2.1.61. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek alakulása forintban (2009–)*(5/5)

(Ft/fő/hó)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág, ágazat Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség
2017 2018
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 236 351 51 997 17 297 305 644 261 197 52 347 18 910 332 453
B Bányászat, kőfejtés 345 375 77 876 12 155 435 407 393 898 79 387 13 755 487 040
C Feldolgozóipar 321 981 74 312 11 463 407 756 355 622 74 537 12 719 442 878
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 263 288 59 155 11 301 333 743 292 570 59 217 12 481 364 269
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 190 283 42 002 -414 231 871 211 472 41 934 -411 252 995
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 261 456 58 853 4 136 324 445 291 076 58 970 4 491 354 537
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 790 992 166 404 36 110 993 506 879 230 164 999 39 851 1 084 080
CE Vegyi anyag, termék gyártása 427 560 98 982 17 545 544 087 475 473 100 186 19 439 595 099
CF Gyógyszergyártás 539 911 134 727 35 112 709 750 560 044 129 481 36 788 726 313
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 315 451 69 697 11 802 396 950 347 359 69 687 12 979 430 025
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 291 166 66 361 14 436 371 962 325 082 67 612 16 141 408 835
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 357 729 85 418 9 064 452 211 394 609 85 436 9 934 489 980
CJ Villamos berendezés gyártása 315 050 72 737 11 077 398 864 341 707 71 900 12 046 425 654
CK Gép, gépi berendezés gyártása 344 832 78 270 12 274 435 376 377 966 77 782 13 366 469 114
CL Járműgyártás 386 671 94 326 13 778 494 775 429 407 95 244 15 291 539 942
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 283 179 63 971 4 194 351 344 310 877 63 745 4 775 379 398
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás 528 405 161 728 27 828 717 961 580 119 165 094 30 533 775 745
B–D Ipar (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) 329 262 77 433 12 049 418 744 363 296 77 732 13 343 454 371
E Vízellátsás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 284 143 69 464 13 745 367 351 316 750 71 402 15 429 403 580
B–E Ipar 326 743 76 956 12 143 415 842 360 816 77 370 13 380 451 566
F Építőipar 228 446 51 735 10 609 290 790 254 149 52 474 11 852 318 475
B–F Ipar és építőipar 313 759 73 627 11 941 399 327 346 093 73 946 13 165 433 203
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 274 913 62 614 37 199 374 725 305 875 62 917 40 641 409 433
H Szállítás, raktározás 300 121 69 494 12 309 381 924 332 320 70 194 13 469 415 984
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 190 154 40 359 13 634 244 147 212 870 40 485 15 162 268 517
J Információ, kommunkiáció 524 022 125 795 23 401 673 218 576 679 125 377 25 917 727 973
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 574 508 141 540 33 336 749 385 624 058 139 834 36 312 800 204
L Ingatlanügyletek 282 632 64 341 30 473 377 447 317 714 65 945 32 364 416 023
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 438 608 99 339 24 276 562 223 470 704 95 774 25 980 592 458
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 246 174 54 137 20 571 320 882 277 259 55 380 23 084 355 722
G–N Kereskedelem és gépjárműjavítástól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 320 344 73 193 25 373 418 909 353 262 73 104 27 739 454 105
B–N Bányászat és feldolgozóipartól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 317 396 73 357 19 451 410 204 350 072 73 452 21 364 444 889
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 387 153 83 644 21 382 492 179 424 833 83 100 23 418 531 351
P Oktatás 307 253 64 845 2 701 374 800 330 476 62 769 3 100 396 345
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 192 821 38 776 2 701 234 298 228 099 42 515 3 327 273 940
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 296 603 67 277 23 967 387 846 340 614 70 441 27 851 438 906
S Egyéb szolgáltatás 240 569 52 515 11 715 304 799 268 707 52 822 12 618 334 146
O–S Közigazgatás, oktatás, egészségügy, művészet, egyéb szolgáltatás 288 746 60 841 9 307 358 894 323 662 62 026 10 538 396 227
A–S Nemzetgazdaság összesen 306 094 68 758 16 144 390 996 339 761 69 390 17 947 427 098
Ebből:
versenyszféra összesen 315 636 72 913 20 154 408 703 348 596 73 101 22 182 443 879
költségvetés összesen 291 004 61 040 8 589 360 634 326 758 62 324 9 625 398 707
*Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011