4.1.1. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron (1998–)(1/3)

(millió Ft)

< >
Megnevezés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 74 353 55 442 101 232 111 290 96 059 93 949 158 126
durumbúza 866 871 1 346 1 533 1 354 833 1 915
összesen 75 219 56 313 102 578 112 823 97 412 94 782 160 040
rozs és kétszeres búza 1 394 1 275 2 362 2 308 2 238 2 035 3 488
árpa 15 965 17 978 25 415 28 671 25 879 23 381 38 657
zab és nyárigabona-keverék 1 457 2 553 2 414 3 007 3 164 3 020 6 369
szemes kukorica 93 292 117 955 131 356 128 213 147 666 144 510 221 377
rizs 481 666 855 928 693 650 623
egyéb gabonafélék 7 157 5 600 7 567 8 353 9 912 9 722 19 506
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 194 965 202 339 272 545 284 303 286 965 278 099 450 060
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 4 132 17 442 7 974 11 114 11 141 6 555 18 144
napraforgó 38 070 39 684 24 486 39 841 52 116 56 861 75 262
szója 2 156 3 491 1 563 2 652 3 557 3 458 4 822
egyéb olajmagvak 2 988 3 471 2 234 2 398 4 989 3 679 6 185
összesen 47 346 64 089 36 256 56 005 71 803 70 552 104 413
fehérjenövények (vetőmaggal) 9 060 7 449 4 416 5 202 4 150 3 171 5 129
nyers dohány 3 432 4 453 3 024 2 979 4 072 2 944 5 892
cukorrépa 16 373 15 869 13 534 24 108 20 291 16 408 37 105
egyéb ipari növények összesen
rostnövények 126 37 9 14 45 106
komló 0 20 11 21 62
egyéb ipari növények 4 105 2 466 3 649 3 446 3 583 3 664 4 982
összesen 4 231 2 502 3 677 3 471 3 583 3 731 5 150
ipari növények összesen 80 442 94 362 60 908 91 765 103 900 96 806 157 689
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 11 247 14 165 9 043 14 528 13 648 12 365 15 622
gumós takarmánynövények 707 573 229 169 180 172 415
egyéb takarmánynövények 24 138 20 218 15 724 16 878 17 320 16 795 24 192
takarmánynövények összesen 36 092 34 957 24 996 31 574 31 148 29 332 40 229
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 992 1 031 1 029 1 282 1 527 1 444 2 299
paradicsom 12 849 14 188 8 666 11 913 15 320 10 398 12 074
egyéb friss zöldségek 81 380 90 743 78 567 95 316 85 782 99 103 100 040
összesen 95 220 105 962 88 261 108 511 102 629 110 945 114 413
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 8 913 7 241 14 156 13 731 14 417 12 524 13 443
virágok, dísznövények, karácsonyfa 9 189 10 063 9 658 12 038 10 504 10 678 13 489
telepítések 10 961 15 439 21 417 15 487 26 068 21 848 10 309
összesen 29 063 32 743 45 231 41 256 50 989 45 050 37 241
kertészeti termékek összesen 124 283 138 705 133 492 149 767 153 618 155 995 151 654
burgonya (vetővel együtt) 37 696 43 413 27 989 29 770 27 346 25 497 28 507
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 13 105 19 146 20 377 14 642 16 301 17 775 19 973
étkezési körte 1 801 1 999 1 554 1 337 1 063 1 383 1 871
őszibarack 5 570 4 813 4 804 6 455 3 260 3 514 7 630
egyéb friss gyümölcs 26 971 23 283 27 737 23 020 16 762 22 267 21 081
összesen 47 446 49 241 54 471 45 454 37 385 44 939 50 554
szőlő
étkezési szőlő 2 235 2 363 1 992 3 057 2 515 1 819 1 916
egyéb szőlőa 27 688 22 860 38 783 46 124 39 799 66 058 19 028
összesen 29 924 25 223 40 775 49 181 42 313 67 877 20 943
gyümölcsfélék összesen 77 370 74 464 95 246 94 635 79 698 112 816 71 498
bor .. .. .. .. .. .. 45 503
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 186 362 247 520 830 952 728
vetőmagvak 1 405 1 632 1 327 1 581 1 330 974 1 847
egyéb 2 254 3 971 8 415 3 578 2 188 2 677 9 721
egyéb növényi termékek összesen 3 845 5 965 9 989 5 679 4 348 4 604 12 297
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 554 693 594 204 625 165 687 494 687 023 703 148 957 436
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 25 987 25 287 26 154 25 378 24 565 21 988 29 983
sertés 176 484 152 732 184 061 249 018 231 823 180 955 173 115
1 189 2 247 611 1 391 875 365 557
juh és kecske 7 033 7 558 9 660 12 044 9 534 10 928 13 321
baromfi 113 424 106 759 126 080 149 852 160 403 143 449 140 127
egyéb állatok 6 336 5 960 6 686 9 107 7 798 8 487 9 822
állatok összesen 330 453 300 544 353 252 446 790 434 998 366 172 366 925
állati termékek
tej 110 680 116 326 128 851 142 474 147 232 144 288 117 322
tojás 41 128 31 375 47 635 53 359 51 070 45 252 41 798
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 477 376 277 491 438 581 751
egyéb állati termékek 16 011 12 972 13 387 16 773 24 975 27 555 19 058
összesen 16 489 13 348 13 663 17 264 25 413 28 136 19 810
