3.4.4. Kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma nemenként és szektoronként (2018–)*

< >
Megnevezés 2018 2019
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 12 627 12 846
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 31 083 33 600
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 35 677 38 205
Összesen 79 387 84 651
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 4 691 6 478
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 13 254 15 164
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 8 232 8 516
Összesen 26 177 30 158
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 7 906 8 046
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 23 288 24 612
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 23 776 25 433
Összesen 54 970 58 091
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 2 745 3 379
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 8 417 9 574
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 4 204 4 480
Összesen 15 366 17 433
*Az átlagos állományi és az állományba nem tartozók együttes létszáma. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011