4.1.1. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron (1998–)(3/3)

(millió Ft)

< >
Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 235 187 237 774 246 016 251 048 224 096 222 158 248 293
durumbúza 3 407 3 765 4 132 5 673 8 373 9 424 12 559
összesen 238 594 241 539 250 148 256 721 232 469 231 581 260 851
rozs és kétszeres búza 4 243 4 425 3 726 4 026 2 928 3 184 3 496
árpa 55 211 51 453 56 637 60 535 61 072 54 437 50 344
zab és nyárigabona-keverék 7 185 6 140 6 377 5 636 4 445 3 985 2 513
szemes kukorica 278 819 341 820 392 090 289 273 369 951 305 059 376 451
rizs 1 053 994 949 1 348 1 405 1 544 1 884
egyéb gabonafélék 23 923 21 709 23 256 23 428 20 230 18 136 18 214
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 609 028 668 082 733 183 640 968 692 499 617 927 713 753
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 58 737 62 047 74 984 67 852 102 746 105 684 109 045
napraforgó 177 060 160 455 162 428 183 634 218 490 223 960 185 028
szója 8 528 9 591 12 613 21 372 23 052 23 638 23 649
egyéb olajmagvak 4 892 5 618 9 346 8 847 8 028 6 956 6 322
összesen 249 217 237 711 259 372 281 705 352 317 360 238 324 045
fehérjenövények (vetőmaggal) 5 656 4 908 6 005 7 596 5 987 6 481 4 347
nyers dohány 3 468 4 136 4 228 3 845 3 326 3 031 3 040
cukorrépa 10 747 11 933 9 967 10 195 12 437 13 134 10 460
egyéb ipari növények összesen
rostnövények 243 63 18 17 16
komló
egyéb ipari növények 4 454 4 732 4 534 5 104 5 516 5 858 4 464
összesen 4 454 4 732 4 777 5 167 5 534 5 875 4 480
ipari növények összesen 273 542 263 420 284 349 308 509 379 601 388 759 346 372
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 18 979 19 093 21 729 20 645 19 165 15 570 18 083
gumós takarmánynövények 259 144 115 116 444 258 209
egyéb takarmánynövények 21 701 31 985 33 911 41 119 49 598 48 650 53 341
takarmánynövények összesen 40 938 51 221 55 754 61 880 69 207 64 478 71 634
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 1 508 3 091 2 600 3 491 2 705 3 043 3 812
paradicsom 15 007 19 218 22 394 27 193 21 720 24 122 27 998
egyéb friss zöldségek 109 784 122 680 129 705 158 829 157 747 152 654 156 058
összesen 126 299 144 990 154 698 189 513 182 172 179 819 187 868
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 10 508 10 815 13 815 13 717 13 195 13 246 13 773
virágok, dísznövények, karácsonyfa 12 052 11 621 10 043 10 393 9 888 12 245 13 102
telepítések 14 681 10 160 19 751 19 784 16 951 16 194 14 066
összesen 37 241 32 595 43 608 43 894 40 034 41 684 40 941
kertészeti termékek összesen 163 540 177 585 198 307 233 407 222 206 221 504 228 810
burgonya (vetővel együtt) 26 364 34 445 36 115 25 902 30 611 21 496 26 113
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 40 906 41 580 38 059 38 583 30 409 38 190 35 767
étkezési körte 1 878 3 595 3 179 4 831 3 384 3 319 3 626
őszibarack 2 719 9 716 8 822 7 619 7 871 6 437 6 332
egyéb friss gyümölcs 33 415 39 767 31 289 44 268 44 749 52 109 42 150
összesen 78 918 94 657 81 349 95 301 86 413 100 055 87 875
szőlő
étkezési szőlő 2 319 2 645 1 754 2 337 2 359 1 991 1 415
egyéb szőlőa 21 685 28 746 26 419 33 601 30 989 34 642 34 455
összesen 24 004 31 391 28 172 35 938 33 348 36 634 35 870
gyümölcsfélék összesen 102 922 126 048 109 521 131 239 119 761 136 689 123 746
bor 29 560 32 291 24 170 33 479 32 966 39 919 35 076
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 617 523 883 1 413 1 037 702 968
vetőmagvak 899 1 974 2 503 4 042 3 640 3 590 3 325
egyéb 7 775 8 810 9 864 10 629 10 192 10 268 9 196
egyéb növényi termékek összesen 9 290 11 307 13 251 16 084 14 868 14 560 13 488
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 1 255 185 1 364 399 1 454 649 1 451 467 1 561 720 1 505 331 1 558 991
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 57 325 52 746 48 966 85 924 82 687 82 467 98 742
sertés 208 906 211 701 220 127 215 285 219 298 232 102 222 664
763 611 410 315 392 443 661
juh és kecske 16 572 17 287 16 694 20 780 21 065 18 875 21 675
baromfi 229 637 247 261 255 453 264 351 267 376 270 803 297 888
egyéb állatok 10 482 11 944 14 232 15 066 12 869 13 207 14 818
állatok összesen 523 685 541 550 555 881 601 722 603 686 617 896 656 448
állati termékek
tej 154 842 169 467 190 888 154 518 142 446 183 639 183 692
tojás 59 658 51 638 55 059 58 367 53 082 60 566 61 399
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 1 113 684 806 1 077 1 315 1 047 1 022
egyéb állati termékek 23 606 29 541 33 280 39 950 38 271 45 702 43 506
