4.1.15. A fontosabb gabonafélék termesztése és felhasználása (2015–)(6/8)

< >
Megnevezés Rozs
2015 2016 2017 2018 2019
A termelés jellemzői
Betakarított terület, hektár 37 709 27 226 26 480 26 231 25 938
Betakarított összes termés, tonna 103 950 84 070 87 060 88 293 90 536
Termésátlag, kg/hektára 2 760 3 090 3 290 3 370 3 490
Felvásárlási átlagár, Ft/tonna 39 080 35 678 37 043 46 100 46 564
vetőmag 131 541 82 760 87 224
élelmezési, ipari célra 39 081 35 242 37 323 48 225 46 377
takarmány 37 178 35 429 36 607 40 672 43 646
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 5 289 3 198 3 729 3 825 4 671
összehasonlító áronb 4 423 4 397 3 392 3 611 4 177
Összevont mérleg, tonna
Nyitókészlet 71 384 66 498 51 802 43 672 44 906
Betakarított összes termés 103 950 84 070 87 060 88 293 90 536
Behozatal 674 669 2 420 2 520 5 706
Egyéb forrás
Forrás összesen 176 008 151 236 141 282 134 484 141 148
Lakosság
Ipari feldolgozás 12 361 11 538 11 887 11 350 13 356
Takarmányfelhasználás 65 253 70 521 67 657 59 370 58 178
Vetőmag-felhasználás 6 070 6 328 6 457 6 376 5 900
Kivitel 24 736 10 038 10 684 11 308 7 448
Egyéb felhasználás
Veszteség 1 091 1 010 925 1 175 548
Záró készlet 66 498 51 802 43 672 44 906 55 719
Felhasználás összesen 176 008 151 236 141 282 134 484 141 148
Ebből:
belföldi élelmezésre 12 361 11 538 11 887 11 350 13 356
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 674 669 2 420 2 520 5 706
millió Ft 145 127 233 211 484
Kivitel
tonna 24 736 10 038 10 684 11 308 7 448
millió Ft 1 331 501 613 771 597
aLásd a Módszertani megjegyzéseket.  bElőző évi áron.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011