3.4.11. A kutatás-fejlesztési ráfordítások (falakon belüli) pénzügyi forrásai szektoronként (2000–)(2/4)

(millió Ft)

< >
Év A kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek K+F-ráfordításainak pénzügyi forrása Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok
vállalkozási állami költségvetésie felsőoktatásic egyéb hazaid külföldi
forrás
2000 27 494 2 992 21 764 .. 927 1 811 ..
2001 36 391 4 750 28 213 .. 1 452 1 976 ..
2002 56 328 3 630 48 738 .. 1 500 2 460 ..
2003 55 091 3 151 48 830 .. 394 2 716 ..
2004 53 640 3 847 46 273 .. 942 2 578 ..
2005 58 171 5 979 48 881 .. 565 2 746 ..
2006 60 373 8 660 47 445 .. 389 3 879 ..
2007 59 337 7 327 47 843 .. 317 3 850 ..
2008 62 314 8 271 49 749 .. 267 4 027 ..
2009 60 003 7 576 47 625 .. 328 4 474 3 480
2010 57 450 7 278 44 621 .. 129 5 422 3 822
2011 53 036 6 116 41 002 .. 103 5 815 4 095
2012 52 528 5 169 41 290 .. 30 6 039 4 707
2013 62 572 6 088 47 723 .. 165 8 595 6 778
2014 60 608 4 732 46 144 .. 132 9 601 5 870
2015 62 241 5 493 47 524 .. 158 9 066 8 251
2016 57 299 3 432 47 235 .. 21 6 611 4 477
2017 64 956 3 353 54 502 .. 92 7 009 5 209
2018g 71 132 4 717 58 490 .. 45 7 880 5 531
2019 70 216 2 380 58 612 84 227 8 912 6 203
eTartalmazza a felújtás összegét. 2006-tól az önkormányzatokkal együtt.  c2018-ig az állami költségvetés tartalmazta.  d2006-tól csak a nonprofit szervezeteket tartalmazza.  g2018-tól a beruházások tartalmazzák az immateriális javak beszerzésére fordított összegeket is, e módszertani változás miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatóak az előző időszak adataival. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011