Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bölcsőde
intézmény 754 765 789 825 875 928 1 016
működő férőhely 40 040 40 648 41 205 42 217 44 075 45 296 48 444
beíratott gyermek 37 977 38 223 38 611 37 910 38 701 40 864 44 420
ebből:
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek 25 225 25 346 24 897 23 954 24 277 25 622 28 588
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2 476 1 996 1 618 1 425 1 380 1 208 1 323
fogyatékos gyermek 528 583 575 555 526 593 627
tartósan beteg gyermek 812 923 943 925 889 972 1 125
3 vagy több gyermekes család gyermeke 4 962 5 136 5 191 5 148 5 243 5 894 6 725
korai fejlesztésben részesülő gyermek 560 615 654 566 615 730 905
megállapított hátrányos helyzetű gyermek 697 650 587 573 548 503 571
megállapított halmozottan hátrányos gyermek 458 430 420 339 382 378 481
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 2 201 2 934 2 679 2 122 1 634 2 242 3 079
kisgyermeknevelő 7 346 7 372 7 525 7 650 7 849 8 088 8 507
dajka 1 517 1 814 1 862 1 922 2 011 2 095 2 264
Minibölcsőde
intézmény 50 85 214 245 280 334 398
működő férőhely 354 625 1 622 1 889 2 230 2 778 3 500
beíratott gyermek 346 623 1 556 1 786 2 079 2 635 3 283
ebből:
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek 174 363 1 105 1 285 1 525 1 908 2 454
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 50 53 166 175 172 187 168
fogyatékos gyermek 2 5 2 2 1 8
tartósan beteg gyermek 3 8 21 23 26 46 56
3 vagy több gyermekes család gyermeke 25 62 185 228 286 372 553
korai fejlesztésben részesülő gyermek 1 12 6 7 11 40
megállapított hátrányos helyzetű gyermek 26 26 66 69 91 85 90
megállapított halmozottan hátrányos gyermek 23 20 64 71 58 92 81
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 27 48 182 175 189 241 430
kisgyermeknevelő 73 111 232 320 364 451 592
dajka 43 87 202 266 294 368 465
Munkahelyi bölcsőde
intézmény 7 8 9 9 11 12 26
működő férőhely 49 56 70 70 104 108 300
beíratott gyermek 38 51 54 54 81 90 216
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 4 7 2 9 23
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 17 19 12
18b
21 27 61
Családi bölcsőde
intézmény 938 927 918 963 994 1 086 1 171
működő férőhely 6 032 5 840 5 805 6 032 6 413 7 188 8 018
beíratott gyermek 5 732 5 680 5 668 5 683 6 256 7 131 7 829
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka 651 716 960 940 1 050 1 504 1 459
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 1 513 1 466
1 170c
1 343b
1 550 1 685 2 015
Napközbeni gyermekfelügyelet
gondozásban részesített gyermek 792 740 680 489 512 528 430
ebből:
fogyatékos gyermek 11 14 13 10 9 6
tartósan beteg gyermek 8 7 5 1 1 1
szolgáltatást nyújtó személy 270 220
154d
156 129 127 99

Lábjegyzet

*Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kisgyerekek napközbeni ellátásait új struktúrával lehet megszervezni. Az intézményi ellátások és szolgáltatások tartalma és formája, ennek következtében az adatszolgáltatás módja is alapvetően megváltozott, ezért az idősoros adatok összehasonlítása a korábban a témában rendelkezésre álló adatokkal nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.
aHalmozott gyerekszám.
b2020-tól tartalmazza a segítő személy munkakörben foglalkoztatottakat is.
c2019-től tartalmazza a koordinátor munkakörben foglalkoztatottakat is.
d2019-től tartalmazza az egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottakat is.
.