4.1.1. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron (1998–)(3/3)

(millió Ft)

< >
Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 237 774 246 016 251 048 224 096 222 158 248 293 264 581
durumbúza 3 765 4 132 5 673 8 373 9 424 12 559 10 438
összesen 241 539 250 148 256 721 232 469 231 581 260 851 275 019
rozs és kétszeres búza 4 425 3 726 4 026 2 928 3 184 3 496 4 112
árpa 51 453 56 637 60 535 61 072 54 437 50 344 65 107
zab és nyárigabona-keverék 6 140 6 377 5 636 4 445 3 985 2 513 3 659
szemes kukorica 341 820 392 090 289 273 369 951 305 059 376 451 375 100
rizs 994 949 1 348 1 405 1 544 1 884 1 568
egyéb gabonafélék 21 709 23 256 23 428 20 230 18 136 18 214 23 857
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 668 082 733 183 640 968 692 499 617 927 713 753 748 422
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 62 047 74 984 67 852 102 746 105 684 109 045 106 201
napraforgó 160 455 162 428 183 634 218 490 223 960 185 028 180 061
szója 9 591 12 613 21 372 23 052 23 638 23 649 21 710
egyéb olajmagvak 5 618 9 346 8 847 8 028 6 956 6 322 8 186
összesen 237 711 259 372 281 705 352 317 360 238 324 045 316 158
fehérjenövények (vetőmaggal) 4 908 6 005 7 596 5 987 6 481 4 347 5 378
nyers dohány 4 136 4 228 3 845 3 326 3 031 3 040 2 950
cukorrépa 11 933 9 967 10 195 12 437 13 134 10 460 9 499
egyéb ipari növények összesen
rostnövények 243 63 18 17 16 4
komló
egyéb ipari növények 4 732 4 534 5 104 5 516 5 858 4 464 8 621
összesen 4 732 4 777 5 167 5 534 5 875 4 480 8 626
ipari növények összesen 263 420 284 349 308 509 379 601 388 759 346 372 342 611
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 19 093 21 729 20 645 19 165 15 570 18 083 17 970
gumós takarmánynövények 144 115 116 444 258 209 211
egyéb takarmánynövények 31 985 33 911 41 119 49 598 48 650 53 341 53 081
takarmánynövények összesen 51 221 55 754 61 880 69 207 64 478 71 634 71 262
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 3 091 2 600 3 491 2 705 3 043 3 812 3 464
paradicsom 19 218 22 394 27 193 21 720 24 122 27 998 29 178
egyéb friss zöldségek 122 680 129 705 158 829 157 747 152 654 156 058 180 058
összesen 144 990 154 698 189 513 182 172 179 819 187 868 212 700
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 10 815 13 815 13 717 13 195 13 246 13 773 14 577
virágok, dísznövények, karácsonyfa 11 621 10 043 10 393 9 888 12 245 13 102 14 079
telepítések 10 160 19 751 19 784 16 951 16 194 14 066 13 225
összesen 32 595 43 608 43 894 40 034 41 684 40 941 41 882
kertészeti termékek összesen 177 585 198 307 233 407 222 206 221 504 228 810 254 582
burgonya (vetővel együtt) 34 445 36 115 25 902 30 611 21 496 26 113 33 751
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 41 580 38 059 38 583 30 409 38 190 35 767 35 328
étkezési körte 3 595 3 179 4 831 3 384 3 319 3 626 4 379
őszibarack 9 716 8 822 7 619 7 871 6 437 6 332 6 399
egyéb friss gyümölcs 39 767 31 289 44 268 44 749 52 109 42 150 48 473
összesen 94 657 81 349 95 301 86 413 100 055 87 875 94 579
szőlő
étkezési szőlő 2 645 1 754 2 337 2 359 1 991 1 415 1 316
egyéb szőlőa 28 746 26 419 33 601 30 989 34 642 34 455 25 038
összesen 31 391 28 172 35 938 33 348 36 634 35 870 26 354
gyümölcsfélék összesen 126 048 109 521 131 239 119 761 136 689 123 746 120 933
bor 32 291 24 170 33 479 32 966 39 919 35 076 35 827
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 523 883 1 413 1 037 702 968 805
vetőmagvak 1 974 2 503 4 042 3 640 3 590 3 325 4 487
egyéb 8 810 9 864 10 629 10 192 10 268 9 196 12 126
egyéb növényi termékek összesen 11 307 13 251 16 084 14 868 14 560 13 488 17 418
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 1 364 399 1 454 649 1 451 467 1 561 720 1 505 331 1 558 991 1 624 806
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 52 746 48 966 85 924 82 687 82 467 98 742 106 192
sertés 211 701 220 127 215 285 219 298 232 102 222 664 254 815
611 410 315 392 443 661 497
juh és kecske 17 287 16 694 20 780 21 065 18 875 21 675 21 970
baromfi 247 261 255 453 264 351 267 376 270 803 297 888 307 330
egyéb állatok 11 944 14 232 15 066 12 869 13 207 14 818 15 783
állatok összesen 541 550 555 881 601 722 603 686 617 896 656 448 706 587
állati termékek
tej 169 467 190 888 154 518 142 446 183 639 183 692 197 122
tojás 51 638 55 059 58 367 53 082 60 566 61 399 64 178
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 684 806 1 077 1 315 1 047 1 022 1 057
egyéb állati termékek 29 541 33 280 39 950 38 271 45 702 43 506 38 139
