4.1.15. A fontosabb gabonafélék termesztése és felhasználása (2015–)(2/8)

< >
Megnevezés Búza
2015 2016 2017 2018 2019
A termelés jellemzői
Betakarított terület, hektár 1 029 318 1 044 314 966 400 1 026 151 1 015 640
Betakarított összes termés, tonna 5 331 426 5 603 184 5 246 258 5 258 432 5 377 707
Termésátlag, kg/hektára 5 180 5 370 5 430 5 120 5 290
Felvásárlási átlagár, Ft/tonna 48 652 39 958 43 650 48 971 50 733
vetőmag 61 743 85 575 65 281 69 577 83 899
élelmezési, ipari célra 53 319 40 997 44 638 50 377 52 117
takarmány 45 625 38 683 42 169 46 792 48 328
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 263 960 237 788 237 868 266 168 269 842
összehasonlító áronb 261 588 277 821 221 472 239 334 273 068
Összevont mérleg, tonna
Nyitókészlet 2 488 179 3 422 126 3 887 867 3 254 666 3 651 156
Betakarított összes termés 5 331 426 5 603 184 5 246 258 5 258 432 5 377 707
Behozatal 213 779 273 088 167 952 194 787 115 803
Egyéb forrás
Forrás összesen 8 033 384 9 298 397 9 302 077 8 707 886 9 144 666
Lakosság
Ipari feldolgozás 1 172 413 1 216 968 1 222 331 1 237 697 1 252 753
Takarmányfelhasználás 1 187 686 1 163 076 1 104 085 1 183 084 1 120 660
Vetőmag-felhasználás 262 548 241 665 258 916 259 157 237 500
Kivitel 1 962 562 2 764 795 3 446 372 2 359 588 2 467 545
Egyéb felhasználás
Veszteség 26 048 24 027 15 706 17 204 23 506
Záró készlet 3 422 126 3 887 867 3 254 666 3 651 156 4 042 702
Felhasználás összesen 8 033 384 9 298 397 9 302 077 8 707 886 9 144 666
Ebből:
belföldi élelmezésre 1 172 413 1 216 968 1 222 331 1 337 697 1 252 753
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 213 779d 273 088d 167 952d 194 787d 115 803d
millió Ft 13 308d 13 146d 8 826d 11 036d 7 524d
Kivitel
tonna 1 962 562d 2 764 795d 3 446 372d 2 359 588d 2 467 545d
millió Ft 114 033d 134 860d 173 678d 131 250d 151 816d
aLásd a Módszertani megjegyzéseket.  bElőző évi áron.  dBúza és kétszeres. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011