összesen 24 719 30 225 34 086 41 027 39 586 46 748 44 529
állati termékek összesen 239 219 251 330 280 033 253 912 235 113 290 953 289 620
élő állatok és állati termékek összesen 762 904 792 880 835 914 855 635 838 799 908 849 946 068
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 2 018 089 2 157 279 2 290 563 2 307 102 2 400 519 2 414 180 2 505 059
Mezőgazdasági szolgáltatások 101 213 108 467 117 477 126 464 131 478 134 015 142 413
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 49 648 52 969 48 377 53 239 55 756 47 206 45 119
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 2 168 951 2 318 715 2 456 418 2 486 804 2 587 753 2 595 400 2 692 591
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 102 913 109 852 115 721 118 124 119 835 120 843 132 562
energia; kenőanyagok 218 233 223 117 227 009 203 424 197 789 198 454 214 412
műtrágya és talajjavító szer 154 046 158 873 150 516 155 927 156 915 144 074 148 947
növényvédő szer 102 161 114 234 121 356 120 238 123 769 121 670 122 498
állatgyógyászati költségek 19 152 19 313 21 977 21 112 22 314 21 348 22 359
állati takarmányok 495 167 481 244 443 641 466 230 476 352 450 853 478 940
gépfenntartási költségek 70 270 72 117 78 428 82 807 86 923 90 552 94 955
épületfenntartási költségek 8 778 8 125 8 555 9 458 9 433 9 991 10 383
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 101 213 108 467 117 477 126 464 131 478 134 015 142 413
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 9 001 7 745 8 982 9 485 8 943 9 679 9 250
egyéb termékek és szolgáltatások 144 222 156 055 169 099 169 731 183 386 191 673 210 938
összesen 1 425 156 1 459 143 1 462 762 1 483 000 1 517 137 1 493 152 1 587 657
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 120 140 120 981 127 522 132 520 131 670 131 117 129 814
épületek, építmények 117 111 119 732 122 803 122 933 126 894 135 130 147 640
ültetvények 29 352 29 627 31 091 31 083 30 007 30 070 31 029
egyéb .. .. .. .. .. .. ..
összesen 266 603 270 340 281 416 286 536 288 571 296 317 308 483
nettó hozzáadott érték alapáron 477 192 589 232 712 240 717 268 782 045 805 931 796 451
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 743 795 859 572 993 656 1 003 804 1 070 616 1 102 248 1 104 934
Jövedelemszámlák
Egyéb termelési adók 8 063 7 228 7 138 7 309 7 922 9 886 9 886
Egyéb termelési támogatások 435 247 467 207 499 065 408 632 415 320 423 785 445 113
Termelési tényezők jövedelme
munkavállalói jövedelem 267 908 283 756 319 646 347 969 377 688 385 858 398 724
működési eredmény, vegyes jövedelem 636 468 765 455 884 521 770 623 811 755 833 973 832 953
összesen 904 376 1 049 211 1 204 167 1 118 592 1 189 443 1 219 830 1 231 678
Bérleti díjak és egyéb ingatlanok után fizetendő bérleti költségekb 88 046 94 558 99 521 99 297 110 898 116 821 124 019
Kamatkiadás 20 359 15 016 10 955 5 571 3 748 467 586
Kamatbevétel 11 070 7 888 5 461 4 970 4 104 3 911 4 463
Nettó vállalkozói jövedelem 539 134 663 770 779 507 670 726 701 212 720 596 712 812
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 14 105 9 905 19 235 19 141 16 441 15 618 13 531
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 32 783 32 581 33 484 34 658 33 362 37 410 38 811
összesen 46 888 42 485 52 719 53 799 49 802 53 028 52 343
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gépekben és egyéb berendezésekben 60 280 56 863 77 015 56 967 63 740 76 815 82 635
GFCF szállítóeszközökben 43 698 58 229 74 780 56 672 55 558 78 326 99 538
összesen 103 977 115 092 151 796 113 639 119 298 155 141 182 173
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gazdasági épületekben (nem lakóépületek) 46 161 43 867 33 519 37 497 28 665 26 759 51 015
GFCF egyéb épületekben és építményekben 24 425 33 534 34 620 19 358 14 737 22 265 33 301
összesen 70 586 77 401 68 139 56 855 43 403 49 024 84 316
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése)
GFCF jelentős földterület-fejlesztésekben 2 225 2 383 2 441 2 480 2 502 2 539 2 618
föld és termelési jogok vásárlásával kapcsolatos költségek 5 403 5 844 6 734 7 687 9 370 9 974 11 037
összesen 7 629 8 227 9 175 10 166 11 872 12 513 13 655
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 182 192 200 720 229 109 180 660 174 573 216 678 280 144
immateriális javak bruttó állóeszköz-felhalmozása .. .. .. .. .. .. ..
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 229 080 243 206 281 828 234 459 224 375 269 706 332 487
a2003-ig borral együtt.  bErdő és egyéb nélkül.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011