Év Veszélyeztetett kiskorúa Megállapítottan hátrányos helyzetűb Megállapítottan halmozottan hátrányos helyzetűc Apa nélkül anyakönyvezett kiskorú Gyámság alatt álló kiskorú Gondnokság alatt álló Gyermek- tartásdíj megelőlege- zésében részesült kiskorú Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt Védelembe vett kiskorúd A családi pótlék folyósításának szünetelésével érintett gyermek
december 31. december 31.
2000 264 981 .. .. 6 380 28 893 40 838 5 596 353 11 757 ..
2001 249 928 .. .. 6 972 28 737 42 130 5 991 445 13 292 ..
2002 235 673 .. .. 7 070 28 515 45 423 7 590 491 15 327 ..
2003 232 381 .. .. 6 795 30 217 46 465 8 721 568 17 075 ..
2004 225 365 .. .. 6 673 30 481 46 652 8 446 859 17 735 ..
2005 223 594 .. .. 6 935 30 269 49 487 9 320 918 18 813 ..
2006 209 800 .. .. 6 952 29 948 51 361 8 916 978 19 162 ..
2007 204 449 .. .. 7 313 29 407 51 896 8 203 842 19 681 ..
2008 197 450 .. .. 7 549 29 612 50 580 7 946 834 21 223 ..
2009 197 375 .. .. 7 818 30 122 51 305 8 846 972 21 938 ..
2010 197 948 .. .. 7 746 30 224 52 317 10 872 927 24 027 ..
2011 201 386 .. .. 7 251 31 044 53 830 12 132 893 29 451 ..
2012e 190 564 .. .. 6 347 31 192 55 230 12 670 1 433 25 755 ..
2013 139 213 28 032 52 167 7 073 30 437 56 151 13 689 1 438 21 399 9 503
2014 139 818 78 744 151 235 8 498 30 173 56 245 12 495 1 288 22 884 6 579
2015 135 890 78 624 136 573 9 677 30 574 56 515 11 012 1 286 23 321 5 855
2016 .. 100 817 128 139 9 589 32 319 57 039 9 800 1 323 25 423 5 905
2017 .. 106 174 119 145 10 979 32 888 57 983 8 417 1 246 28 307 5 870
2018 .. 102 858 107 069 11 932 34 226 58 242 6 606 1 156 29 014 5 967
2019 .. 95 503 100 009 11 222 34 092 58 153 5 328 1 012 28 830 6 155
2020 .. 92 063 93 863 7 806 34 122 57 327 4 241 876 27 143 3 641
2021 .. 98 880 97 664 7 200 33 587 57 489 3 597 863 27 229 3 534
2022 .. 84 152 85 045 7 578 34 076 56 790 4 606 715 28 678 4 864
2023 .. 81 379 81 251 8 107 35 993 57 486 5 468 642 29 910 5 200

Lábjegyzet

a2012-ig a települési önkormányzatok jegyzőitől, 2013-tól a gyermekjóléti szolgálatoktól származó adat. Az idősoros adatok összehasonlítása módszertani eltérések miatt is fenntartásokkal kezelendő.
b0–24 évesek.
cSzakellátottakkal együtt. 0–24 évesek.
d2012-ig a települési önkormányzatok jegyzőitől, 2013-tól a járási gyámhivataloktól származó adat.
eA 2012. évi gyámhatósági adatgyűjtésből származó adatok a járási rendszer kialakításából fakadó átszervezések miatt december 1-jére vonatkoznak. Az idősoros adatok összehasonlítása korlátozott.
.