4.3.3. Az építőipari termelés értéke építmény-alcsoportonként (2000–)*(3/3)

(millió Ft)

< >
Építmény- jegyzék kód Építményalcsoport 2013 2014 2015 2016 2017 2018
111 Egylakásos épületek 23 070 29 992 30 532 61 453 105 178 91 637
112 Két- és annál több lakásos épületek 39 080 49 743 51 769 110 032 168 546 222 214
113 Közösségi lakóépületek 10 642 16 380 14 068 18 994 21 401 31 096
11 Lakóépületek összesen 72 792 96 114 96 369 190 479 295 125 344 947
121 Szállodák és szálló jellegű épületek 18 334 22 747 20 733 19 602 25 628 31 648
122 Hivatali épületek 49 469 45 605 56 833 57 416 90 579 130 759
123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 43 416 42 484 35 543 51 010 65 309 76 427
124 Közlekedési és hírközlési épületek 12 537 10 516 13 517 7 763 11 200 18 262
125 Ipari épületek és raktárak 231 797 236 923 256 619 324 391 378 368 424 125
126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 94 919 110 883 111 563 84 532 122 205 172 949
127 Egyéb nem lakóépületek 91 755 112 490 93 408 44 435 53 761 83 200
12 Nem lakóépületek összesen 542 227 581 647 588 216 589 149 747 051 937 370
1 Épületek összesen 615 019 677 761 684 585 779 628 1 042 176 1 282 317
211 Utak 175 619 282 752 270 650 211 999 303 048 463 671
212 Vasutak 95 430 131 614 123 608 72 820 116 611 170 540
213 Repülőtéri futópályák 625 418 261 369 677 3 084
214 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és aluljárók 13 969 17 611 15 637 8 748 28 590 28 955
215 Kikötők, vízi utak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények 45 478 49 358 65 939 11 862 24 757 35 382
21 Közlekedési infrastruktúra összesen 331 121 481 753 476 095 305 798 473 684 701 632
221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 60 637 54 292 63 269 44 774 56 665 55 796
222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 139 728 167 497 150 715 83 687 97 202 130 482
22 Csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok és műtárgyaik összesen 200 365 221 789 213 984 128 461 153 867 186 278
230 Komplex ipari létesítmények 36 715 28 500 35 197 31 442 58 858 76 204
241 Sport- és üdülési célú építmények 9 435 11 400 16 276 21 173 42 025 73 555
242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 62 964 63 620 67 202 18 873 24 932 28 809
2 Egyéb építmények összesen 640 600 807 062 808 754 505 747 753 366 1 066 478
Építmények összesen 1 255 619 1 484 823 1 493 339 1 285 374 1 795 542 2 348 795
*A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011