127

Lábjegyzet

*Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kisgyerekek napközbeni ellátásait új struktúrával lehet megszervezni. Az intézményi ellátások és szolgáltatások tartalma és formája, ennek következtében az adatszolgáltatás módja is alapvetően megváltozott, ezért az idősoros adatok összehasonlítása a korábban a témában rendelkezésre álló adatokkal nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.
aHalmozott gyerekszám.
b2020-tól tartalmazza a segítő személy munkakörben foglalkoztatottakat is.
c2019-től tartalmazza a koordinátor munkakörben foglalkoztatottakat is.
d2019-től tartalmazza az egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottakat is.
.