állati termékek összesen 168 297 161 049 190 150 213 098 223 715 217 676 178 929
élő állatok és állati termékek összesen 498 750 461 593 543 402 659 888 658 713 583 848 545 854
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 1 053 442 1 055 798 1 168 567 1 347 382 1 345 736 1 286 996 1 503 290
Mezőgazdasági szolgáltatások 58 358 68 328 63 319 78 134 82 762 76 720 96 428
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 45 671 41 354 50 909 57 602 53 493 51 951 50 512
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1 157 470 1 165 479 1 282 795 1 483 117 1 481 990 1 415 667 1 650 229
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 20 823 32 659 42 729 53 264 62 123 62 731 62 464
energia; kenőanyagok 88 765 99 164 100 174 116 134 122 755 122 415 140 792
műtrágya és talajjavító szer 45 492 49 540 42 606 59 648 62 540 57 943 68 597
növényvédő szer 23 645 22 963 39 988 50 981 58 697 51 433 66 114
állatgyógyászati költségek 14 293 16 729 13 013 14 239 16 638 15 173 16 847
állati takarmányok 232 367 233 815 309 927 366 838 368 555 347 021 355 266
gépfenntartási költségek 35 287 39 552 37 124 44 658 46 082 38 682 49 705
épületfenntartási költségek 5 801 6 271 6 355 6 703 10 165 7 774 8 456
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 58 358 68 328 63 319 78 134 82 762 76 720 96 428
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 2 687 3 414 3 978 4 159 4 654 4 656 5 568
egyéb termékek és szolgáltatások 127 038 100 225 123 768 143 757 152 048 148 121 178 025
összesen 654 555 672 659 782 982 938 516 987 020 932 669 1 048 263
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 50 359 64 275 69 213 71 173 71 171 71 653 85 728
épületek, építmények 35 639 56 686 63 928 70 533 73 911 78 581 81 464
ültetvények 14 684 16 458 17 872 20 231 21 760 22 770 25 148
egyéb .. .. .. .. .. .. ..
összesen 100 681 137 419 151 013 161 937 166 842 173 004 192 340
nettó hozzáadott érték alapáron 402 234 355 401 348 800 382 664 328 129 309 994 409 626
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 502 916 492 820 499 813 544 601 494 971 482 998 601 966
Jövedelemszámlák
Egyéb termelési adók 1 718 1 963 2 004 2 214 2 420 2 891 3 198
Egyéb termelési támogatások 28 130 19 006 23 547 31 770 30 381 41 238 121 594
Termelési tényezők jövedelme
munkavállalói jövedelem 110 927 130 352 135 948 153 836 164 538 166 906 177 945
működési eredmény, vegyes jövedelem 317 720 242 092 234 395 258 384 191 552 181 436 350 077
összesen 428 646 372 444 370 343 412 220 356 089 348 342 528 022
Bérleti díjak és egyéb ingatlanok után fizetendő bérleti költségekb 22 299 27 759 37 570 33 187 34 845 32 808 36 072
Kamatkiadás 39 550 37 471 28 187 27 878 22 948 24 514 38 677
Kamatbevétel 7 556 6 697 5 917 6 276 5 116 5 779 9 088
Nettó vállalkozói jövedelem 263 427 183 560 174 555 203 595 138 875 129 894 284 416
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 14 169 14 668 20 987 14 992 25 063 21 309 9 892
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 32 303 27 942 26 883 33 557 32 191 28 778 27 982
összesen 46 472 42 610 47 870 48 548 57 254 50 087 37 874
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gépekben és egyéb berendezésekben 31 287 27 957 27 385 60 183 67 668 84 139 41 434
GFCF szállítóeszközökben 18 427 21 753 25 530 32 690 35 575 47 598 23 945
összesen 49 714 49 710 52 915 92 873 103 243 131 737 65 379
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gazdasági épületekben (nem lakóépületek) 21 225 23 337 20 168 25 162 30 250 29 312 30 609
GFCF egyéb épületekben és építményekben 9 096 10 002 8 643 10 784 12 964 12 562 13 118
összesen 30 321 33 339 28 811 35 945 43 214 41 874 43 727
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése)
GFCF jelentős földterület-fejlesztésekben 9 013 9 015 9 026 9 470 9 972 9 199 3 453
föld és termelési jogok vásárlásával kapcsolatos költségek 1 490 1 639 1 800 1 976 2 158 2 273 2 379
összesen 10 503 10 655 10 826 11 446 12 130 11 471 5 833
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 90 538 93 704 92 552 140 264 158 587 185 082 114 939
immateriális javak bruttó állóeszköz-felhalmozása .. .. .. .. .. .. ..
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 137 010 136 314 140 421 188 813 215 841 235 169 152 813
a2003-ig borral együtt.  bErdő és egyéb nélkül. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011