2.5.13. Jövedelempótló szociális támogatások (2000–)(2/2)

< >
Támogatás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma
Rendszeres szociális segélya 50 647 38 031 36 900 37 598 37 068
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 14 018 18 126 19 615 19 943 19 707
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 209 918 236 609 212 699 160 858 158 141 115 568 99 783 86 109 79 344
Ápolási díjd 57 970 57 972 58 179 62 972 55 357 53 969 53 273 52 258 33 437
Gyermekek otthongondozási díjae 20 651
Időskorúak járadéka 5 907 6 081 6 175 6 598 6 784 6 958 6 596 6 757 6 825
Felhasznált összeg, ezer Ft
Rendszeres szociális segélya 15 819 883 11 548 293 11 215 339 11 406 289 1 946 490
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 3 997 437 5 690 900 6 330 039 6 704 569 6 672 703
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 63 325 363 62 302 260 58 145 555 44 011 131 43 241 979 31 721 362 27 382 626 23 805 975 21 945 480
Ápolási díjd 20 461 887 20 681 444 21 493 885 25 851 457 24 883 607 24 565 528 25 816 766 26 916 917 20 174 321
Gyermekek otthongondozási díjae 23 654 953
Időskorúak járadéka 1 913 459 1 946 729 2 035 266 2 130 930 2 227 524 2 243 682 2 268 734 2 371 914 2 471 140
Egy főre jutó havi átlagos összeg, Ft
Rendszeres szociális segélya 26 030 25 305 25 328 25 281 26 256
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 28 517 26 164 26 893 28 016 28 217
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 25 139 21 943 22 781 22 800 22 787 22 874 22 868 23 039 23 049
Ápolási díjd 29 415 29 729 30 787 34 210 37 459 37 931 40 385 42 923 50 279
Gyermekek otthongondozási díjae 95 453
Időskorúak járadéka 26 994 26 679 27 468 26 912 27 362 26 870 28 664 29 251 30 174
aA rendszeres szociális segély jogosultsági feltétele 2006. július 1-től megváltozott. 2009. január 1-től újabb változás történt a rendszeres szociális segélyezésben az aktív korúak ellátásának bevezetése miatt. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnt. A 2015. évi adatok január és február hónapra vonatkoznak. Az adatok időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  bAz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-jén vezették be. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.  cA 2009-ben bevezetett rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-jén a bérpótló juttatás lépett, melynek elnevezése 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Az aktív korúak ellátását érintő 2015. március 1-jei jogszabályváltozások miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatainak időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  d2015. március 1-jétől a méltányossági alapon folyósított ápolási díj megszűnt. 2015. évi adatok az alanyi jogon folyósított ellátásra vonatkoznak. 2019. január 1-től a jogosultak egy része gyermekek otthongondozási díjára lett jogosult.  e2019. január 1-én bevezetett új ellátás, amely az önellátásra képtelen, tartós betegségben, illetve súlyos fogyatékosságban szenvedő gyermeküket ápoló szülőknek adható. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011