A kisgyermekek napközbeni ellátása, 2021

2021-ben összesen 47 117 gyermeket írattak be a négyféle típusú bölcsődék valamelyikébe, ami több volt a 2019. és a 2020. évinél is. Évek óta csökken azon 3 év alatti gyermekek száma, akiknek a lakóhelyén nem hozzáférhető az ellátás. 2021-ben 2320 településen 56 ezer ilyen gyermek volt, arányuk a 3 év alattiak körében 20,1%, ami 5,5 százalékponttal javult 2017-hez képest. 2021-ben már minden járásban volt elérhető bölcsőde.

A bölcsődések száma újra növekedett

Míg 2020-ban a koronavírus okozta járvány miatt a négyféle típusú bölcsődébe összesen beíratott gyermekek száma közel 500 fővel elmaradt az előző évitől, addig 2021-ben 47 117 gyermeket írattak be, ami 1228 fővel meghaladta a 2019. évit és közel 1700-zal az előző évit.

2021-ben a kisgyermekek gondozását összesen 4779 csoportban 875 hagyományos bölcsőde, 280 minibölcsőde, 994 családi bölcsőde és 11 munkahelyi bölcsőde biztosította. Az összes bölcsődés között 869 sajátos nevelési igényű gyermek volt, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 1188 főt tett ki.

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is bővült a férőhelyek száma, ezzel is támogatva a nők munkaerőpiacra történő visszatérését. Míg 2020-ban összesen 50 208 férőhely állt rendelkezésre a különböző típusú bölcsődékben, addig 2021-ben 52 822. Az összes ellátási formában együttvéve egy év alatt 2614-gyel nőtt a kapacitás, 5 év távlatában 14%-os volt az emelkedés.

A klasszikus bölcsődék és a minibölcsődék fenntartói hagyományosan az önkormányzatok és az önkormányzati társulások, míg a családi bölcsődék túlnyomó többségében a civil szektor és a nonprofit gazdasági szervezetek voltak. A munkahelyi bölcsődék többségét központi költségvetési intézmények működtették, azonban a fenntartóik között egy-egy társas vállalkozás, alapítvány és nonprofit gazdasági szervezet is található.

1. tábla

A kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, férőhelyek és a beíratott gyermekek számának az alakulása

Megnevezés Intézmények száma Működő férőhelyek száma Beíratott gyermekek száma
2017 2021 2017 2021 2017 2021
Bölcsődea) 754 875 40 040 44 075 37 977 38 701
Minibölcsődeb) 50 280 354 2 230 346 2 079
Családi bölcsődec) 938 994 6 032 6 413 5 732 6 256
Munkahelyi bölcsődeb) 7 11 49 104 38 81
Összesen x x 46 475 52 822 44 093 47 117

a) 6–14 fős csoportlétszám.
b) 3–8 fős csoportlétszám.
c) 2–7 fős csoportlétszám.

A bővülő kapacitás ellenére is vannak területi egyenlőtlenségek az ellátás biztosításában

Évek óta fokozatosan csökken azon 3 éves kor alatti gyermekek száma, akiknek a lakóhelyén nem volt hozzáférhető a napközbeni ellátás semmilyen formában. 2021-ben az ország 2320 településén, mintegy 56 ezer gyermek számára (az érintett gyermekek 20,1%-a) nem volt helyben, közvetlenül a lakóhelyén elérhető napközbeni ellátás, ami 5,5 százalékpontos javulást jelent 2017-hez képest. 2021-ben már nem volt olyan járás, ahol nem lett volna elérhető a bölcsődei ellátás.

Ugyanakkor a kapacitások és az igények közötti területi egyenlőtlenségeket jelzi, hogy a 28752020/2021-es nevelési évben férőhely hiányában elutasított gyermekek száma (halmozott gyerekszám).[1] elutasítás mellett a működő férőhelyek száma országosan 5705-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét.

1. ábra
Azon 3 éven aluli gyermekek száma és aránya, akik a lakóhelyükön napközbeni ellátáshoz nem férnek hozzá

Javult a férőhely-kihasználtság

Országosan eltérő kihasználtsággal működnek a bölcsődék. Az elmúlt 5 évben javult a bölcsődék férőhely-kihasználtsága, kevésbé jellemző a túlzsúfoltság, míg 2017-ben 25 járásban, 2021-ben pedig 8 járásban haladta meg a bölcsődékbe beíratott gyermekek száma a férőhelyekét.

2. ábra
A bölcsődei ellátások kihasználtságának változása járásonként 2021-ben 2017-hez képest*


[1]: 2020/2021-es nevelési évben férőhely hiányában elutasított gyermekek száma (halmozott gyerekszám).

További adatok, információk

Stadat-táblák
25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása
25.1.2.3. Bölcsődei ellátást nyújtók adatai (bölcsőde, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) megye és régió szerint, május 31.

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu