2.5.13. Jövedelempótló szociális támogatások (2000–)(1/2)

< >
Támogatás 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma
Rendszeres szociális segélya 47 154 94 780 125 894 138 128 144 853 158 565 159 887 194 779 213 436 71 816 35 894
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 167 287 174 539
Ápolási díjd 26 866 29 379 31 369 33 903 36 057 39 843 47 468 52 096 53 347 55 200 56 853
Gyermekek otthongondozási díjae
Időskorúak járadéka 8 115 7 748 7 034 6 679 6 610 6 449 6 462 6 328 6 149 6 035 5 802
Felhasznált összeg, ezer Ft
Rendszeres szociális segélya 6 256 168 14 807 292 22 131 423 24 879 675 27 575 137 32 329 450 40 055 717 60 080 744 70 041 597 23 111 000 11 537 455
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 46 406 530 57 752 601
Ápolási díjd 4 368 770 5 292 304 6 387 439 7 876 021 9 127 908 10 993 937 13 882 342 16 136 992 17 432 205 18 176 986 19 489 808
Gyermekek otthongondozási díjae
Időskorúak járadéka 1 422 222 1 516 617 1 533 063 1 536 041 1 611 407 1 655 308 1 867 240 1 946 863 1 983 316 1 932 034 1 909 280
Egy főre jutó havi átlagos összeg, Ft
Rendszeres szociális segélya 11 056 13 019 14 650 15 010 15 864 16 991 20 877 25 705 27 347 26 817 26 786
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 23 117 27 574
Ápolási díjd 13 551 15 012 16 969 19 359 21 096 22 994 24 371 25 813 27 231 27 441 28 567
Gyermekek otthongondozási díjae
Időskorúak járadéka 14 604 16 312 18 163 19 165 20 315 21 390 24 081 25 638 26 876 26 677 27 421
aA rendszeres szociális segély jogosultsági feltétele 2006. július 1-től megváltozott. 2009. január 1-től újabb változás történt a rendszeres szociális segélyezésben az aktív korúak ellátásának bevezetése miatt. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnt. A 2015. évi adatok január és február hónapra vonatkoznak. Az adatok időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  bAz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-jén vezették be. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.  cA 2009-ben bevezetett rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-jén a bérpótló juttatás lépett, melynek elnevezése 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Az aktív korúak ellátását érintő 2015. március 1-jei jogszabályváltozások miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatainak időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  d2015. március 1-jétől a méltányossági alapon folyósított ápolási díj megszűnt. 2015. évi adatok az alanyi jogon folyósított ellátásra vonatkoznak. 2019. január 1-től a jogosultak egy része gyermekek otthongondozási díjára lett jogosult.  e2019. január 1-én bevezetett új ellátás, amely az önellátásra képtelen, tartós betegségben, illetve súlyos fogyatékosságban szenvedő gyermeküket ápoló szülőknek adható. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011