4.1.1. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron (1998–)(2/3)

(millió Ft)

< >
Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 123 483 186 040 213 658 125 915 145 334 200 718 235 187
durumbúza 1 291 1 628 2 095 1 908 1 986 3 114 3 407
összesen 124 775 187 667 215 753 127 823 147 320 203 832 238 594
rozs és kétszeres búza 2 343 3 310 3 691 1 772 2 384 3 151 4 243
árpa 30 206 42 201 53 605 28 793 29 057 47 008 55 211
zab és nyárigabona-keverék 4 151 5 418 6 024 2 793 3 937 5 963 7 185
szemes kukorica 233 444 199 698 272 352 220 952 264 259 388 228 278 819
rizs 642 692 728 697 344 729 1 053
egyéb gabonafélék 13 925 17 255 18 006 10 217 12 627 18 299 23 923
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 409 486 456 243 570 158 393 047 459 927 667 211 609 028
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 21 651 34 709 66 710 43 871 43 439 64 161 58 737
napraforgó 70 171 99 276 131 195 82 342 86 645 157 225 177 060
szója 4 908 4 272 6 131 5 709 8 484 9 902 8 528
egyéb olajmagvak 2 577 2 907 5 032 5 331 5 242 5 757 4 892
összesen 99 307 141 163 209 069 137 254 143 810 237 045 249 217
fehérjenövények (vetőmaggal) 3 381 3 464 4 033 3 335 3 260 5 063 5 656
nyers dohány 6 257 5 576 1 422 1 244 1 966 4 093 3 468
cukorrépa 23 286 13 343 5 270 6 447 6 664 9 320 10 747
egyéb ipari növények összesen
rostnövények 59 4 1 0 1
komló 40 25 35 46 30 9
egyéb ipari növények 2 565 1 930 2 491 3 631 3 545 3 440 4 454
összesen 2 664 1 959 2 527 3 677 3 576 3 449 4 454
ipari növények összesen 134 895 165 506 222 321 151 957 159 276 258 971 273 542
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 15 316 18 483 17 575 13 871 17 781 20 446 18 979
gumós takarmánynövények 149 99 292 123 279 298 259
egyéb takarmánynövények 19 886 16 556 29 604 28 428 22 932 26 059 21 701
takarmánynövények összesen 35 351 35 138 47 471 42 423 40 992 46 802 40 938
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 2 147 1 413 1 842 1 973 2 988 1 401 1 508
paradicsom 12 704 16 621 18 068 13 575 16 874 14 640 15 007
egyéb friss zöldségek 122 209 128 833 128 323 125 042 104 778 111 669 109 784
összesen 137 059 146 867 148 234 140 590 124 639 127 710 126 299
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 7 157 9 045 9 317 9 147 9 497 10 201 10 508
virágok, dísznövények, karácsonyfa 9 973 9 772 10 288 9 258 13 021 15 379 12 052
telepítések 4 164 9 669 9 775 7 759 7 872 14 175 14 681
összesen 21 293 28 486 29 380 26 163 30 389 39 755 37 241
kertészeti termékek összesen 158 352 175 353 177 614 166 753 155 029 167 464 163 540
burgonya (vetővel együtt) 26 507 34 191 26 292 23 687 29 754 31 391 26 364
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 23 882 14 626 30 021 27 450 26 744 22 384 40 906
étkezési körte 3 481 1 383 2 198 2 966 2 887 2 274 1 878
őszibarack 7 139 6 050 5 706 5 457 6 987 5 792 2 719
egyéb friss gyümölcs 26 926 24 226 27 951 27 783 31 293 32 493 33 415
összesen 61 428 46 285 65 876 63 655 67 911 62 944 78 918
szőlő
étkezési szőlő 1 926 2 530 2 566 2 608 2 917 2 568 2 319
egyéb szőlőa 19 772 23 118 23 061 17 604 14 491 24 470 21 685
összesen 21 698 25 648 25 627 20 212 17 408 27 038 24 004
gyümölcsfélék összesen 83 126 71 933 91 503 83 867 85 319 89 982 102 922
bor 24 582 31 270 27 120 26 886 18 764 33 335 29 560
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 1 665 2 796 869 1 119 1 055 635 617
vetőmagvak 1 590 1 493 1 348 1 231 1 952 1 158 899
egyéb 5 234 5 367 6 209 6 640 5 442 9 455 7 775
egyéb növényi termékek összesen 8 489 9 656 8 426 8 990 8 449 11 248 9 290
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 880 788 979 289 1 170 905 897 610 957 510 1 306 403 1 255 185
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 35 544 30 104 34 314 34 997 36 766 57 565 57 325
sertés 185 228 166 583 180 895 181 671 167 154 181 812 208 906
703 699 696 889 618 452 763
juh és kecske 13 419 13 796 12 609 14 549 13 946 15 743 16 572
baromfi 131 871 156 100 189 120 174 984 179 934 218 327 229 637
egyéb állatok 7 644 8 229 7 928 9 552 9 570 9 940 10 482
állatok összesen 374 409 375 512 425 562 416 642 407 989 483 840 523 685
állati termékek
tej 135 176 127 611 144 589 106 268 119 089 144 924 154 842
tojás 42 456 49 238 52 055 53 768 50 133 48 811 59 658
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 406 473 602 391 626 1 065 1 113
egyéb állati termékek 16 001 15 292 22 004 21 930 22 033 26 988 23 606
