3.4.10. Kutatás-fejlesztési ráfordítások (falakon belüli) szektor szerint (1990–)(1/2)

< >
Év A kutató-fejlesztő helyek összes K+F-ráfordítása (falakon belüli)a Ebből: A kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek K+F-ráfordítása Ebből:
K+F-költség K+F-beruházás K+F-költségb K+F-beruházás
1990 33 725 21 164 3 317 10 147 8 225 1 922
1991 27 103 21 191 2 209 9 665 8 477 1 188
1992 31 632 23 044 3 359 11 433 10 239 1 194
1993 35 252 25 012 3 593 11 967 10 555 1 411
1994 40 288 31 311 4 680 13 514 11 774 1 740
1995 42 310 35 030 4 713 13 413 12 286 1 127
1996 46 027 39 041 5 332 17 297 15 694 1 603
1997 63 591 49 044 8 141 20 703 18 166 2 537
1998 71 186 56 240 11 380 24 682 20 792 3 890
1999 78 188 61 467 12 711 25 247 22 140 3 107
2000 105 388 81 356 18 152 27 494 24 472 3 022
2001 140 605 105 230 23 727 36 391 30 579 5 812
2002 171 470 134 166 26 125 56 328 47 363 8 965
2003 175 773 138 523 28 106 55 091 46 716 8 375
2004 181 525 147 708 25 188 53 640 48 731 4 909
2005 207 764 167 924 32 197 58 171 53 163 5 008
2006 237 953 191 445 41 743 60 373 55 302 5 071
2007 245 693 212 358 28 013 59 337 55 177 4 160
2008 266 388 230 596 30 464 62 314 58 065 4 249
2009 299 159 258 842 35 019 60 003 56 458 3 545
2010 310 211 269 321 35 496 57 450 50 495 6 955
2011 336 537 293 163 37 870 53 036 47 576 5 460
2012 363 683 301 490 56 667 52 528 42 277 10 251
2013 420 100 340 797 73 917 62 572 47 430 15 142
2014 441 092 372 190 63 454 60 608 52 450 8 158
2015 468 390 403 378 59 589 62 241 53 888 8 353
2016 427 192 372 459 49 163 57 299 52 648 4 650
2017 517 258 436 307 75 569 64 956 54 237 10 719
2018c 654 163 536 043 112 771 71 132 60 074 11 058
2019 702 199 585 569 111 631 70 216 62 549 7 667
aTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató- fejlesztő helyeken kívül felhasznált pénzeszközöket. A költség- és ráfordításadatok 1999-től nem tartalmazzák az amortizációt.  bTartalmazza a felújítás összegét.  c2018-tól a beruházások tartalmazzák az immateriális javak beszerzésére fordított összegeket is, e módszertani változás miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatóak az előző időszak adataival. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011