3.4.12. A kutatás-fejlesztési ráfordítások (falakon belüli) tevékenység-típus szerint (2000–)*

(millió forint)

< >
Év Alapkutatás Alkalmazott kutatás Tudományos kutatás összesen Kísérleti fejlesztés Mindösszesena
2000 28 653 30 795 59 448 40 060 105 388
2001 41 264 36 433 77 697 51 259 140 605
2002 49 643 51 816 101 459 58 832 171 470
2003 54 599 52 858 107 457 59 172 175 773
2004 59 826 53 224 113 050 59 845 181 525
2005 55 757 66 763 122 521 77 599 207 764
2006 56 599 83 217 139 816 93 372 237 953
2007 54 736 91 335 146 071 94 300 245 693
2008 58 676 93 964 152 640 108 420 266 388
2009 66 664 103 719 170 383 123 478 299 159
2010 67 862 98 285 166 148 138 669 310 211
2011 70 424 112 949 183 373 147 660 336 537
2012 71 653 128 354 200 007 158 150 363 683
2013 81 865 128 896 210 761 203 953 420 100
2014 81 663 129 036 210 699 224 946 441 092
2015 86 418 122 051 208 470 254 497 468 390
2016 78 365 120 321 198 686 222 935 427 192
2017 98 397 116 150 214 546 297 329 517 258
2018 121 755 148 419 270 174 378 641 654 163
2019 144 457 127 527 271 984 425 216 702 199
*A kutatási projektek költségeinek szektoronkénti megoszlási arányai alapján végzett számítás.  aTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató-fejlesztő helyeken kívül felhasznált pénzeszközöket. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011