összesen 16 407 15 765 22 606 22 321 22 659 28 053 24 719
állati termékek összesen 194 039 192 615 219 250 182 357 191 881 221 787 239 219
élő állatok és állati termékek összesen 568 448 568 127 644 812 598 999 599 870 705 627 762 904
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 1 449 236 1 547 416 1 815 717 1 496 609 1 557 380 2 012 031 2 018 089
Mezőgazdasági szolgáltatások 95 127 86 358 110 264 99 816 93 866 105 901 101 213
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 44 233 47 078 46 695 40 542 35 175 48 141 49 648
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1 588 596 1 680 852 1 972 676 1 636 966 1 686 421 2 166 073 2 168 951
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 68 894 76 993 84 679 83 924 82 077 94 472 102 913
energia; kenőanyagok 161 103 156 100 187 232 165 820 181 163 214 855 218 233
műtrágya és talajjavító szer 78 470 93 900 138 803 121 926 98 057 136 051 154 046
növényvédő szer 68 196 75 590 90 069 84 609 85 487 95 153 102 161
állatgyógyászati költségek 18 115 18 115 19 947 20 309 21 978 17 654 19 152
állati takarmányok 291 214 367 722 430 180 369 404 381 596 468 575 495 167
gépfenntartási költségek 54 140 55 991 60 484 60 321 58 486 68 452 70 270
épületfenntartási költségek 10 887 8 661 8 123 7 333 6 612 8 857 8 778
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 95 127 86 358 110 264 99 816 93 866 105 901 101 213
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 7 084 7 850 9 829 9 581 8 834 8 236 9 001
egyéb termékek és szolgáltatások 157 007 162 230 157 776 144 109 125 580 140 225 144 222
összesen 1 010 238 1 109 511 1 297 387 1 167 151 1 143 737 1 358 431 1 425 156
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 93 054 96 123 104 365 108 376 111 684 116 251 120 140
épületek, építmények 91 379 97 973 103 901 107 457 110 241 113 511 117 111
ültetvények 26 487 28 192 28 581 29 030 28 855 28 636 29 352
egyéb .. .. .. .. .. .. ..
összesen 210 920 222 288 236 847 244 863 250 780 258 398 266 603
nettó hozzáadott érték alapáron 367 438 349 054 438 443 224 952 291 904 549 243 477 192
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 578 359 571 341 675 290 469 815 542 684 807 642 743 795
Jövedelemszámlák
Egyéb termelési adók 3 581 8 503 4 313 4 685 5 742 6 796 8 063
Egyéb termelési támogatások 188 461 226 467 303 765 314 048 354 899 417 485 435 247
Termelési tényezők jövedelme
munkavállalói jövedelem 181 907 200 540 210 953 217 057 211 316 223 464 267 908
működési eredmény, vegyes jövedelem 370 411 366 478 526 942 317 258 429 744 736 468 636 468
összesen 552 318 567 018 737 895 534 315 641 061 959 932 904 376
Bérleti díjak és egyéb ingatlanok után fizetendő bérleti költségekb 49 291 54 906 60 956 65 362 70 524 74 958 88 046
Kamatkiadás 23 498 25 514 28 261 28 845 18 719 19 882 20 359
Kamatbevétel 7 379 9 730 12 536 12 829 8 560 9 353 11 070
Nettó vállalkozói jövedelem 305 000 295 788 450 260 235 880 349 061 650 981 539 134
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 2 907 8 667 9 172 6 786 6 915 13 180 14 105
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 31 756 32 372 31 581 31 877 31 267 37 851 32 783
összesen 34 663 41 039 40 753 38 663 38 182 51 032 46 888
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gépekben és egyéb berendezésekben 29 241 47 366 47 001 65 311 64 692 47 909 60 280
GFCF szállítóeszközökben 29 305 44 927 54 513 61 267 18 275 41 559 43 698
összesen 58 546 92 293 101 514 126 578 82 967 89 467 103 977
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gazdasági épületekben (nem lakóépületek) 28 015 23 322 30 726 31 692 27 822 42 928 46 161
GFCF egyéb épületekben és építményekben 10 900 15 262 21 520 44 989 38 732 26 024 24 425
összesen 38 915 38 584 52 246 76 680 66 553 68 952 70 586
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése)
GFCF jelentős földterület-fejlesztésekben 1 648 1 785 1 943 2 039 2 108 2 154 2 225
föld és termelési jogok vásárlásával kapcsolatos költségek 2 588 3 458 3 680 3 983 4 223 4 708 5 403
összesen 4 236 5 243 5 624 6 021 6 331 6 862 7 629
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 101 697 136 120 159 384 209 280 155 852 165 281 182 192
immateriális javak bruttó állóeszköz-felhalmozása .. .. .. .. .. .. ..
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 136 360 177 159 200 137 247 943 194 034 216 313 229 080
a2003-ig borral együtt.  bErdő és egyéb nélkül. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011