összesen 30 225 34 086 41 027 39 586 46 748 44 529 39 196
állati termékek összesen 251 330 280 033 253 912 235 113 290 953 289 620 300 496
élő állatok és állati termékek összesen 792 880 835 914 855 635 838 799 908 849 946 068 1 007 082
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 2 157 279 2 290 563 2 307 102 2 400 519 2 414 180 2 505 059 2 631 888
Mezőgazdasági szolgáltatások 108 467 117 477 126 464 131 478 134 015 142 413 154 712
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 52 969 48 377 53 239 55 756 47 206 45 119 50 520
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 2 318 715 2 456 418 2 486 804 2 587 753 2 595 400 2 692 591 2 837 121
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 109 852 115 721 118 124 119 835 120 843 132 562 136 618
energia; kenőanyagok 223 117 227 009 203 424 197 789 198 454 214 412 222 766
műtrágya és talajjavító szer 158 873 150 516 155 927 156 915 144 074 148 947 159 078
növényvédő szer 114 234 121 356 120 238 123 769 121 670 122 498 128 308
állatgyógyászati költségek 19 313 21 977 21 112 22 314 21 348 22 359 22 181
állati takarmányok 481 244 443 641 466 230 476 352 450 853 478 940 495 562
gépfenntartási költségek 72 117 78 428 82 807 86 923 90 552 94 955 104 111
épületfenntartási költségek 8 125 8 555 9 458 9 433 9 991 10 383 11 953
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 108 467 117 477 126 464 131 478 134 015 142 413 154 712
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 7 745 8 982 9 485 8 943 9 679 9 147 9 976
egyéb termékek és szolgáltatások 156 055 169 099 169 731 183 386 191 673 210 938 225 965
összesen 1 459 143 1 462 762 1 483 000 1 517 137 1 493 152 1 587 554 1 671 232
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 120 981 127 522 132 520 131 670 133 199 140 652 148 565
épületek, építmények 119 732 122 803 122 933 126 894 135 296 148 667 163 017
ültetvények 29 627 31 091 31 083 30 007 30 070 31 029 32 760
egyéb .. .. .. .. .. .. ..
összesen 270 340 281 416 286 536 288 571 298 565 320 348 344 342
nettó hozzáadott érték alapáron 589 232 712 240 717 268 782 045 803 683 784 689 821 547
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 859 572 993 656 1 003 804 1 070 616 1 102 248 1 105 037 1 165 889
Jövedelemszámlák
Egyéb termelési adók 7 228 7 138 7 309 7 922 9 886 9 388 10 767
Egyéb termelési támogatások 467 207 499 065 408 632 415 320 423 785 445 113 451 240
Termelési tényezők jövedelme
munkavállalói jövedelem 283 756 319 646 347 969 377 688 385 858 398 724 426 243
működési eredmény, vegyes jövedelem 765 455 884 521 770 623 811 755 831 725 821 689 835 777
összesen 1 049 211 1 204 167 1 118 592 1 189 443 1 217 582 1 220 414 1 262 020
Bérleti díjak és egyéb ingatlanok után fizetendő bérleti költségekb 94 558 99 521 99 297 110 898 116 821 124 019 133 024
Kamatkiadás 15 016 10 955 5 571 3 748 467 586 2 364
Kamatbevétel 7 888 5 461 4 970 4 104 3 911 4 463 4 347
Nettó vállalkozói jövedelem 663 770 779 507 670 726 701 212 718 348 701 548 704 736
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 9 905 19 235 19 141 16 441 15 618 13 531 12 640
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 32 581 33 484 34 658 33 362 37 410 38 811 40 139
összesen 42 485 52 719 53 799 49 802 53 028 52 343 52 779
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gépekben és egyéb berendezésekben 56 863 77 015 56 967 63 740 76 815 84 753 98 678
GFCF szállítóeszközökben 58 229 74 780 56 672 55 558 78 326 101 814 83 516
összesen 115 092 151 796 113 639 119 298 155 141 186 567 182 195
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gazdasági épületekben (nem lakóépületek) 43 867 33 519 37 497 28 665 26 759 55 735 77 547
GFCF egyéb épületekben és építményekben 33 534 34 620 19 358 14 737 22 265 36 333 55 853
összesen 77 401 68 139 56 855 43 403 49 024 92 067 133 400
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése)
GFCF jelentős földterület-fejlesztésekben 2 383 2 441 2 480 2 502 2 539 2 618 2 710
föld és termelési jogok vásárlásával kapcsolatos költségek 5 844 6 734 7 687 9 370 9 974 11 037 11 617
összesen 8 227 9 175 10 166 11 872 12 513 13 655 14 327
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 200 720 229 109 180 660 174 573 216 678 292 289 329 921
immateriális javak bruttó állóeszköz-felhalmozása .. .. .. .. .. .. ..
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 243 206 281 828 234 459 224 375 269 706 344 632 382 700
a2003-ig borral együtt.  bErdő és egyéb nélkül.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011