Év A környezeti okból A szülőnek felróható magatartási okból A gyermeknek felróható magatartási okbóla A gyermeket ért bántalmazás miatt Összes Ezer megfelelő korú lakosra jutó védelembe vett kiskorú
védelembe vett kiskorú
2000 2 672 5 572 3 513 .. 11 757
2001 3 263 6 528 3 501 .. 13 292 6,5
2002 4 259 7 233 3 835 .. 15 327 7,6
2003 4 367 8 354 4 354 .. 17 075 8,6
2004 4 371 9 105 4 259 .. 17 735 9,1
2005 4 656 9 605 4 552 .. 18 813 9,8
2006 5 048 8 924 4 792 398 19 162 10,1
2007 4 876 9 091 5 207 507 19 681 10,5
2008 5 046 9 694 6 031 452 21 223 11,4
2009 5 507 9 475 6 505 451 21 938 12,0
2010
6 548b
9 371 7 687 421 24 027 13,4
2011
10 075b
9 537 9 395 444 29 451 16,6
2012c
8 800b
8 670 7 879 406 25 755 14,7
2013 4 096 7 394 9 574 335 21 399 12,3
2014 4 571 8 295 9 611 407 22 884 13,3
2015 4 776 8 553 9 580 412 23 321 13,6
2016 4 777 9 712 10 503 431 25 423 14,8
2017 5 154 11 074 11 593 486 28 307 16,5
2018 5 376 11 080 12 098 460 29 014 17,0
2019 5 077 10 651 12 652 450 28 830 16,9
2020 5 264 11 396 10 093 390 27 143 15,9
2021 5 440 11 649 9 751 389 27 229 16,0
2022 5 186 11 900 11 112 480 28 678 16,8
2023 5 301 12 663 11 469 477 29 910 17,8

Lábjegyzet

aTartalmazza a bűncselekmény elkövetése, 2010-től a szabálysértés elkövetése, 2013-tól az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt védelembe vetteket is.
bTartalmazza az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt védelembe vetteket is.
cA 2012. évi gyámhatósági adatgyűjtésből származó adatok a járási rendszer kialakításából fakadó átszervezések miatt a 2012. január 1. és december 1. közötti időszakra vonatkoznak. Az eszmei időpont az előző évekhez képest tárgyév december 31. helyett tárgyév december 1. Az idősoros adatok összehasonlítása korlátozott.
.